2011-12-22

Mellanår?

"Undrar om 2011 har varit ett mellanår för Juholt? Sämre än 2010, bättre än 2012?"

P J Anders Linder, Svenska Dagbladets politiska redaktör, på Facebook

Read more...

2011-12-17

Siggebogården ett föredöme

Siggebogården, ett av Lidingö stads kommunalt drivna äldreboenden lyfts fram som ett föredöme när det gäller att förebygga trycksår enligt ett reportage i Ekot.

Read more...

2011-12-12

Störst förtroende för M i jobbfrågan

37 procent av svenskarna känner störst förtroende för Moderaterna när det gäller jobben och arbetslösheten. 23 procent känner störst förtroende för Socialdemokraterna, medan 27 procent inte kan ange något parti. Det visar en ny Sifoundersökning.

Moderaternas övertag är oförändrat på 14 procentenheter. När samma fråga ställdes i oktober 2010 kände 38 procent av väljarna störst förtroende för Moderaterna och 24 procent för Socialdemokraterna.

– Förtroendet för den moderata jobbpolitiken är stort, trots att kampen mot arbetslösheten av tradition är en socialdemokratisk paradgren, säger Patrik Westander, vd på Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 28 november - 1 december 2011. 1 000 personer fick frågan "Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten?" Så här fördelades svaren:

Moderaterna: 37 %
Socialdemokraterna: 23 %
Vänsterpartiet: 5 %
Miljöpartiet: 3 %
Folkpartiet: 2 %
Centerpartiet: 1 %
Kristdemokraterna: 1 %
Sverigedemokraterna: 1 %
Tveksam/vet ej: 27 %

Read more...

2011-12-08

Ledande centerpartist stöder ÖP-förslaget

När landstingets trafik- och regionplaneringsutskott idag behandlade Lidingö kommuns förslag till ny översiktsplan ställde sig ett enigt utskott bakom den föreslagna utvecklingen.

Till skillnad från Centerpartiet på Lidingö är även landstingscentern med landstingsrådet Gustav Andersson i spetsen positiva till att Lidingö bygger hållbart och miljösmart.

Mot bakgrund av den förväntade befolkningsökningen i de centrala delarna av Lidingö ställer sig landstinget också positivt till att utreda frågan om en eventuell omdragning av Lidingöbanan via Centrum-Torsvik.

Det är beklagligt att Centerpartiet på Lidingö (liksom Lidingöpartiet) till skillnad från sina pragmatiska kamrater i länet på ett tidigt stadium har låst sig fast vid ett befolkningstal istället för att se möjligheterna att omvandla Centrum och Torsvik till en riktigt bra stadsdel och en entré till kommunen som vi kan vara stolta över.

Read more...

2011-12-07

Fortsatt starkt moderat stöd

Idag presenterade SCB sin stora väljarbarometer. Den visar på ett fortsatt starkt moderat stöd.

På riksnivå ökar vi med 2,3 % till rekordhöga 33,4 %. Jämfört med valresultatet är ökningen hela 3,3 %.

Samtidigt rasar Socialdemokraterna till 27,7 %, vilket måste vara deras sämsta resultat i modern tid. På 6 månader har Juholt-effekten inneburit en minskning med 6,3 %.

Tillsammans får Alliansen 48,3 % mot de rödgrönas 44,6 %. Sverigedemokraterna skulle fortsätta att vara vågmästare om detta hade varit ett valresultat.

I Stockholms län är stödet för Moderaterna ännu starkare. I länet är det 44,1 % av väljarna som skulle rösta på Moderaterna. Motsvarande siffror för övriga partier är: FP 7,0 %, KD 2,9 %, C 2,8 %, MP 15,2 %, S 20,9 %, V 4,6 % och övriga partier 2,6 %.

AB AB AB Expr Expr Expr Expr Expr Expr Expr SvD SvD SvD SvD DN Tokmoderaten Mina Moderata Karameller Maria Hagbom Hållplats Hådén Christer G Wennerholm Göran Pettersson Kent Persson

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP