2015-09-21

Energieffektivisering

Stockholms läns landstings miljöredovisning för 2014 visar bland annat att landstingets klimatutsläpp är 35 % lägre än 2011 och nu har landstinget nått nivån 79 % för användningen av förnybara drivmedel för transporter. Det ger landstinget goda förutsättningar att nå flertalet av målen i Miljöutmaning 2016.

Energieffektivisering är ett område som behöver arbetas med systematiskt och långsiktigt. Flera av landstingets fastigheter har nått sin tekniska livslängd och är därför föremål för om-, ny- och tillbyggnationer. Det är ett ypperligt tillfälle att genomföra energieffektiviserande åtgärder. Dessa åtgärder kan direkt och över tid inte bara minska energiåtgången i fastigheterna och på så sätt nå de mål som landstinget har beslutat, utan även sänka driftskostnaderna.

Alliansen har tidigare och kommer fortsatt att arbeta aktivt gällande energiförbrukningen i landstingets fastigheter. Arbetet med att se över och minska energikonsumtionen sker nära källan och i samarbete med hyresgästerna.

Den största möjligheten till förnyelsebar fastighetsnära energiproduktion är solenergiproduktion och planerna för att installera solceller på landstingets sjukhus tak fortsätter.  Alliansen vill tillvarata de möjligheter som sjukhustak och kollektivtrafikdepåer innebär för att minska behovet av köpt el och anpassa Stockholms län för att möta framtidens klimatutmaningar.

Read more...

2015-09-18

Regeringens alla skattehöjningar


Grattis svenska folket. Efter åtta år med Alliansen som sänkte skatter (och samtidigt ökade statens inkomster) blir det nu återigen mindre kvar i den egna plånboken. Här är de rödgrönas skattehöjningar nästa år:
 • Sänkt subventionsgrad i ROT-avdraget
 • Avtrappning av jobbskatteavdraget
 • Sänkt tak och slopade tjänster i RUT-avdraget
 • Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga
 • Särskild löneskatt för äldre
 • Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt
 • Höjd beskattning för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
 • Höjd energiskatt på drivmedel
 • Slopad skattereduktion för gåvor
 • Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter
 • Anpassning av investeraravdraget till nya EU-riktlinjer
 • Höjd koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer
 • Förändrat undantag från skatteplikt för elektrisk kraft
 • Slopande av den s.k. slussningsregeln i mervärdesskattelagen
 • Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande.
 • Höjda försenings- och kontrollavgifter.

Read more...

Södertälje sjukhus växer upp ut marken


Stockholms läns landsting investerar så det krakar i akutsjukhusen för att få alla bitar på plats i vårdpusslet de kommande åren. Södertälje sjukhus är det första i raden att få ny-, om- och tillbyggda lokaler som möter upp mot morgondagens behov. Första spadtaget togs hösten 2013 och bygget fortsätter som planerat.

I april publicerade Länstidningen Södertälje en film av Locum AB som visar hur det såg ut då. Nu kan ni se en ny drönarfilm som visar hur arbetet fortskrider. Riktigt häftigt!

Och så här såg det ut i april 2015.

Read more...

2015-09-17

Regeringen fördyrar för sol-el


Idag "läckte" regeringen ytterligare en nyhet från budgetpropositionen, nämligen att man inför skatt på sol-el. Det är obegripligt att en regering med miljöpartister agerar så uppenbart miljöfientligt. Att beskatta den sannolikt mest miljövänliga energiproduktionen är strider inte bara mot alla fina tal om att styra samhället i en mer miljövänlig inriktning, det är direkt kontraproduktivt om man vill minska utsläppen.

Man har dessutom fräckheten att presentera skattehöjningen som en satsning då man samtidigt kommer att öka stödet till 225 mkr i bidrag för nya solcellsanläggningar. Problemet att är bara att de bidragen endast kommer att ges till privatpersoner och villaägare.Stora satsningar som Stockholms läns landsting gör får däremot inget statligt stöd, bara höjd skatt.

Läs mer på DN och SvD.

Read more...

Byggstart för framtidens SöS


I dag, torsdag, var det officiell byggstart för nybyggnationen på Södersjukhuset som innefattar en ny vårdbyggnad med 168 vårdplatser i enkelrum, en ny akutmottagning, 24 toppmoderna operationssalar och ett tekniskt försörjningskvarter som ska förse sjukhuset med el och värme samt fungera som driftcentral och godsmottagning

För exakt två år sedan den 17 september 2013 tog fullmäktige beslut om byggnationerna på SöS och idag var det invigning för de nya byggnaderna. Förberedande byggarbeten har redan skett och efter att man har använt sig av 8 ton dynamit och kört iväg oräkneliga massor betong och sten ska nu byggas motsvarande yta som 3 hötorgskrapor.


Denna gång var det inte som brukligt ett spadtag som invigde byggstarten. I stället fick jag tillsammans med Locums nye vd Patrik Emanuelsson och Södersjukhusets vd Thomas Movin sätta våra handavtryck i en betongplatta. Denna ska sedan muras in någonstans i konstruktionen. Jag antar att några arkeologer om sisådär 800 år kommer studera dessa handavtryck noggrannt. :-)


Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP