2010-09-29

"Nu får det vara nog!"

Idag firade Lidingö Tidning 100 år med aktiviteter och underhållning i Lidingö Centrum.

Bredvid scenen hittade jag en gammal uppförstorad sida från LT den 4 januari 1979 med en ungdomsbild av vår omtyckte centrumvärd, Lasse Essman (som då hade mustasch och tidsenligt långt hår). Men det som verkligen påkallade mitt intresse var istället en artikel bredvid som berättade att 1978 hade befolkningen minskat med 164 personer på ön

Mina moderata företrädare kommenterade uppgifterna med att "det ligger inom planeringsramen", medan socialdemokraterna ansåg att "det finns plats för några tusen lidingöbor till". Lidingöpartiet svarade då i polemik med Socialdemokraterna att "Nu får det vara nog!".

Vi hade då 37 390 invånare och har sedan dess ökat med sex tusen personer till...

Read more...

2010-09-28

Vänsterpartiet kommer in trots allt

Aldrig får man vara riktigt glad. När länsstyrelsen nu på morgonen presenterade det definitiva valresultatet visar det sig att vi tappar ytterligare ett mandat som istället går till Vänsterpartiet.

Länsstyrelsen har godkänt ytterligare 4 röster för Moderaterna jämfört med valnämndens beslut och ytterligare 3 för Vänsterpartiet, men eftersom vi har olika delningstal för det sista mandatet gynnas Vänsterpartiet på vår bekostnad.

Om Vänsterpartiet bara hade fått en röst mindre eller vi två röster mer hade mandatet varit vårt, större är inte skillnaden. Om vi hade fått en röst till hade lotten avgjort vilket parti som hade fått mandatet. Snacka om att förlora på mållinjen.

Tack och lov behåller vi en majoritet tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna, men marginalen krymper från 27 till 26 av 51 mandat.

Läs även: Ida Drougge Lidingösidan

Read more...

När demokratiska rättigheter står mot varandra

Min erfarenhet är att demonstrationer i Sverige som regel genomförs i ordnade former, möjligen med effekten att det under en begränsad tid kan bli lite svårt att ta sig fram med bil i det berörda området. Polis och arrangörer brukar dock gemensamt se till att störningarna för allmänheten ska bli så små som möjligt. Budskapet är det viktiga, inte ambitionen att ställa till med kaos.


Undantaget brukar vara när Sverigedemokrater, Nationaldemokrater eller andra främlingsfientliga eller rasistiska organisationer vill utnyttja sina demokratiska rättigheter. Men då är det inte arrangörerna i sig som ställer till problem för omgivningen utan vänsterextremister som saboterar deras möten. Om detta skrev Jan Guillou mycket klokt i sin senaste krönika i Aftonbladet.

Nere på kontinenten tycks det emellertid vara lite annorlunda. Igår kväll fick jag nämligen beskedet att morgondagens möte med Regionkommittén var inställt. Anledningen är en demonstration som väntas få över 80 000 deltagare och som ska hållas i EU-kvarteren.

Den belgiska polisen gör bedömningen att ingången till Regionkommitténs byggnad i praktiken kommer att vara blockerad större delen av dagen samt att möjligheterna att överhuvudtaget ta sig in och ut ur området kommer att vara kraftigt begränsade.

Den demokratiska rättigheten att få demonstrera och uttrycka sin åsikt står alltså här i konflikt med den minst lika viktiga principen att förtroendevalda ska kunna träffas och fatta beslut. Man kan ju fråga sig om det inte med lite god vilja hade gått att tillgodose båda behoven.

Read more...

Tack för förtroendet!

Nu är personrösterna till Lidingö kommunfullmäktige räknade. Trots att vi moderater tappade 3 mandat fick jag faktiskt fler personröster i detta val (833 stycken) än 2006 (695 stycken). Jag fick dubbelt så många personkryss som någon annan kandidat till fullmäktige. Faktum är att jag fick dubbelt så många kryss som Sverigedemokraterna fick röster och drygt 40 % fler kryss än Vänsterpartiets samlade röstantal. Man tackar för förtroendet.

Inom Lidingöpartiet var ingen kandidat i närheten av att bli inkryssad, medan Miljöpartiets Pontus Magnusson Jansson och Anna Stenson bara var 4 respektive 8 röster från att bli personvalda. Nu toppar de sitt partis fullmäktigelista ändå, så i praktiken spelar det ingen roll.

Såväl Minna Klintz som Mårten Dahlberg blev också personvalda. Även Tor von Sydow klarade personvalsspärren och kniper därmed förstaplatsen framför Kent Ivarsson.

Inte heller dessa kryss förändrar vilka som blir invalda. Det gör däremot Carl-Johan Schillers framgångar som lyckades bli personvald för Kristdemokraterna. Det innebär att han blir parhäst med Jessica Nyberg medan Dag Lofalk får nöja sig med att vara förste ersättare i fullmäktige.

Sammanlagt var det drygt 22 % av väljarna som kryssade någon kandidat, men bara en kandidat som annars inte skulle ha blivit invald kom in.

Read more...

2010-09-25

Vad skiljer Sverige från Florida?

Ni kommer väl ihåg presidentvalet 2000 mellan Al Gore och George W. Bush, som avgjordes av av Högsta Domstolen efter att valprocessen i just Florida hade kritiserats våldsamt och där Al Gore fick flest röster men färre elektorer. Svenska media beskrev det som odemokratiskt och många menade att något sådant aldrig skulle kunna ske i Sverige - förrän nu...

Alliansen fick i årets val 1922 röster mer än de rödgröna och Sverigedemokraterna tillsammans, men två färre riksdagsplatser. En folkmajoritet står alltså bakom vad som synes bli en minoritetsregering. Dessutom har valprocessen i Arvika och Halmstad ifrågasatts och överklagats till Valprövningsnämnden.

Även i Örebro har de borgerliga och miljöpartiet fått färre mandat i fullmäktige än Socialdemokraterna och Vänsterpartiet trots 2500 fler röster.

Så vad skiljer egentligen Sverige från Florida - förutom, solen, värmen och tornados förstås?

Read more...

2010-09-22

En mer nyanserad bild

I valrörelsens slutskede försökte de rödgröna att hänsynslöst utnyttja enskilda sjukförsäkringsfall för framställa Alliansregeringen som kallhamrad och hård. Men verkligheten är ofta mer nyanserad än de framstår i en valdebatt.

Redan i lördags kunde jag berätta om ett av dessa fall , där det visade sig att kvinnans situation inte alls berodde på den nuvarande regeringens politik utan ett regelverk som socialdemokraterna långt tidigare själva hade beslutat om.

Idag publicerar Försälringskassan ett pressmeddelande där de nyanserar bilden kring den mycket gripande berätelsen om Annica Holmquist:

Förtydligande om alternativ till sjukersättning

De senaste dagarna har flera medier rapporterat om Annica Holmquist som fått avslag från Försäkringskassan på sin ansökan om sjukersättning (förtidspension). I samband med detta sade Försäkringskassan i fredags att vi kommer att presentera alternativa lösningar i ett möte med de berörda, vilket också skett under tisdagen. På grund av sekretess och hänsyn till den enskilde individen kan Försäkringskassan inte uttala sig i enskilda fall, men vi vill förtydliga att det finns andra möjligheter till ersättning från sjukförsäkringen än sjukersättning (förtidspension).

I de gamla reglerna som gällde fram till 1 juli 2008 fanns en möjlighet att bevilja tidsbegränsad sjukersättning (förtidspension) – denna möjlighet finns inte i dagens lagstiftning. I stället finns flera vägar att gå. Antingen sjukersättning (förtidspension) som man kan få om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt för all överskådlig framtid eller aktivitetsstöd som den får som deltar i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. Man kan också ansöka om förlängd sjukpenning i vissa fall eller fortsatt sjukpenning.

I en sådan situation som den Annica Holmquist och många andra befinner sig i, finns ett antal andra alternativ som gör att den enskilde inte behöver stå utan ersättning från försäkringen. Det handlar till exempel om aktivitetsstöd och efter tre månader i arbetslivsintroduktion kan man ansöka om sjukpenning igen.

I det aktuella fallet har Försäkringskassan sagt nej till ansökan om sjukersättning (förtidspension). Det är viktigt att framhålla att man alltid kan man begära omprövning av ett beslut. I första hand görs då en omprövning av ärendet hos Försäkringskassan. Det finns då möjlighet att komplettera och förtydliga de underlag som beslutet grundar sig på.

De alternativa möjligheter som finns har Försäkringskassan presenterat för Annicas Holmquists dotter som är ombud för sin mor.
Som läsare är det lätt att känna empati för de som hamnar mellan stolarna eller av andra skäl inte får det stöd som vi alla tycker är rimligt. Och det är varje regerings ansvar att rätta till eventuella brister i systemen. Men som framgår av Försäkringskassans information ovan är inte läget så svart eller vitt som oppositionen och media gärna vill måla upp.

Read more...

2010-09-20

Nu breddar vi koalitionen med KD

Efter en lång och intensiv valkampanj är nu valresultaten klara. På riksplanet ökade Alliansen sin röstandel medan Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1914. Utan taktikröstandet vågar jag påstå att Moderaterna hade blivit största parti.

Att en borgerlig regering för första gången någonsin har blivit omvald är också en stor framgång. Dock är Sverigedemokraternas intåg i riksdagen och det faktum att de dessutom får en vågmästarroll en plump i protokollet. Det kommer inte bli lätt att regera landet om inte de rödgröna visar att de också är beredda att ta ansvar.

På Lidingö tappade vi Moderater tre mandat och våra koalitionsvänner Folkpartiet ett. Mot bakgrund av den kampanj som Centerpartiet har fört i vägfrågan är det inte förvånande, men givetvis ändå en stor besvikelse. Vi ville möta väljarna ärligt med en politik vi kan stå för, utan taktiserande och utan baktankar, men alltför många väljare uppskattade uppenbarligen inte den inslagna vägen.

Vi måste naturligtvis ta lärdom av detta inför framtiden. Har vi varit för dåliga på att förklara vad vi vill göra och varför en ny väg behövs, har vi varit för oskickliga som inte har lyckats bemöta Centerpartiets skrämselpropaganda eller har vi helt enkelt lyssnat för dåligt på lidingöborna? Kanske beror det på alla tre skälen?

Detta måste vi analysera noga innan vi bestämmer hur vi ska gå vidare i vägfrågan och i vilken form den ska avgöras.

Som en konsekvens av valresultatet kommer vi i alla fall att bredda koalitionen med Kristdemokraterna, som står oss nära politiskt och som har stött majoriteten i mycket stor utsträckning, inte minst när vi var tvungna att ta en del tuffa beslut i samband med finanskrisen. Att ta ansvar ska löna sig det är min bestämda uppfattning.

Read more...

2010-09-18

Inte hela sanningen

I ytterligare ett försök att utmåla Alliansregeringen som hård och omänsklig lyfter Aftonbladet fram 34-årige Marie Bengtsson som efter en organtransplantation inte får någon sjukpenning.

Men i DN berättar ledarskribenten Hanne Kjöller vad Aftonbladet förtiger, nämligen att anledningen är att Marie aldrig har arbetat och därmed inte kvalificerat sig för någon sjukpenning.

Att svårt sjuka människor ska ha en ekonomisk trygghet är en självklarhet och ett fall som Maries kan mycket väl vara ett skäl för regeringen att se över regelverken, men hennes situation har uppenbarligen ingenting med Alliansens reformer på sjukförsäkringsområdet, utan är en kvarleva från gammal socialdemokratisk lagstiftning.

Read more...

2010-09-15

Därför rasar de rödgröna

Ända fram till april ledde de rödgröna stort i opinionen, men sen hände någonting - de presenterade sin politik.

Per Gudmundson redovisar pedagogiskt i Svenska Dagbladet en lång rad skäl till de rödgrönas kräftgång i opinionen:

 • 3/5 De rödgröna presenterar sin skuggbudget med höjda skatter och arbetsgivaravgifter
 • 25/5 De rödgröna kräver att USA ensidigt ska avveckla sina kärnvapen och stänga sina utländska baser
 • 10/7 MP kräver byggstopp för köpcentra
 • 28/7 Carin Jämtin (S) kräver "könsneutrala" toaletter
 • 16/8 Jämtin vill tillsammans med Ilija Batljan (S) inrätta butlers i tunnelbanan
 • 23/8 MP föreslår clowner på ålderdomshemmen
 • 26/8 S kampanj mot den ökade arbetslösheten blir snabbt inaktuell när SCB presenterar statistik som visar att arbetslösheten de facto sjunkit dramatiskt
 • 29/8 Sahlin får intern kritik från Björn Rosengren, Kjell-Olof Feldt, Jan O Karlsson och Göran Persson
 • 30/8 Thomas Bodström äter donuts i USA och sköter valrörelsen via Facebook
 • 31/8 De rödgrönas valmanifest visar sig vara underfinansierat med 4 miljarder kronor
 • 5/9 Lars Ohly tycker att kvinnor ska använda bröstpumpar så att inte amn ing ska vara ett hinder för kvoterad föräldraledighet
 • 10/9 De rödgröna ändrar i smyg sitt valmanifest
 • 12/9 V låter en strippa uppträda på ett partimöte
 • 13/9 Yvonne Ruwaida (MP) vill förbjuda alla bilar som är äldre än 10 år
 • 14/9 En 15-åring bjuds på vin på ett valmöte med Tomas Bodström

Inte så konstigt kanske att rollerna nu är de ombytta...

Read more...

Dyrare att bo på Lidingö med de rödgrönas politik

De rödgröna har meddelat att de vill återinföra förmögenhets- och fastighetsskatten. Förslaget, som går ut på att småhus med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kommer få en höjd fastighetsskatt på 1 procent, drabbar Stockholms län högre utsträckning än resten av landet.

Lidingö tillhör en av de kommuner där skatten slår hårdast då drygt 46 procent av fastighetsägarna drabbas av högre kostnader direkt den 1 januari 2011. Ytterligare 43 procent ligger i riskzonen när den nya taxeringen genomförs 2012.

För att lugna oroliga fastighetsägare har de rödgröna lovat att inga ytterligare kommer drabbas vid den nya taxeringen 2012, men tidigare erfarenheter tyder på det motsatta. I samband med valet 1998 och 2002 utlovades att taxeringsvärdena skulle frysas och ses över, något som rann ut i sanden och fastighetsägarna fick istället ökade kostnader. Bristen på konkreta förslag på hur fastighetsskatten ska reformeras på sikt talar för att de kan komma att ändra inriktning vilket kan få förödande konsekvenser för fastighetsägarna.

Utöver den höjda fastighetsskatten vill de rödgröna även att fastigheter ska förmögenhetsbeskattas. Fastighetsägare riskerar alltså att drabbas av dubbelbeskattning. De som är ambitiösa och amorterar av sina lån drabbas hårdare när belåningsgraden minskar och den egna förmögenheten ökar. Denna straffbeskattning drabbar de som har låga eller inga lån alls på deras fastigheter, främst pensionärer vars betalningsförmåga inte motsvarar deras förmögenhet. Det skapar en osäkerhet som även drabbar vanliga husägarna när de rödgröna inte kan ge raka och tydliga besked.

Read more...

2010-09-13

Låga kostnader på Lidingö

Dagens Samhälle har sammanställt och bearbetat statistik från SCB som visar att Lidingös kostnader ligger 7,5 % under den s.k. standardkostnaden*, vilket ger oss en 15:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Det visar att vi bedriver vår kommunala service på ett effektivt sätt.

Men bra kan bli bättre. Bäst i landet är Danderyd vars kostnadsnivå ligger hela 14,9 % under standardkostnaden.

* = Standardkostnad för en verksamhet är den kostnadsnivå en kommun borde ligga på enligt staten och utgör grund för den interkommunala kostnadsutjämningen. Olika kommuner har olika standardkostnader beroende på sin befolkningsstruktur. Många förskolebarn ger en hög standardkostnad för förskolan, få äldre en låg standardkostnad för äldreomsorgen, osv.

Read more...

2010-09-12

Centerpartiet är inte trovärdiga i vägfrågan

Många personer blev i våras förvånade över Centerpartiets plötsliga tvärkast i vägfrågan, där de efter att i över tio års tid har förespråkat just bergtunnelalternativet, utan förvarning har blivit dess hårdaste kritiker.

Det hade varit en sak om de efter moget övervägande kommit fram till att andra alternativ vägde över, men att den lösning som av Kent Ivarsson (C) beskrevs som en "födelsedagspresent" plötsligt skulle vara det värsta som skulle kunna hända Lidingö är helt enkelt inte trovärdigt. Det finns bara ett skäl till Centerpartiets agerande - ren och skär valtaktik.

Dessutom väljer Centerpartiet att basera sin valkampanj på lögner och personangrepp.

Snabbt avrundade man de beräknade 410 miljoner kronorna till ”en halv miljard” för att nu gå ut och påstå att vägen ”nog kommer att kosta en miljard”. Det är inte seriöst. Man påstår också att driftkostnaden skulle bli 35 miljoner per år och att tio fastigheter skulle behöva rivas, vilket är helt taget ur luften.

Nu tycks de också helt ha förträngt sin egen historia.

I fullmäktige stod Tor von Sydow (C) och blåljög i talarstolen när han nekade till att han tidigare hade gratulerat mig till att vi nu valt bergtunnelalternativet. Och till en av våra kommunstyrelseledamöter påstod han att Centerpartiet minsann inte alls hade röstat ja till förslaget i kommunstyrelsen – trots att hon var där, det är protokollfört och det finns ytterligare ett 20-tal andra vittnen.

Men värst av allt var Tor von Sydows angrepp i TV4 på folkpartiets vice ordförande i tekniska nämnden, Göran Tegnér, som han anklagade för att vara jävig och vars avgång han dessutom krävde.

Göran Tegnér är förvisso trafikexpert hos teknikkonsultföretaget WSP, som har utrett de olika vägalternativen åt Lidingö stad, men Göran har varken medverkat i utredningen hos sin arbetsgivare eller deltagit i de beslut som Lidingö stad har tagit i frågan. En jävsituation kan således överhuvudtaget inte uppstå, men det hindrar inte Tor von Sydow från att försöka smutskasta en annan förtroendevald.

Det finns tydligen inga gränser för hur lågt Centerpartiet är beredda sjunka i jakten på väljare. Tor von Sydow borde istället be Göran Tegnér om ursäkt – offentligt och ordentligt.

Läs även: Lars Björndahl

Read more...

Även USA har val i höst...

Read more...

2010-09-11

Frågor och svar om vägtunneln

Varför behövs en ny väg överhuvudtaget?
Mellan Skärsätra och Högberga passerar dagligen drygt 12 000 bilar två järnvägsövergångar och slingrar sig igenom ett villaområde på en smal väg med många utfarter. Boendemiljön är mycket dålig, trafiksäkerheten bristfällig och framkomligheten under rusningstrafik begränsad.

Ett 20-tal fastigheter är starkt påverkade av buller och avgaser. Barnens skolväg är inte säker och den bristande framkomligheten är inte bara ett samhällsekonomiskt problem, bilar i kö släpper ut mer avgaser än bilar som rullar.

Varför just en bergtunnel? Finns det inte bättre alternativ?
Vi har utrett ett tiotal olika lösningar som i huvudsak kan delas in i tre olika kategorier: norr om Lidingöbanan, tunnel under Skärsätra samt åtgärder på befintlig väg.

Att dra vägen norr om Lidingöbanan har länge betraktats som det naturliga alternativet, men närheten till Skärsätra skola och Kottlasjön liksom den känsliga naturmiljön längs delar av sträckan gör alternativet problematiskt. Vägen hamnar dessutom relativt nära ett antal bostadsfastigheter även om problemen inte är lika stora som längs Södra Kungsvägen. Därtill planerar SL dubbelspår mellan Skärsätra och Högberga vilket försvårar en vägdragning ytterligare, då utrymmet mellan skolan och spåret redan idag är mycket begränsat.

Kostnadsmässigt är alternativet något billigare än bergtunnelalternativet, men vi prioriterar miljöaspekten högre. Bullret vid Skärsätra skola skulle förvisso kunna hanteras genom en betongtunnel på den sträckan, men det alternativet är betydligt dyrare än bergtunneln och övriga invändningar om en dragning norr om banan kvarstår.

Oppositionen föreslår istället att nuvarande väg breddas samt att två planskilda korsningar byggs i Högberga och Skärsätra. En breddning av vägen kräver att flera fastigheter längs sträckan delvis exproprieras, dvs. de som redan idag är värst drabbade av trafiken skulle få en ytterligare försämrad boendemiljö. Dessutom behöver man av trafiksäkerhetsskäl lägga en mittbarriär för att förhindra vänstersvängar från villautfarterna, vilket försvårar för fastighetsägarna ännu mer. Kostnaden för denna lösning kan uppskattas till ungefär hälften av bergtunnelalternativet, men eftersom det inte löser problemen är det bortkastade pengar.

Bergtunnelalternativet förbättrar såväl boendemiljö som trafiksäkerhet och framkomlighet. Intrånget i naturmiljön är begränsat och ytterst få fastigheter påverkas negativt annat än under själva byggtiden. Genom bergtunnelalternativet minskar sannolikt också smittrafik via Kottlavägen respektive Södra Kungsvägen öster om Högberga, vilket är en fördel för de boende längs dessa vägsträckor.

Är frågan helt avgjord nu?
Nej, det beslut som har tagits är ett inriktningsbeslut och ett uppdrag att detaljprojektera en väg i enlighet med bergtunnelalternativet. Såvitt vi kan bedöma just nu är bergtunnelalternativt det bästa, men skulle detaljprojekteringen visa ett det föreligger svåra tekniska problem eller att kostnaderna skulle skjuta i höjden måste beslutet naturligtvis omprövas.

Var kommer vägen och tunneln att gå?
I Skärsätra fortsätter vägen rakt fram något hundratal meter istället för att korsa järnvägen vid nuvarande övergång. Bakom Parkvillan vid Idunavägen går vägen under spåret och därefter in i berget. På andra sidan kommer tunneln ut i början av Mölna ängar. Vägen fortsätter därefter på befintlig väg fram till Högberga där en planskild korsning byggs.

Det finns många cirkulationsplatser (rondeller) i förslaget. Försämrar inte de framkomligheten?
Jo, när huvuddelen av trafiken går i en riktning är det så. Vi har därför specifikt i direktiven till detaljprojekteringen bett att man ska titta närmare på om alla eller ens någon av cirkulationsplatserna behövs.

Enligt förslaget kommer de boende på Idunavägen inte längre ha någon utfart mot Södra Kungsvägen, utan vara hänvisade till en brant backe vid Kottlavägen. Även detta är något vi har bett att man ska titta närmare på i detaljprojekteringen. Troligen kan utfarten mot Södra Kungsvägen behållas.

De boende i Östra Mölna är mycket kritiska till bergtunnelalternativet. Varför då?
De vill istället ha det norra alternativet som för deras del skulle innebära att genomfartstrafiken flyttas längre bort från deras bostadsområde. Situationen för de boende i Östra Mölna försämras inte på något sätt, men den förbättras inte heller. De boende har kommit med en del konstruktiva förslag på hur vägen skulle kunna flyttas längre bort från husen vid Östra Mölna. Även detta kommer att belysas i samband med detaljprojekteringen.

Hur mycket kostar bergtunneln?
Bergtunnelalternativet är, så som det nu är skissat, kostnadsberäknat till 410 mkr, med en osäkerhet på +/- 70 mkr.

Hur stor blir den årliga kostnaden?
Med en genomsnittlig ränta på 4 % och en avskrivningstid på 50 år, blir den årliga kapitaltjänstkostnaden drygt 18 mkr. Det ska då jämföras med den årliga kostnaden för oppositionens eget förslag som landar på 9 mkr.

Merkostnaden för bergtunnelalternativet är alltså ca 9 mkr/år. Det utgör mindre än en halv procent av stadens budget som omfattar 2 200 mkr/år. Fördelat på varje lidingöbo blir det en årlig kostnad på ca 200 kr av de ca 40 000 kr var och en betalar i kommunalskatt.

Är det inte billigare att bara lösa in fastigheterna längs den nuvarande sträckan?
Om det vore så enkelt att det verkligen löste problemen och man inte behövde ta hänsyn till att det är människors hem vi pratar om, så jovisst vore det billigare.

Men även om man löste in fastigheterna kvarstår behovet av en ökad trafiksäkerhet och en bättre framkomlighet. För att uppnå detta skulle planskilda korsningar och en breddning av vägen behöva genomföras. Tillsammans med inlösen av ett 20-tal fastigheter skulle kostnaden ändå bli i paritet med bergtunnelalternativet. Och då har vi dessutom tvingat 20 familjer att flytta från sina hem. Det är inte ett förslag vi Moderater vill lägga.

Är det verkligen motiverat att lägga så mycket pengar på en ny väg som bara gynnar några få?
Det är inte sant. Ungefär en fjärdedel av Lidingös befolkning bor öster om Skärsätra järnvägsövergång, så vägen berör väldigt många. Dessutom finns stora verksamheter i Gåshaga som alstrar en hel del tung trafik.

Varför ska jag som bor på norra ön behöva betala för att de som bor i Gåshaga ska få en snabbare väg till jobbet? Av samma skäl som att de som bor på södra ön är med och betalar för investeringar till dem som bor på norra ön. T ex har Klockargårdens skola rustats upp för ca 60 mkr, en ny förskola byggs i Torsvik för 40 mkr och Rudboda skola ska renoveras för närmare 100 mkr. Allt detta är även de som bor på södra ön med och finansierar.

Varför ska vi lägga så mycket pengar på en ny väg. Kan vi inte använda de pengarna till skola och äldreomsorg istället?
Vi har bland de bästa skolorna i landet och en äldreomsorg av hög kvalitet. Vi har kontinuerligt ökat resurserna till dessa och andra viktiga välfärdsområden, men en kommun måste också ha en väl fungerande infrastruktur.

Oppositionen lyfter gärna fram hela investeringsbeloppet som om det ingick i den årliga budgeten. Men den årliga kapitaltjänstkostnaden är bara drygt 18 mkr och skillnaden mot oppositionens eget förslag 9 mkr. Det är den summan man kan diskutera en alternativ användning för i den årliga budgeten, inte 410 mkr.

Vi har dessutom överskott i budgeten och kommer nästa år att kunna sänka skatten med 20 öre.

Enligt Centerpartiet kan vi bygga en ny förskola för 60 barn eller ett äldreboende för 30 pensionärer - varje år - bara för driftkostnaden av tunneln. Stämmer det?
Knappast, visst finns det driftkostnader för en tunnel som inte en vanlig väg har, t ex ventilation men i gengäld lär snöröjningen bli minimal. Några stora skillnader mot en vanlig väg är dock inte att vänta.

Får inte de som bor längs nuvarande vägsträckning skylla sig själva? De har ju köpt husen billigt för att de är bullerstörda.
Det är en ganska cynisk inställning. För det första har de i 40-50 år varit utlovade att genomfartstrafiken skulle flyttas. För det andra har trafikmängden ökat avsevärt under senare år, inte minst sedan Gåshaga byggdes.

Borde man inte ha tänkt på vägfrågan redan när man byggde Gåshaga?
Vägfrågan har diskuterats och utretts i många år långt innan Gåshaga byggdes och Käppalaverket utvidgades men det har inte varit möjligt att nå en politisk majoritet för en lösning. Att frågan inte kunnat få en lösning tidigare är ingen orsak till att inte åtgärda problemen idag.

Read more...

2010-09-10

Därför behövs vägtunneln

Strax före sommaren tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut för den framtida utformningen av Södra Kungsvägen mellan Skärsätra och Högberga. Bakgrunden till beslutet är att Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna anser att detta alternativ bäst löser trafikproblem i området.

Mellan Skärsätra och Högberga passerar dagligen drygt 12 000 bilar två järnvägsövergångar och slingrar sig igenom ett villaområde på en smal väg med många utfarter. Boendemiljön efter sträckan är mycket dålig, trafiksäkerheten bristfällig och framkomligheten under rusningstrafik begränsad.

Fastigheterna längs vägen är starkt påverkade av buller och avgaser. Barnens skolväg är osäker och den bristande framkomligheten är inte bara ett samhällsekonomiskt problem, bilar i kö släpper ut mer avgaser än bilar som rullar.

Den utredning som gjorts uppskattar investeringsnivån för bergtunnelalternativet till 410 miljoner kronor, plus minus 70 miljoner kr. Det innebär att kostnaden beräknas hamna i spannet 340 – 480 miljoner kronor.

För att inte bli vilseledda av en glädjekalkyl har man tillsammans med extern expertis beräknat kostnaden med hjälp av den s.k. successivmetoden, där man just tar med osäkerheter och risker.

Bergtunnelalternativet är en långsiktig investering som kommer att skrivas av på 50 år. Den beräknade kostnaden per år är drygt 18 miljoner kr, vilken kan ställas i relation till hela Lidingö stads budget på cirka 2 200 miljoner kr varje år.

Inte heller oppositionens eget förslag är gratis. Man föreslår att nuvarande väg breddas samt att två planskilda korsningar byggs i Högberga och Skärsätra. Det kräver att flera fastigheter delvis måste tvångsinlösas. Dessutom behöver en mittbarriär sättas upp vilket omöjliggör vänstersvängar från villautfarterna.

Kostnaden för oppositionens förslag kan uppskattas till ungefär 200 miljoner kronor, men att lägga så mycket pengar utan att på ett långsiktigt hållbart sätt förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten är ett stort slöseri. Att dessutom försämra boendemiljön för de redan värst drabbade husägarna och deras familjer är rent ut sagt cyniskt.

En bra infrastruktur vinner man sällan några röster på, men när den är dålig påverkar den hela samhället negativt. Därför behövs vägtunneln.

Read more...

2010-09-09

Valfu(s)k igen!

Man undrar när socialdemokraterna ska lära sig. Efter valet 2002 dömdes två socialdemokratiska valarbetare till 75 dagsböter för valfusk. De hade sett till så att det vid ett äldreboende bara fanns socialdemokratiska valsedlar att tillgå.

- Det som hänt är allvarligt. Det är viktigt att en valarbetare håller sig till spelreglerna, sa socialdemokraternas dåvarande partisekreterare Lars Stjernkvist till TT. Partiet måste nu se över sina rutiner ännu en gång och förbättra utbildningen för alla valarbetare, så att inte samma sak händer igen.

Men det tycks inte ha hjälpt, för nu riktar valnämnden i Huddinge skarp kritik mot socialdemokraterna för hur de agerar i samband med den pågående förtidsröstningen. I en promemoria konstaterar en valhandläggare att "valarbetare från socialdemokratiska partiets valstuga utanför biblioteket vid upprepade tillfällen kom in i biblioteket för att hjälpa väljare att få ut sitt röstkort och sedan hjälpa till inne i röstningslokalen och peka ut valskärmen och lämna med valsedlar från socialdemokraterna."

Nuvarande partisekreterare, Ibrahim Baylan, svarar inte på frågor utan hänvisar till sina partivänner i Huddinge. Där säger oppositionsrådet Ann-Marie Högberg till Expressen:

- Jag tycker att det är himla tråkigt att den här diskussionen har uppstått. Bakgrunden till att situationen har uppstått är att man velat hjälpa till så att människor använder sig av rätten att rösta.

Konstigt bara att det var just socialdemokratiska valsedlar som väljarna skulle få hjälp med...

Read more...

"Jag älskar Lidingö..."

"Jag älskar Lidingö där jag bor, det är grönt och vackert och jag brukar gå ut och gå med mina hundar i Långängens naturreservat."

Claudia Galli, skådespelerska
I Aftonbladet

Read more...

2010-09-07

Varför mörkar lokaltidningarna om skattesänkningen?

För en vecka sedan gick Moderaterna och Folkpartiet på Lidingö ut med ett gemensamt pressmeddelande där vi presenterade vårt vallöfte att sänka skatten 20 öre nästa år om vi får fortsatt förtroende bland lidingöborna.

Trots att en skattesänkning påverkar lidingöbornas ekonomi och de rödgröna med all säkerhet kommer att motsätta sig förslaget har varken Mitt i Lidingö Tidning eller Lidingö Tidning skrivit en rad om detta. Bara Lidingösidan har förmedlat nyheten till lidingöborna.

När jag tidigare idag pratade med en av reportrarna på Lidingö Tidning i ett annat ärende frågade jag honom om de inte hade sett pressmeddelandet eller om de helt enkelt inte betraktade detta som en intressant nyhet. Det något kryptiska svaret jag fick tillbaka var att de diskuterade saken.

Att en redaktion vill diskutera vinklingen på en nyhet innan publicering kan jag mycket väl förstå, men det tar knappast en vecka. Är det så enkelt att man håller på en nyhet för att man numera åter har fått ett lokalt tidningsmonopol och helt enkelt inte behöver vara så snabb att berätta för läsarna eller gör man helt enkelt den nyhetsvärderingen att en brinnande gräsklippare (LT) eller en trädklättrare (Mitti) har ett högre nyhetsvärde än en skattesänkning?

För det kan väl inte vara som så att man vill påverka valutgången genom att mörka ett viktigt vallöfte?

Read more...

2010-09-02

Vem tar över efter Mona?

Ju närmare valet vi kommer, desto större tycks sannolikheten vara att Socialdemokraterna kommer att göra ett katastrofval. De flesta opinionsundersökningarna efter sommaren pekar dessutom på att Moderaterna blir största parti. Enligt Expressen som har intervjuat 30 ledande socialdemokrater är kravet på Mona att hon ska vinna valet eller avgå.

Dagens Nyheter presenterade idag en undersökning som visar att en majoritet av väljarna tror att Alliansen vinner. Bland de borgerliga sympatisörerna tror 9 av 10 på en seger för Alliansen, men inte ens bland de rödgröna väljarna finns det en majoritet som tror att det egna laget vinner.

Så vem då över efter Mona? Ska man tro vadslagningsfirman Ladbrokes blir det Sven-Erik Österberg.

Read more...

Rödgrönt hot mot företagandet

Inför valet den 19 september är skillnaderna mellan regeringsalternativen tydliga. Det gäller inte minst i synen på företagande och entreprenörskap. Medan Moderaterna vill arbeta för att det ska bli mer lönsamt att starta, driva och utveckla företag på Lidingö och i resten av landet, står de rödgröna för en rent företags¬fientlig politik. Moderaterna prioriterar arbetet med att minska regelkrångel och göra det billigare att anställa medan de rödgröna går till val på en fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga.

De rödgröna beskriver gärna sin politik som företagarinriktad. Men i verkligheten blir effekterna de rakt motsatta. När oppositionen nu till slut presenterat sitt gemensamma valmanifest ser vi svart på vitt att nya kostnader och skatter kommer att minska lönsamheten för svenska företag med återinförd förmögenhetsskatt, höjd koldioxidskatt och en ny kilometerskatt m.m. De rödgröna vill bygga upp näringar på bidrag och program, istället för att stärka villkoren genom skatteslättnader och bättre incitament. Här är några exempel:

Ungdomsskatt införs
De rödgröna vill införa en ungdomsskatt som kommer att innebära en straffbeskattning för alla företag som har en anställd under 26 år. En straffskatt som skulle drabba fler än 600 000 sysselsatta ungdomar runtom i landet. Bara här i Lidingö innebär de rödgrönas ungdomskatt över 50 mkr kronor i ökade kostnader för företagen.

Sämre möjligheter till riskkapital
År 2007 avskaffade Alliansen förmögenhetsskatten eftersom den minskade företagens tillgång till riskvilligt kapital. Enligt Skatteverket flyttade svenskarna 500 miljarder till utlandet på grund av skatten. De rödgröna vill återinföra förmögenhetsskatten. Enligt deras budget ska förmögenhetsskatten inbringa 4 miljarder kronor till staten.

RUT- avdrag slopas
Servicebranschen, där många av framtidens arbetstillfällen håller på att växa fram, hotas nu av de rödgrönas förslag att avskaffa avdraget för hushållsnära tjänster - RUT. Avdraget motverkar effektivt en svart sektor där många tidigare har arbetat utan avtalsenliga löner, pensionsavsättningar och försäkringar. Många barnfamiljer och äldre människor har med reformerna dessutom fått större möjligheter att få livspusslet att gå ihop. Undersökningar visar att 75 procent av alla som anställts i branschen under de senaste 6 månaderna kommer från arbetslöshet.

Mer regelkrångel och begränsningar för företagaren
Vänsteroppositionen vill åter ordentligt öka regelkrånglet för Sveriges företag. Det handlar bland annat om en översyn av lagstiftningen för företags och organisationers möjlighet att anlita bemanningsföretag. Den fria etableringsrätten ska rivas upp inom sjukvården och oppositionen vill även lagstifta om att det ska bli svårare för arbetsgivare att ha visstidsanställningar .

Kilometerskatten slår mot transportbranschen – och hushållen
Vänsterpartiernas föreslagna kilometerskatt drabbar alla branscher men särskilt de transportintensiva. En stor del av bördan hamnar slutligen på hushållen. Oppositionen räknar med att kilometerskatten ska inbringa 4 miljarder kronor till statskassan. Men för att nå detta måste skatten generera 5,6 miljarder kronor i intäkter på grund av bl.a. omkostnader. Den genomsnittliga lastbilen beräknas att få en kostnadsökning på drygt 70 000 kronor per år.

Höjd koldioxidskatt påverkar vår konkurrenskraft
Vänsterpartierna planerar att höja koldioxidskatten med 3 miljarder år 2011 och 5,1 miljarder kronor år 2012.

Risk för höjda arbetsgivaravgifter för äldre
Vänsteroppositionen har trots sitt valmanifest ännu inte lämnat besked om de kommer att återställa sänkningen av arbetsgivaravgifterna för äldre. Den 1 januari 2008 slopade Alliansregeringen den särskilda löneskatten för alla över 65 år. Det gjorde i ett slag att det blev mer förmånligt för företag att behålla och nyanställa äldre medarbetare, vilket gör att företag lättare kan växa. Detta gynnade särskilt företag med behov av erfaren kompetens och det gynnar alla de som efter 65 års ålder fortfarande vill arbeta.

Avvecklad kärnkraft leder till dyrare el
Basindustrin har stor betydelse för den lokala och regionala tillväxten i landet. 91 000 är anställda inom basindustrin. Utöver detta tillkommer många indirekt sysselsatta runt fabrikerna i nätverk av mindre företag för transporter, varor och servicetjänster. En tumregel som brukar användas är att en sysselsatt i industrin sysselsätter tre personer i någon annan bransch. Det innebär att basindustrin direkt och indirekt sysselsätter ca 400 000 personer.

Varje år köper våra skogs-, gruv-, stål-, och pappersföretag el för hisnande miljardbelopp. Till exempel innebär ett öres ökning av elpriset cirka 45 miljoner kronor i ökade kostnader för stålindustrin. Kärnkraften är en grundpelare för den svenska elförsörjningen med nära hälften av elproduktionen. Den hjälper till att hålla elpriserna nere och är nödvändig för långsiktigheten för industri. Fackförbunden har förstått det, liksom en klar majoritet av svenska folket. Vänsterpartierna vill avveckla kärnkraften och Miljöpartiet vill stänga 1-2 reaktorer redan under nästa mandatperiod.

Read more...

2010-09-01

Nu sänker vi kommunalskatten en fjärde gång

Idag föreslår Moderaterna och Folkpartiet på Lidingö gemensamt en sänkning av kommunalskatten med 20 öre inför 2011. Den sammanlagda skattesänkningen sedan 2003 uppgår nu till 71 öre vilket motsvarar strax över 4 000 kronor per år för en normalfamilj på Lidingö.

Det är glädjande att vi nu för fjärde gången kan föreslå en sänkning av kommunalskatten för lidingöborna, och detta tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik med en budget i balans. En låg kommunalskatt ökar lidingöbornas frihet att själva välja hur man vill leva sina liv, därför kommer vi att fortsätta arbeta för att sänka kommunalskatten steg för steg då stadens ekonomi så tillåter.

Samtidigt har vi satsat stora resurser på välfärdens kärna. Bl a har vi höjt skolpengen inom grundskolan med 26 procent och till gymnasieskolans olika program med mellan 30-76 procent. Stora satsningar har gjorts på att bygga ut förskolan och äldreomsorgen liksom att höja kvaliteten i skolan och förskolan. Vi har tydligt visat att man kan förena låg kommunalskatt och satsningar på välfärdens kärna.

Läs även: Lidingösidan

Read more...

De rödgrönas valmanisfest sågas av väljare

Det tog inte många minuter efter de rödgrönas valmanifest hade presenterats förrän jag fick följande synpunkter från en alldeles vanlig väljare:

1. Kunskapslyft i förskolan? Finns sedan 2009 och finansieras av statsbidrag i det sk "förskolelyftet"

2. ROT avdraget? Finns sedan hösten 2008

3. "Nattis" dvs barnomsorg på OB-tid, finns inte i riktigt alla kommuner men i väldigt många (vi har haft 30 tim sedan 90-talet)

4. 30 timmar på förskolan för föräldraledigas barn? Lagen säger min 15 timmar/vecka men de flesta kommuner erbjuder väsentligt mer (har vi haft sedan 90-talet)

4. Avgifterna i förskolan sänkas??? Maxtaxan dvs avgiten har varit exakt den samma sedan den infördes 2002. I 8,5 års tid har det m a o blivit billigare år för år att ha barnen i förskola och på fritis eftersom avgifterna inte höjts trots inflationen!

5.
Halverad moms på restaurangbesök? Ingen nyhet. Det har alliansen redan föreslagit för ett par veckor sedan.

Inte ett ord i dagens valmanifest från oppositionen om det tidigare föreslagna återinförandet av förmögenhetsskatten! Ska folks hus räknas in eller inte? Under tiden konstaterar riksbanken att svenskars pengar börjat lämna Sveriges gränser. Efter alliansens borttagande av samma skatt 2006 har nettoinflödet av pengar till Sverige ökat kraftigt. Finns ju ingen anledning för folk att gömma pengar i utlandet om de inte beskattas i Sverige. Många miljarder kronor har tagits hem och istället investerats i Sverige till alla svenskars väl.

Oppositionens okunskap i hur verkligheten ser ut i Sverige är m a o ganska beklämmande.
Ja, det finns väl inte så mycket mer att tillägga...

Read more...

En av många anledningar varför fler ska ha jobb 3

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP