2011-02-24

Malmö missgynnar friskolor

I Malmö för de kommunala skolorna ersättning efter socioekonomiska skillnader, medan de fristående skolorna får genomsnittskostnaden i skolpeng. Det innebär att en friskola som har en stor andel elever från socioekonomiskt missgynnade områden får en lägre ersättning än motsvarande kommunal skola och i förlängningen de eleverna mindre resurser.

Men denna ersättningsmodell strider mot likabehandlingsprincipen enligt skollagen och efter att en friskola överklagat beslutet har förvaltningsrätten nu upphävt detsamma och Malmö stad får göra om och göra rätt.

Read more...

2011-02-23

Varför skrev inte Kent Ivarsson på?

Som ett svar på min och 16 andra moderata kommunalråds artikel den 17/2 där vi uppmanar regeringen att avskaffa värnskatten skriver idag 17 centerpartister på SvD Brännpunkt att de håller med, men att de även vill sänka den vanliga marginalskatten.

I detta är vi naturligtvis helt överens. Lägre marginalskatter är bra. det stimulerar till arbete, utbildning och företagande.

Inlägget är helt i linje med Centerpartiets moderna näringslivs- och tillväxtpolitik som på ett positivt sätt har bidragit till Alliansens framgångsrika politik. Det är bara en sak jag undrar över: varför är Lidingöcenterns oppositionsråd, Kent Ivarsson inte en av undertecknarna?

Read more...

Beskatta inte Internet

SVT:s vd Eva Hamilton föreslår i artikel på DN Debatt att TV-licensen ska utvidgas till att även omfatta datorer och mobiltelefoner med internetaccess. Motiveringen är att alltfler själva vill kunna se program på andra tider än när de sänds, att SVT kan erbjuda sina tittare tillgång till sitt digitala arkiv samt att man kan tillhanda bättre stöd till funktionshindrade.

Allt detta är alldeles utmärkt, men för den sakens skull finns det ingen anledning att kräva människor på tv-licens för de har tillgång till webben. Det vore i praktiken som att beskatta Internet som sådant.

Man kan ha många synpunkter på public service, dess innehåll, uppdrag och existensberättigande, men en tv skaffar man ändå för att titta på tv-program (om ändå inte nödväntigtvis på SVT:s program).

En dator eller mobiltelefon skaffar man däremot av helt andra skäl och att ge SVT rätt att beskatta sådana innehav bara för att man själv väljer att lägga ut sina program på hemsidan vore helt absurt.

Det finns en mycket enkel lösning på detta, gör som Aftonbladet, låt de som vill ha tillgång till SVT Play och digitala arkiv betala för detta. Bara för att ligger på SVT:s hemsida måste det inte vara gratis. Tvärtom, om det är en bra tjänst kommer människor vara beredda att betala för det.

Läs även Expressen Aftonbladet Aftonbladet SvD SvD Brännpunkt SvD Brännpunkt SvD Brännpunkt Gunnar Hökmark

Read more...

2011-02-22

Inte förvånad

Enligt Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter kommer oppositionslandstingsrådet Ilija Batljan att lämna politiken för ett jobb som vice vd på fastighetsbolaget Dombron. Jag kan inte säga att jag blir särskilt förvånad.

Batljan är duktig på att marknadsföra sig själv, samtidigt som han efter 5 år som kommunstyrelseordförande i Nynäshamn sannolikt är mycket frustrerad av tanken på att de kommande fyra åren befinna sig i opposition.

Under de år vi var kommunalrådskollegor uppfattade jag Batljan som en pragmatisk politiker och en frisk fläkt bland socialdemokraterna. Men i landstinget har jag tyvärr fått ett helt annat intryck av honom.

Han är dåligt påläst, snar att kritisera majoriteten, men vägrar konsekvent att redogöra för socialdemokraternas alternativ. Dessutom har han backat från gjorda uppgörelser vilket inte är så snyggt.

Vem som sen ska efterträda Batljan som gruppledare för sossarna i landstinget blir intressant. Min gissning är att det står mellan högerfalangens Helene Hellmark Knutsson och vänstersossen Dag Larsson. Men man vet ju aldrig, kanske blir våndorna lika stora som när det gamla arbetarpartiet ska välja ny partiledare.

Det finns ju också några att välja på. Trots att man är i opposition har socialdemokraterna vid sidan om Batljan inte mindre än ytterligare åtta heltidsarvoderade politiker (mot moderaternas fem landstingsråd) att välja mellan.

Läs även: Tokmoderaten Blaj & sjabbel Jesper Svensson Radikalen Dick Bengtson Den hälsosamme ekonomisten

Read more...

2011-02-17

Hög tid att slopa krisskatten

Nedanstående debattartikel har idag pulicerats på SvD Brännpunkt:


En av Alliansregeringens främsta prestationer är att den framgångsrikt sänkt skatten för låg- och medelinkomsttagare genom jobbskatteavdragen. Det har inneburit att skattetrycket för låginkomsttagare numera nått en europeisk nivå.

Jobbskatteavdragen har varit mycket välkomna. De har på ett framgångsrikt sätt ökat den disponibla inkomsten för alla löntagare och de har också haft god effekt på arbetsutbudet. Nästa skattesänkning måste dock ha som syfte att också stimulera tillväxt och entreprenörskap, det är dags att börja sänka marginalskatterna. Värnskatten måste bort.

Värnskatten infördes 1995 av den dåvarande socialdemokratiska regeringen med motiveringen att den behövdes för att komma till rätta med statens budgetunderskott. Den var tillfällig och skulle tas bort när ekonomin vände, hette det. Moderaterna röstade emot och ett av argumenten var att påstått tillfälliga skatter tenderar att bli permanenta.

Ett annat skäl att rösta nej var att det inte var rimligt att en inkomsttagare ska behöva betala mer än hälften av en inkomstökning i skatt. Om detta rådde bred politisk enighet över blockgränsen bland partierna bakom skatteomläggningen 1990 - 1991. Den femprocentiga extra marginalskatten på inkomster över en viss nivå skulle vara ett tidsbegränsat undantag. Det exceptionella poängterades genom namnet.

Det har nu gått många år sedan det med trovärdighet kunde hävdas att värnskatten behövs för att klara statens budget. Idag är den istället uteslutande en straffskatt på utbildning, risktagande och hårt arbete.

Den statsfinansiella situationen 2011 har inga likheter med den som fanns 1995. Vad som däremot står sig är de allvarliga invändningar mot värnskatten som riktades från den dåvarande oppositionen när Socialdemokraterna införde den. Värnskatten är lika skadlig för tillväxten 2011 som den var 1995.

Regeringen har själv konstaterat att så är fallet. I allianspartiernas valmanifest, publicerat i augusti 2010, konstateras: "Därtill är värnskatten skadlig för tillväxten, inte minst för att den straffskattar utbildning och entreprenörskap."

Under de tre närmaste åren väntas ett växande överskott i statsbudgeten. Värnskatten bidrar med endast 4 - 5 miljarder av de totala statliga skatteintäkterna på 800 miljarder. Ett flertal seriösa studier, nu senast Långtidsutredningen, konstaterar att ett avskaffande av värnskatten t.o.m. kan bli en ren vinst för statskassan. Detta eftersom ökade arbetsinsatser och löneinkomster skulle ge skatteinkomster genom både inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms.

Vi menar att det fullt rimligt att alla får behålla åtminstone hälften av en inkomstökning. Likaså är det rimligt att en moderatledd regering under denna mandatperiod avskaffar den skatt vars införande moderaterna så kraftfullt - och med rätta - motsatte sig för 16 år sedan.Paul Lindquist, kommunstyrelsens ordförande i Lidingö

Martina Mossberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge

Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande i Tyresö

Michael Sandin, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp

Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande i Solna

Per Mosseby, kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm

Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande i Salem

Lars-Erik Alversjö, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö

Kjell Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje

Eva Lennström, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla

Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande i Täby

Jan Holmberg, kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby

Irène Seth, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro

Anette Åkesson, kommunstyrelsens ordförande i Båstad

Michaela Fletcher Sjöman, kommunstyrelsens ordförande i Österåker

Peter Carpelan, kommunstyrelsens ordförande i Ekerö

Lars-Ingvar Ljungman, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge


Läs även: Elias Granqvist Stureplanscentern Peace, love and capitalism Den hälsosamme ekonomisten Tokmoderaten Almegabloggen Lennart Kalderén

Read more...

2011-02-10

Lidingö på fjärde plats

Enligt tidningen Sunt Förnuft hamnar Lidingö på fjärde plats när det kommer till att sänka kommunalskatten i år.

Mest sänker Boxholm (33 öre), följt av Österåker (33 öre) och Haninge (30 öre). Sedan kommer Lidingö med en sänkning på 24 öre vilkat motsvarar 1 200:-/år för den familj som tjänar 500 000 kronor.

Sammanlagt sänker 12 kommuner skatten, medan 8 höjer den. Övriga 270 kommuner ligger kvar på samma nivå.

Read more...

2011-02-09

Vårdval BB är inte alls stoppat

Svenska Dagbladet har tidigare gjort sig känt för kampanjjournalistik mot Vårdval Stockholm, men idag var det Dagens Nyheters tur att falla i galen tunna.

Med braskande rubriker påstår man att "Fritt val av BB stoppas", men sanningen ligger långt därifrån.

Sant är att alla inte kan välja en begränsad resurs. Därvidlag skiljer sig inte valet av BB från val aav skola, förskola eller ädreboende. Är det fullt så är det.

Men det innebär inte att vårdvalet stoppas. Tvärtom kommer förutsättningarna för ett bra mottagande förbättras när man väljer 8 veckor i förväg och inte i samband med förlossningen och när det införs en samordningsfunktion istället för att den valda förlossningskliniken ska ringa runt och leta platser när de egna är fullbokade.

Läs även Lars Björndahl samt några andra som vill missförstå: Peter Andersson Lasses blogg Den hälsosamme ekonomisten

Read more...

2011-02-05

Sök jobb på hälsans öLediga jobb hittar du på Lidingö stads hemsida.

Read more...

2011-02-02

Politiken ska inte moralisera över de som följer regelverket

Uppdrag Gransknings "avslöjande" att IKEA ägs av en utländsk stiftelse liksom reporterns indignation över detta faktum verkar ha slagit tillbaka. Svenskar i gemen gillar IKEA och tycks inte vara särskilt upprörda över bolagskonstruktionen.

Men Aftonbladet verkar inte vilja släppa frågan utan kallar IKEA för en sekt. Kanske inte så konstigt att socialdemokraternas husorgan jagar en sann kapitalist. Däremot blir jag något förvånad över att finansminister Anders Borg enligt samma tidning till SVT (på frågan om IKEA borde betala mer skatt i Sverige) ska ha sagt:

– Det är inte bara en legal utgångspunkt utan också en moralisk utgångspunkt. Vi som samhälle tillhandahåller utbildning, infrastruktur och en lång rad nyttigheter som gör att företagen kan fungera. Då måste det rimligen vara så att företagen som ju också har en social roll och en relation till sina kunder och anställda tar ett ansvar för att betala sina skatter.
Självklart ska företag med säte i Sverige betala skatt här, liksom ägare och anställda som bor i landet. Men IKEA är inte längre ett svenskt företag utan har sitt säte i Holland och Ingvar Kamprad bor sedan decennier i Schweiz. Utflyttningen skedde i en tid då Sverige hade närmast konfiskatoriska skattenivåer, så om något borde kritiseras är det detta faktum.

Ett företag ska precis som alla vi andra göra rätt för sig, men ett företags uppgift är inte att betala in så mycket skatt som möjligt, utan att vidareutveckla sin affärsidé och säkerställa en långsiktig lönsamhet. Detta är inte mer konstigt än att vi alla gör de avdrag i deklarationen vi har rätt till.

Visst har samhället tillhandahållit nyttigheter som IKEA och andra företag haft nytta av, men detta hade inte varit möjligt utan de skatteintäkter som framgångsrika företag, som IKEA, faktiskt bidrar med.

För även om om IKEA inte betalar vinstskatt i Sverige och Ingvar Kamprad deklarerar i Schweiz bidrar IKEA ändå med stora intäkter till Anders Borgs skattekista via löneskatter, moms och tullar. För att inte tala om alla arbetstillfällen och den välfärdsutveckling hans möbelkoncept har bidragit till till det svenska folkhemmet och världen över.
Att politiken sätter spelreglerna för vad som ska beskattas och hur mycket är en sak, men bör inte moralisera över de som följer det regelverk som är uppsatt.
Läs även: DN

Read more...

2011-02-01

"Ingen tar skit i de lättkränktas land"

Reklamombudsmannen har fällt en annons med "Boxer-Robert" med motivet att den ska vara könsdiskriminerande. Annonsen är avsedd att vara humoristisk, men RO anser att denna tecknade töntfigur framställs som ett sexobjekt och därför kan vara kränkande för män...

Det vore nog på plats att rekommendera såväl anmälaren som RO att läsa David Eberhards bok Ingen tar skit i de lättkränktas land.

Själv kan jag inte annat än hålla med Åsa Erlandsson när hon i Aftonbladets Wendela skriver att "Boxers försök till 'kreativ reklam' är mer tröttsamt än kränkande".

Läs även Dagens Media Aftonbladet Ghostopinion

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP