2007-11-29

Polsk riksdag i fullmäktige

Anförda av socialdemokraten Claudio Crevation och lidingöpartiets Ingrid Damberg beslutade oppositionen i tisdags (kristdemokraterna undantagna) att med stöd av lagen om minoritetsåterremiss skicka tillbaka hela stadens budget på över 2 miljarder kronor till kultur- och fritidsnämnden för att dess ledamöter ska yttra sig om en investering i friidrottsanläggningar för sammanlagt 10 miljoner kronor...

Oppositionen har tidigare använt minoritetsåterremiss vid ett antal tillfällen för att visa sin makt när de varit någorlunda eniga mot majoritetens förslag, men detta tar ändå priset. Att så demonstrativt skicka tillbaka en hel budget för att man är oense om en liten detalj är inte värdigt kommunens högsta verkställande organ. När ledamöterna Crevatin (s) och Damberg (l) dessutom använder tillmälen som maktgalen respektive diktator får man fullmäktige att närmast likna en polsk riksdag.

Det socialdemokratiska oppositionsrådet Mårten Dahlbergs försvar på Lidingösidan för sitt och den övriga oppositionens agerande är minst sagt märkligt. Ett av hans bärande argument är att oppositionen saknat information annat än det som kommit fram i media. Detta är inte sant.

Kultur- och fritidsnämnden, där bl a just Claudio Crevatin är ledamot, har informerats av förvaltningen om förslaget. Antingen har Crevatin mörkat detta för oppositionsrådet eller så håller sig inte Dahlberg till sanningen när han skriver sitt inlägg.

Inte heller protesterade oppositionen mot förslaget när kostnaden lades in i budgeten i kommunstyrelsen. Det var först i fullmäktige, efter den mediala uppmärksamheten som oppositionspartierna reagerade. Kan det möjligen finnas ett sammanhang ?

Att oppositionen försöker agera taktiskt i tron att de ska vinna nya röster är uppenbart, men frågan är om de inte varit övertaktiska denna gång. Vad de ska säga till de berörda ungdomarna om de lyckas sänka ett förslag som inte bara skulle ge Lidingös ca 250 friidrottare en ny fin arena i en inspirerande miljö utan även 3000 fotbolls- och tennisspelare en möjlighet att utveckla sina verksamheter återstår att se.

Källa: Lidingö Tidning

Read more...

2007-11-26

Genmäle från SVT

Med anledning av mitt inlägg om SVT Aktuellts reportage om Attendo har Eva Landahl, Aktuellt och samhällschef på Aktuellt bett att få följande genmäle publicerat.

Jag har idag läst din blogg där du beskriver hur en av Aktuellts reportrar, Kristina Lagerström har agerat mot Lidingö Kommun. Din beskrivning överensstämmer inte med hennes minnesbild vilket framgår av hennes text.
Att en reporter reagerar när något förändras kring ett arbetsupplägg, ser jag inte som något konstigt. Det är tvärtom mänskligt och händer de flesta av oss. Att Kristina Lagerström skulle ha utsatt Lidingö Kommun för påtryckningar att inte offentliggöra ett pressmeddelande tror jag däremot inte på. Hon är en erfaren och kompetent reporter som inte arbetar på det sättet.

Jag utgår från att du publicerar Kristina Lagerströms kommentar på din blogg så att även hennes bild av det som hänt blir tydlig.

Hälsning
Eva Landahl
Aktuellt och Samhällschef
Sveriges Television

Kommentar av Kristina Lagerström

Jag blev mycket upprörd och förvånad över Paul Lindquists beskrivning av mitt samtal med en tjänsteman på Lidingö kommun på torsdagsmorgonen. Jag blev
uppringd på morgonen på väg till jobbet av tjänstemannen: Hon berättade då att kommunen beslutat säga upp avtalet med Attendo och att ett pressmeddelande om detta skulle gå ut under dagen.


Min första reaktion på detta var ett uttalande som lät ungefär så här.

"Åh, nej, kunde ni inte ha gjort det här i morgon i stället".

Varje seriöst arbetande journalist är angelägen om att ta fram fakta och berätta om förhållanden och skeenden som allmänheten tidigare inte kände till. I detta ligger då naturligen strävan att vara först med att berätta. I mitt fall hade jag hållit med just den här historien, om Attendo på Lidingö, sedan en vecka tillbaka. Att det tog så lång tid berodde inte minst på att äldre- och handikappnämndens ordförande inte ville svara på några frågor under intervjun om såret som inte blivit omlagt. Jag tvingades därför använda fredag eftermiddag samt måndag förmiddag åt ett antal telefonsamtal med Lidingö kommun innan jag till slut fick ut anmälan, en anmälan som är en offentlig handling.
Från början hade vi tänkt sända ut reportaget på onsdag kväll, men beslöt att skjuta upp det till torsdag.
Det nämnde jag också i telefonsamtalet med tjänstemannen, på morgonen.
Jag sa också att "det är klart att ni måste gå ut med det här, det går ju inte att vänta med det", varpå tjänstemannen svarade:
"Ja vi fattade beslutet igår eftermiddag."
Mina uttalanden till henne innehöll absolut inga önskemål, påtryckningar eller uppmaningar. De uttalanden som Paul Lindquist hänvisar till handlade om att jag tänkte högt och uttryckte en besvikelse över att andra medier skulle kunna berätta den här historien, eller delar av den, samma dag som vi. Jag brukar inte bli så totalt missförstådd, och kan faktiskt inte tro att tjänstemannen uppfattat samtalet som Paul Lindquist beskriver det. Samtalet avslutades med att jag tackade henne för att hon ringde mig så att jag kände till det här i så god tid. Hon lovade att se till att jag fick pressmeddelandet till min mailadress.
Den som tittar på reportaget kan också konstatera att kommunens agerande beskrivs sakligt och korrekt. Därför är det mycket tråkigt att Paul Lindquist är totalt osaklig och inkorrekt när han beskriver mitt agerande.
Mvh
Kristina Lagerström reporter
Aktuellt


Jag beklagar om Kristina Lagerström känner sig missförstådd, men hon förnekar inte uttalandet utan säger att "hon tänkte högt". För övrigt vill jag instämma i att reportaget som sändes såvitt jag kan bedöma var sakligt och korrekt så när som på en liten markering från programledaren att "Lidingö stad sagt upp avtalet med Attendo efter Aktuellts granskning".

Det är naturligtvis inte formellt fel att uttrycka sig så. Avtalet sades formellt upp i onsdags och då hade bevisligen Aktuellts granskning pågått ett tag, men uppsägningen var inte ett resultat av granskningen, vilket man skulle kunna uppfatta det som ( även om det säkerligen inte var Aktuellts avsikt) utan ett resultat av stadens egen bedömning av situationen på Baggeby Gård.

Read more...

2007-11-23

Ensidigt i Lidingö Tidning

En stor del av dagens nummer av Lidingö Tidning upptas av frågan om fridrottens eventuella flytt från Vallen till Bosön. Okritiskt förmedlar man anonyma påståenden om den nu avgångne ordföranden i IFK Lidingö Friidrott, Johan Amilon.

Johan Amilon har varit en fantastisk och engagerad ledare för friidrotten. Han har också sett möjligheten för friidrotten att utvecklas på Bosön och tog tillsammans med styrelsen beslutet att ställa upp på förslaget från Lidingö stad och Riksidrottsförbundet. Nu lönas han med tarvliga påhopp i media.

Förutom två kritiska artiklar väljer Lidingö Tidning att också publiceras tre kritiska insändare med motivet att man vill ge debatten ett extra utrymme inför budgetfullmäktige på måndag. Däremot publiceras ingen insändare som stöder förslaget. Inte heller skrivs det en rad om vad fotbollen och tennisen tycker trots att ordförandena i tennis- och fotbollsföreningarna har inkommit med sina synpunkter till tidningen tidigare i veckan. Det hela ger knappast intrycket av att tidningen vill bredda debatten utan snarare vara en plattform för en skickligt orkestrerad kampanj från några friidrottsledare.

Read more...

2007-11-22

Lika behandling

Socialdemokraternas ledare i landstinget, Ingela Nylund Watz, kritiserar Alliansens förslag om Vårdval Stockholm med följande motivering:

"Man inför ett vårdval som behandlar alla medborgare lika."
Ja just det. Vad är problemet?

Read more...

"Kan ni inte vänta till imorgon?"

I förra veckan kallade Lidingö stad sig Attendo för ett möte. Anledningen var att vårdkvaliteten på servicehuset Baggeby Gård varit dålig och flera anmälningar gjorts mot Attendo. Det hade t o m gått så långt att Attendo fått betala vite för sina brister.

Trots löften hade ingen förbättring skett och när en ny anmälan om att en boende inte fått sina sår skötta kom in var måttet rågat. Staden var i det närmaste beredd att säga upp avtalet.

Samma dag som detta möte ägde rum kom SVT Aktuellt på besök för att intervjua Björn Engström, moderat ordförande i äldre- och handikappnämnden om entreprenader i allmänhet och Attendo i synnerhet. Aktuellts reporter har vid det tillfället ingen kännedom om detta nya fall, men blir naturligtvis nyfiken på mötet mellan stadens representanter och Attendo.

Efter att ha funderat över helgen kommer förvaltningsledningen i samråd med Björn Engström fram till att förtroendet för Attendos förmåga att fortsätta driva Baggeby Gård är förbrukat och att staden därför ska ta tillbaka verksamheten. I går informerades Attendo om detta och man gör upp hur övergången ska ske.

Eftersom detta är en stor nyhet så skickas ett pressmeddelande ut och dessutom ringer man upp reportern på Aktuellt för att särskilt informera om detta.

Reaktionen från reportern är mycket intressant:

"Faan, också! Kan ni inte vänta till imorgon istället? Det här förstör ju min vinkling?"
Reportern, vars inslag ska sändas ikväll, är så besviken att hon upprepar sitt önskemål en gång till och menar på fullaste allvar att Lidingö stad borde vänta en extra dag med att berätta vilket beslut vi har tagit så att hon kan få sända sitt inslag med den vinkling hon har tänkt sig .

Uppenbarligen hade Aktuellt inte bara tänkt angripa Attendo utan även hänga ut Lidingö stad som en kommun som lät en dålig entreprenör hållas. När vi nu istället agerar och tar det ansvar en kommun rimligen måste i en situation som denna förstör vi således historien för reportern som inte ens är professionell nog att dölja sin besvikelse.

Hade en kvällstidningsmurvel reagerat på samma sätt hade jag inte blivit särskilt förvånad, men när en reporter på en public servicekanal erkänner att hon är mer intresserad av att få en bra och säljande historia än att objektivt skildra ett skeende kan man verkligen fråga sig om de har förstått sitt publicistiska uppdrag.

Övriga källor: SvD DN ABC-Nytt Radio Stockholm

Read more...

2007-11-17

Även journalister betalar svart

Ni har väl inte glömt skandalrubrikerna häromveckan om statssekreterare, riksdagsmän och borgarråd som hade betalat svart för olika tjänster. Indignationen var stor från media som exploaterade politikernas tillkortakommanden.

Nu visar en sammanställning som P1 Medierna har gjort att även två tredjedelar av landets ledande journalister har betalat svart. Bland syndarna finns bl a chefredaktörerna för Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen liksom verkställande direktörerna för Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4.

För Expressens chefredaktör, Otto Sjöberg, är det inte första gången dubbelmoralen lyser igenom. När han för ett år sedan ledde jakten på moderata statsråd som inte betalat TV-licensen visade det sig att han själv inte hade gjort det heller.

Som det står i bibeln: "Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne."

Read more...

2007-11-16

Moderata framgångar i Södertälje

Södertälje inför vårdnadsbidrag och omvandlar 500 hyreslägenheter i allmännyttan till bostadsrätter. Det blev resultatet av budgetförhandlingarna mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna i Södertälje.

Det här är en stor framgång för moderaterna i Södertälje med Marita Lärnestad i spetsen. Den möjliggjordes av den parlamentariska situationen där inget block har egen majoritet och där socialdemokraternas pragmatiske kommunalråd, Anders Lago valde att göra upp med de borgerliga snarare än att låta nationaldemokraterna bli tungan på vågen i budgetdebatten.

Källa: SvD

Read more...

2007-11-15

Aftonbladet borde skämmas

I morse fick jag kalla kårar när jag lyssnade på Rapport. Baserat på uppgifter från Aftonbladet berättade man att en psyksjuk man hade anhållits efter att ha planerat att mörda Filippa Reinfledt.

Jag kände ett stort obehag inför att en god vän och kollega skulle vara utsatt på det viset och jag kan bara föreställa mig hur hon själv och hennes närmaste kände sig, i synnerhet som hon enligt Aftonbladet fick reda på det hela genom att en reporter mötte henne utanför hemmet igår kväll.

I förrgår satt Filippa och jag och pratade på en bar i Västerås. Vi var där tillsammans med ett antal kollegor efter att ha deltagit i en bankett i samband med Sveriges Kommuner och Landstings kongress. När Filippa ville bryta upp lite tidigare än oss andra och gå hem till hotellet ifrågasatte jag om det var lämpligt att hon som kvinna och dessutom rätt känd gick ensam genom stan en sen kväll.

Filippa är dock en mycket bestämd dam så hon gick tillbaka själv utan eskort och jag måste erkänna att jag kände lite oro till dess att det pep till ett litet sms från henne att hon nu minsann var tillbaka på hotellet i tryggt förvar.

Aftonbladets skriverier gör mig upprörd av flera skäl. För det första har det visat sig att väsentliga sakuppgifter var fel. Ingen har exempelvis blivit anhållen, inte heller har någon husrannsakan genomförts.

För det andra, när Aftonbladet väljer att ge nio helsidor + löpsedel till denna nyhet medverkar man till att förstärska hotbilden runt familjen Reinfeldt. Det finns tillräckligt många galningar där ute som kan inspireras av Aftonbladets uppblåsta skriverier. Genom att dessutom tydligt lokalisera såväl arbetsplats som bostad, hur dådet var tänkt att gå till, vilket skydd statsministerns hustru har liksom det påstådda motivet har tidningen agerat extra ansvarslöst. Varför var det nödvändigt, förutom att det säljer fler lösnummer...?

Sen kan man undra hur i hela världen Aftonbladet har fått tag i en patientjournal? För även om sekretessen kan brytas gentemot polisen under vissa omständigheter så finns det ingenting som ger Aftonbladet rätt till den informationen. Förutom den skada Filippa, Fredrik och deras barn måtte lida av dessa skriverier så har även en psykiskt sjuk man blivit kränkt. För detta borde både tidningen och uppgiftslämnaren skämmas.

Källor: DN DN2 DN3 DN4 SvD SvD2 SvD3

Read more...

2007-11-14

Skatt eller avgift

Debatterade musikskoleavgifter med Luleås socialdemokratiske kommunalråd, Karl Petersen i P1:s Studio Ett idag.

Luleå är en av bara fyra kommuner i landet som har helt gratis musikskola. Gratis kanske inte är rätt ord, snarare avgiftsfri. All fritidsverksamhet kostar pengar, frågan är bara om man själv betalar för det man utnyttjar eller om räkningen kommer till alla via skattsedeln.

I de allra flesta kommuner subventionerar skattebetalarna såväl musikskolan som annan fritidsverksamhet till rätt stor del, men den som deltar får också betala en rimlig avgiift. Så även på Lidingö.

Jag tror det är en klok avvägning. Engagemanget blir större om man betalar något själv.

På Lidingö betalar man 1 700:-/termin. För den som har många barn reduceras avgiften och vid låga inkomster kan den utebli helt och hållet. Å andra sidan är kommunalskatten 3,32 kronor lägre än i Luleå. För en normalfamilj på Lidingö motsvarar det drygt 26 000 kronor.

Tar man hänsyn till att landstingsskatten är lägre i Norrbotten så kvarstår ändå en skillnad på 6 000 kronor till Lidingöbornas fördel efter nästa års skattesänkningar i såväl Lidingö som Stockholms läns landsting..

Det finns en rättviseaspekt också som min kollega i Luleå hade svårt att hantera i radiodebatten. Varför ska just den som spelar ett instrument helt slippa avgifter medan den som istället väljer hockey, fotboll eller scouter får vara med och betala för sin fritidsverksamhet?

Read more...

"I Lidingö ber man till Paul Lindquist"

"I USA ber man till Gud, i Mellanöstern till Allah - men i Lidingö ber man till Paul Lindquist"

Så inleds en insändare i Lidingö Tidning som ogillar att grannarna i Högsätra vill omvandla sina lägenheter till bostadsrätter.

Nog för att rollen som kommunstyrelsens ordförande ger makt och inflytande, men det är nog att överdriva min betydelse mer än bara en aning. Majoriteten i fullmäktige består trots allt av 29 av 51 ledamöter som tillsammans utformar politiken.

Media tenderar att fokusera på den som har en ledarroll, lokalt eller nationellt, men politik är i högsta grad ett lagarbete som bygger på att man förtjänar människors förtroende. Utan förtroende - ingen makt och inget inflytande.

Så tillbe gärna Gud, Allah eller någon annan religiös symbol, men inte din lokale politiker. Om han eller hon gör ett bra jobb så förtjänar denne respekt. Annars bör man låta någon annan få chansen vid nästa val.

Read more...

2007-11-10

Låt kyrkan vara ifred

Vid moderaternas partistämma i Gävle bestämde man efter en intensiv debatt att partiet åter ska ställa upp i kyrkovalet 2009. En liknande debatt och samma beslut togs vid förra moderatstämman.

Situationen är mycket olycklig. Trots att kyrkan är skiljd från staten är det de politiska partierna som fortfarande styr. Vad är innebörden med en fri kyrka om det är politiken som ska avgöra inriktning och prioriteringar? Varför kan inte Svenska Kyrkan som övriga samfund och varenda idrottsklubb och scoutförening ha en vanlig medlemsdemokrati.

Prästen Ynge Kalin sätter verkligen fingret på problemets kärna i sin välformulerade debattartikel på SvD Brännpunkt. Det är hög tid att politikerna lämnar Svenská Kyrkan ifred. Låt kyrkovalet 2009 bli det sista där moderater ställs mot socialdemokrater.

Read more...

Fri radio?

Björn Elmbrandt, Studio Ett:s kände krönikör blir nu ledarskribent på Dagens Arena. en hemsida som tillhör den vänsterorienterade Arenagruppen.

Elmbrandt har i många år under Sveriges Radio:s objektivitetsmantel kommenterat politiken. Han har där haft arena som överträffar de flestas och hans synpunkter har vägt tungt i den politiska debatten.

En hel del lyssnare har uppfattat Björn Elmbrandt som partisk i många av hans krönikor, men han har hela tiden haft ledningens förtroende. Nu kanske det blir uppenbart för ledningen att om man vill behålla sin trovärdighet som fri och obunden media kan Elmbrandt rimligtvis inte få fortsätta i Studio Ett.

Källa: Resumé

PS Sveriges Radio har meddelat att Elmbrandt tillsvidare är avstängd.

Read more...

2007-11-08

Huvudet på spiken

På sin blogg gör Veckans Affärers chefredaktör, Pontus Shultz, en intressant analys av det nu pågående mediadrevet kring moderata företrädare. Han skriver bland annat följande:

Är inte detta ett drömläge för en självsäker ledare med rejält mandat från folket att förändra saker i samhället? Och dessutom, vad vi vet idag, med eget rent mjöl i påsen. Tänk om Fredrik Reinfeldt i stället för att skicka ut sina ministrar att svara ’god dag yxskaft’ på frågorna om huruvida moderater är ohederligare än andra, ställde sig upp själv och tog debatten tillbaka till politiken? Tänk om han sa, att ’jag tror inte ett ögonblick att moderater är ohederligare eller mer ovilliga att betala skatt än andra. Däremot borde vi fundera över hur synen på svartjobb är i samhället och hur vi ska förändra den. Det faktum att till och med människor som kan tänka sig en politisk karriär anser sig kunna ta risken att betala svart, säger något om bristen på socialt tryck. Nu håller vi på att förändra det. Men det räcker inte med att sparka ministrar eller sänka skatten på hushållsnära tjänster. Det krävs av var och en att ändra sig. I potten ligger 100 miljarder om året, motsvarande en skattesänkning på 1000 kronor i månaden per svensk. Eller en total upprustning av vår sjukvård, skola och infrastruktur. Vi kan göra hela Sverige klimatneutralt på tio år och kan finansiera 100 000 forskare som skapar framtidens svenska storföretag.’

Allt det där, i en passionerad, personlig och politisk ordström och så stannar han upp andas, lite rödbrusig i ansiktet och det blir alldeles tyst i publiken. För ingen hade väntat sig det. Ingen hade trott att de faktiskt skulle bli intellektuellt utmanade av en politiker som passionerat brann för något. Jag tror att det är dags för något sånt. Att försöka slå mediemonstret på vår egen hemmaplan är dödsdömt. Och fullständigt ointressant. Tillåt dig för ett ögonblick att lita på oss väljare. Vi vill inte ha perfekta politiker. Vi vill ha ledare.


Här slår Pontus Schultz huvudet på spiken. Regeringen har varit oerhört framgångsrik med att genomföra sina vallöften, men har saknat ett kommunikativt ledarskap. Jag som har följt Fredrik Reinfeldt sedan MUF-tiden vet att han har den förmågan. Det är hög tid att han nu åter lyfter fram den.

Read more...

Bra val

Fredrik Reinfeldt har nu utsett H G Wessberg till ny statssekreterare vid statsrådsberedningen efter Ulrica Schenström.

Han har varit statssekreterare sedan 2006, först i Försvarsdepartementet och senare i Utrikesdepartementet hos handelsminister Ewa Björling.

Wessberg har en bakgrund som bland annat generaldirektör för Bolagsverket, vice vd för Svenskt Näringsliv och vd för Sveriges Industriförbund. Han har också varit förbundsordförande för Moderaterna i Stockholm stad.

Med en gedigen erfarenhet i ledande ställning från såväl näringsliv och politik som offentlig sektor synes H G Wessberg vara ett klokt val som statsministerns närmaste man.

Källor: DN SvD SvD2

Read more...

Kwasten sopar rent

Igår kom beskedet att överåklagare Christer van der Kwast låtit göra en husrannsakan hos TV4 för att säkra den kontokortsslip som bevisar att Anders Pihlblad köpt alkohol för 945 kronor när han var på krogen med Ulrica Schenström. Halva den summan skulle alltså utgör grund för att Ulrica Schenström blivit mutad.

Var och en får naturligtvis dra sina egna slutsatser av trovärdigheten i denna anklagelse, men jag är nog böjd att hålla med Harald Ullman när han i samband med att Kwast inledde förundersökningen på SvD Brännpunkt skrev:

"Finns det någon åklagare som slösat mer med rättsväsendets resurser och
förlorat fler mål än han?"

Eller som Svenska Dagbladets Martin Jönsson skriver:
"Att ta till husrannsakan för ett misstänkt bestickningsmål under tusenlappen känns lite som att sätta in nationella insatsstyrkan mot svartjobbsanlitande statsssekreterare."

När Kwast nu tar till den extrema åtgärden att göra en husrannsakan börjar hela fallet få närmast löjliga proportioner. Att göra husrannsakan på en medieredaktion är ingen liten sak och medan det synes ha varit väl motiverat i fallet Trond Sefatsson (mot bakgrund av den synnerligen allvarliga anklagelsen) går åklagaren nu fram som en elefant i ett glashus för något som, om det överhuvudtaget är brottsligt, i sammanhanget måste betraktas som en mycket liten förseelse.

Skulle det dessutom betraktas som brottsligt att bjuda någon på mat och dryck till ett värde av 472:50 så lär det få stora återverkningar i samhället, för representation i den nivån sker dagligen i mycket stor omfattning.

Samtidigt ska det sägas att TV4:s vägran att lämna ut kvittot synes mycket märkligt. Man hänvisar till källskyddet, men det bröt man ju redan när man avslöjade att Philblad hade bjudit Schenström, vad de hade druckit och till vilken kostnad. En betydligt mer intressant juridisk frågeställning är om TV4 brutit mot grundlagen när man inte skyddat sin källa. Det vore något för en åklagare att granska.

Källor: SvD SvD2 SvD3 SvD4 DN

Read more...

2007-11-05

Onyanserat mediedrev

Det är inte utan att man som moderat blir bedrövad över de avslöjanden om olämplig alkoholkonsumtion och svart arbetskraft som dominerat medierna de senaste dagarna. Några moderata företrädare har all anledning att rannsaka sig själva.

Samtidigt blir jag rätt bekymrad över det onyanserade mediedrev som just nu pågår. Bl a beskylls Carl och Charlotte Cederschiöld för skattefusk och anlitande av svart arbetskraft.

Av public service kanalerna (SVT, TV4 och SR) och de stora tidningarna har mig veterligen hittills bara DN bemödat sig om att förmedla makarna Cederschiölds egen förklaring där det framgår att de visserligen har gjort fel som inte har redovisat utbetalningarna, men att någon skattskyldighet inte har förelegat. Så här skriver de själva:

Från 1994 till 2002 anlitade vi städhjälp med viss regelbundenhet. Den sammanlagda ersättningen för detta översteg inte 10 000 kronor något av de aktuella åren. Det gör att vi enligt gällande lagstiftning inte varit skyldiga att dra skatt eller betala arbetsgivaravgifter.

Ersättningen översteg dock 1 000 kronor per år, vilket gör att kontrolluppgift skulle skickats till Skattemyndigheten. Att så inte skett beklagar vi.

Från 2002 och framåt har vi inte använt oss av städhjälp på regelbunden basis. Inte under något år efter 2002 har ersättningar på över 1 000 kronor per år betalats ut.

Från och med nu kommer vi endast att köpa in eventuella hushållsnära tjänster i enlighet med de regler som finns för detta.

Denna information kan rimligen inte vara okänd för landets journalister, ändå förmedlar de (med ett undantag) inte den till sina läsare. Man kan ju fråga sig varför...

Skattebrott är allvarligt och ska beivras. Det är också rätt att media avslöjar där det förekommer. Men när man (medvetet?) förmedla bilden att just moderater skulle ha en sämre moral och fuska mer än andra, då är det svårt att inte reagera.

Den minnesgode kommer säkert ihåg den folkpartistiske vice talmannen, Karl-Erik Eriksson, som fick lämna sitt uppdrag efter att ha blivit dömd för skattebrott.

På senare tid har vi exempelvis socialdemokraternas egen partiledare, Mona Sahlin, som fick göra ett flerårigt avbrott i sin politiska karriär efter den s k Toblerone-affären (som handlade om mycket mer än bara en Toblerone) och förre justitieministern, Thomas Bodström, som erkänt såväl att han anlitat svart arbetskraft som att han rökt hasch.

Vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman fick som bekant avgå efter sina skatteaffärer och miljöpartiets Yvonne Ruwaida hade uppenbara problem med att redovisa sina resor till riksdagsförvaltningen.

Även bland journalister finns det ju en och annan skandal även om kåren själv inte gärna lyfter fram dessa. T ex avslöjade branschtidningen Resumé att SVT:s då nya VD, Eva Hamilton, gjort sig skyldig till samma sak som man jagade finansministern för, nämligen svart barnvakt. Det nämnde den statliga TV-kanalen dock ingenting om och inte heller de andra stora nyhetsredaktionerna.

Likaså var det bara Resumé som skrev att Expressens chefredaktör underlåtit att betala TV-licens samtidigt som tidningens reportrar lät några statsråd löpa gatlopp för samma sak.

Och visst kan det ses som ett ödets ironi att de två moderata statsråd som fick avgå pga. av utebliven TV-licens och i det ena fallet även svart arbetskraft var just journalister när brotten begicks!

Men skatte- och bidragsfusk berör inte bara politiker och journalister. Det är dessvärre ett utbrett problem bland stora delar av befolkningen. Personligen tror jag att det till stor del beror på det höga skattetrycket tillsammans med generösa bidragssystem, men också på en förändrad moral i de yngre generationerna. Luther sitter helt enkelt inte lika tungt på mångas axlar idag som förr i världen.
Källor: DN2 DN3 DN4 SvD SvD2 SvD3 SvD4 Aftonbladet Expressen

Read more...

Kulturkrock

I förra veckan åt jag middag med en delegation borgmästare, fullmäktigeordföranden och kommundirektörer från Sydafrika (om Christer van der Kwast undrar så bjöd sydafrikanerna på middagen, men det glas vin jag drack till betalade jag själv med skattade medel).

Det var oerhört intressant att träffa dessa lokalpolitiker från ett land som till viss del är influerat av västerländska traditioner, men som ändå är så oerhört annorlunda än Sverige.

Enligt delegationens ledare har de använt den svenska politiska modellen när de i början av 90-talet formade sin nuvarande konstitution. Inte så konstigt med tanke på de mycket nära relationerna mellan ANC och de svenska socialdemokraterna under apartheidtiden.

Så har man liksom i Sverige både kommuner och regioner förutom den nationella nivån. Man väljer ett fullmäktige som i sin tur väljer nämnder och en kommunstyrelse. Val sker precis som i Sverige vart fjärde år och kommunstyrelsens ordförande/borgmästaren är den ledande lokala politikern.

På ytan alltså ganska likt det svenska systemet. Men när de frågade mig hur stor min representationsbostad var förstod jag vilka skilda världar vi lever i.

Jag berättade att jag bodde i en vanlig bostadsrätt varpå en av middagsgästerna undrade hur jag klarade av mitt personskydd?

- Vilket skydd frågade jag retoriskt tillbaka och tänkte på Ilmar Reepalu och en del andra kollegor som faktiskt råkat ut för både hot och otäcka tillbud.

- Ja, men du hur väl i alla fall en bil med chaufför?

- Nej, det har bara statsråden, landshövdingarna och Stockholms stad.

- Men hur kom du hit?

- Jag åkte tunnelbana.

När de hörde mitt svar blev deras ögon stora som tefat. Att jag kunde röra mig så fritt hade de oerhört svårt att förstå, i synnerhet som en svensk kommun har en betydligt större budget och fler anställda än motsvarande sydafrikansk. Jag var ju i deras ögon en oerhört mäktig person.

Att jag dessutom inte hade hemhjälp utan själv tillsammans med min familj tvättade, städade och lagade mat var nästan mer än de kunde fatta. Kulturkrocken var ett faktum, men vi skiljdes som vänner och jag fick en muntlig inbjudan om att besöka dem på deras hemmaplan framöver.

Read more...

2007-11-01

Grattis Torsvik

Torsviks skola kom på femte plats i landet och var näst bästa kommunala skola när Dagens Nyheters nutidsorientering nyligen avgjordes. Ett stort grattis är på sin plats!

Även övriga Lidingöskolor klarade sig bra och samtliga hade varit bästa skola i minst sex andra län.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP