2015-12-17

Fastighetsägare kritiserar beslut om skatt på solel
Jag har tidigare skrivit om Alliansens satsning på att installera 20.000 kvm solpaneler på sjukhustaken och kritiserat regeringens planer på att beskatta den egna elproduktionen.


En vecka innan klimatmötet i Paris tog riksdagen så beslut i enlighet med den rödgröna regeringens förslag, så nu är det klart att vi får betala energiskatt el vi producerar för eget bruk. Samtidigt kommer nu ett förslag från Energimyndigheten som råder regeringen att helt ta bort investeringsstödet för bostadsrättsföreningar samt sänka det från 30 till 10 % för företag. Hur klimatsmart är det?


Varför vill inte regeringen göra det lätt att nå energi- och klimatmålen? Reaktionen från näringslivet låter inte vänta på sig. I en artikel i Göteborgposten riktar fyra företrädare skarp kritik mot beslutet och jag citerar: "Nya regler har presenterats som effektivt rycker undan mattan för investeringar i solceller."Read more...

2015-12-16

S bluffar om Handens sjukhus


Socialdemokraterna i såväl Stockholms läns landsting som Haninge kommun fortsätter att påstå att de har blivit lovade ett nytt sjukhus i Haninge. Detta trots att avsiktsförklaringen som undertecknades före valet mellan landstinget och kommunen inte utlovar det.
 
Landstinget gör enorma satsningar på såväl kollektivtrafik som sjukvård de kommande åren, men vi kan inte lova allt till alla. Vi måste prioritera de största behoven och den största nyttan. Det handlar om att ta ansvar för skattebetalarnas pengar och att säkerställa att patienterna får bästa möjliga vård inom ramen för de resurser vi har.


Read more...

2015-12-15

Låt dig inte luras av Telinet EnergiFör tre och en halv månad sedan tecknade jag ett 3-månaders elavtal med Telinet Energi. Det var väldigt förmånligt och hade en månads uppsägningstid.


Om man inte säger upp ett elavtal innan avtalstiden går ut omvandlas det som regel till ett tillsvidareavtal med rörligt pris. Det är sällan förmånligt, men elbolagen har en skyldighet att leverera el så den merkostnaden får man då ta som konsument.


Nu missade jag att säga upp avtalet en månad innan den första 3-månadersperioden var slut för att antingen välja ett nytt avtal med Telinet eller med någon annan leverantör. Det har hänt mig förr, ingen stor grej, men jag får betala lite mer under en månad tills jag har tecknat ett nytt abonnemang.


Döm om min förvåning när Telinet inte ville acceptera min uppsägning med en månads uppsägningstid utan hänvisade till en liten passus i avtalsvillkoren som sade att mitt 3-månadersavtal plötsligt hade omvandlats till ett 12 månaders avtal med sämsta tänkbara villkor.


Jag får naturligtvis skylla mig själv som inte har läst avtalsvillkoren noga, men att ett seriöst företag agerar på det sättet tycker jag är beklämmande. Det var ingenting som man tydligt presenterade i sitt erbjudande, i samband med avtalstecknande eller ens påminde mig som kund om inför att avtalet var på väg att gå ut. Min slutsats är att man helt enkelt hoppas på att fler än jag ska missa den lilla detaljen och sen är vi fast i ett dyrt avtal ett år framåt.


Nu kan man ändå bryta avtalet i förväg, vilket jag kommer att göra för det här företaget vill jag inte längre göra affärer med. Men det kostar en "kompensation" för den förlust Telinet påstår sig drabbas av. Enligt ovan nämnda avtalsvillkor i mitt fall 658:-. Men från Telinets kundservice får jag istället besked att jag kommer att debiteras en "brytavgift på 900:-". Det är inte seriöst.


Med undantag för "brytavgiften" så inser jag att Telinet har juridiken på sin sida. Det står svart på vitt i avtalsvillkoren, även om Telinet inte gjorde något för att jag som kund skulle uppmärksamma detta, snarare tvärtom. Jag får således bita i det sura äpplet, men jag kommer inte att köpa el av dem någon mer gång. Och till dig som letar nytt elavtal kan bara säga låt dig inte luras av Telinet Energi.

Read more...

Krafttag för nöjdare kunder


I årets upplaga av undersökningen Fastighetsbarometern Kontor framstår det helt klart att Locums kunder har högre förväntningar på oss än vad vi levererar. Locum kommer därför att lägga mycket stor tyngdpunkt på de fastighetsförvaltande frågorna. Just nu arbetar man på en handlingsplan för hur Locum som helhet ska utvecklas för att få nöjdare kunder. Den ska vara klar under december månad, men redan nu kommer man att påbörja arbetet med att kontakta våra kunder och analysera resultatet från undersökningen på ett djupare plan.
 
Fokus för förändringsarbetet inom Locum kommer att vara den dagliga fastighetsförvaltningen med skötsel och felanmälan. Det är viktigt att hitta systematiska arbetssätt och att ge kunderna ett tydligt löfte så att alla är överens om vilka förväntningar Locum ska leva upp till.  

Read more...

2015-12-14

Miljardnota hotar om S river upp avtalet


Svenska Dagbladet har som bekant under lång tid publicerat en serie artiklar som ensidigt kritiserar bygget och avtalet kring Nya Karolinska Solna. Nu pekar emellertid Skanska ut direkta sakfel i Svenska Dagladets rapportering. Ett inlägg som är väl värt att läsa.
 
Även Slöseriombudsmannen och debattören Rebecca Weidmo Uvell kritiserar Svenska Dagbladets ensidigt vinklade artiklar liksom Socialdemokraternas försök att nu ta avstånd från de beslut man en gång varit med och fattat.
 
Inte nog med att Socialdemokraterna knappt vill kännas vid att även de har varit med och fattat beslut om NKS, nu går man även ut och föreslår att landstinget ska säga upp avtalet. Formellt sätt kan vi förvisso säga upp avtalen med 120 dagars varsel, så juridiskt är det inga problem. Men de ekonomiska konsekvenserna vore förödande.
 
För det första är vi mitt inne i ett byggprojekt och att då säga upp avtalet skulle innebära stor risk för förseningar med därtill hörande kostnader. För det andra måste vi i så fall ersätta motparten för de förluster som de åsamkas. Något förenklat kan man säga att vi får betala lika mycket, men vi förlorar hela värdet med OPS, nämligen den risköverföring till Skanska och Innisfree som avtalet innebär. Det vore direkt ansvarslöst.
 
Däremot kan vi inom ramen för gällande avtal både refinansiera investeringen, förhandla om lånen och marknadstesta de tjänster som ingår i projektet fram till 2040. Det kommer självfallet att göras, men det innebär inte att avtalet omförhandlas eller sägs upp. Alliansens gruppledare utvecklar detta i en debattartikel i SvD.

Read more...

2015-12-06

Vänsterpartiet kan inte räkna


I en mycket raljant artikel i ETC kallar vänsterpartisterna Håkan Jörehed och Birgitta Sevefjord NKS för ett skandalbygge och påstår att kostnaderna har sexdubblats. Detta är naturligtvis inte sant, utan Vänsterpartiet blandar ihop byggkostnaden på 14,5 miljarder kronor med totalkostnaden för att bygga, driva och underhålla sjukhuset till 2040 vilket är 52,2 miljarder kronor.

Den stora kostnaden är alltså inte bygg- utan driftkostnaden som uppgår till 37,7 miljarder kronor, inklusive finansieringen av OPS-avtalet. Som jämförelse skulle det kosta 32,2 miljarder kronor att driva och underhålla nuvarande Karolinska sjukhuset till 2040. Därtill kommer ett renoveringsbehov som för ca 10 år sedan bedömdes till 10 miljarder kronor, exklusive finansiering.

Att ett OPS-avtal är dyrare än en en vanlig upphandling är inte konstigt eftersom man i avtalet inkluderar en "försäkring" mot fördyringar och förseningar. Vi överför helt enkelt en risk från landstinget till leverantören och betalar dem för detta. Man kan naturligtvis som Vänsterpartiet i efterskott ifrågasätta om det var värt att betala den "försäkringspremien", men Birgitta Sevefjord (V) skrev faktiskt själv under avtalet 2010 tillsammans med övriga gruppledare i landstinget, så uppenbarligen ansåg hon det då.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP