2007-12-21

Det gränslösa Europa

Idag togs ytterligare nett viktigt steg mot ett gränslöst Europa när Schengensamarbetet utökas så att även medborgarna i flertalet östeuropeiska länder kan åka till större delen av Europa utan pass.

Vem hade för 18 år sedan trott att utvecklingen skulle gå så fort när Berlinmuren äntligen rämnade? Sovjetdiktaturen har rasat samman, Baltländerna återuppstått och lydstaterna i Östeuropa har frigjort sig från Warszawapaktens förtryck.

Flertalet av länderna har dessutom blivit medlemmar i såväl Europeiska Unionen som NATO och nu försvinner alltså passkontrollerna.

Källor: DN DN2

Read more...

Kwast förlorar - igen

I veckan har överåklagare Christer van der Kwast förlorat ytterligare två stora mål, dels mutåtalet mot Malmös kommunalråd, Ilmar Reepalu, dels åtalet mot Lars-Erik Pettersson för hans inblandning i Skandiaaffären.

Kwast har en rad misslyckande bakom sig. Vem minns inte den friande domen mot Trustor-mannen Thomas Jisander? Eller mutåtalet mot Anders Igel och Marie Ehrling som båda också frikändes.

Christer van der Kwast har i dessa och flera andra fall misslyckats med att få de åtalade dömda. Det tyder på att denne överåklagare antingen åtalar i mål där bevisningen inte håller eller så gör han helt enkelt ett för dåligt jobb i rättssalen.

En åklagare ska bara åtala om han eller hon har skäl att tro på en fällande dom. Det är knappast försvarbart att rättsväsendet lägger ner miljontals och åter miljontals kronor utan att någon blir fälld.

Källor: DN SvD

Read more...

2007-12-20

100 forskare kan inte avfärdas som tokstollar

Kanadensiska National Post har publicerat ett brev från 100 forskare till FN:s generalsekreterare där man ifrågasätter IPCC:s rekommendation att världen ska "stoppa klimathotet" och menar istället att man måste fokusera på att "möta den naturliga klimatförändring" som sker och som alltid har skett.

Forskarna menar bl a att de förändringar som skett i glaciärer och höjning av havsnivån inte avviker från de naturliga förändringar som sker över tiden. Likaså att temparaturhöjningarna under slutet av 1900-talet ligger inom ramen för de naturliga variationerna under de senaste 10 000 åren.

Man är också kritisk till att IPCC instruerats att bara ta hänsyn till den forskning som är gjord fram till Maj 2005. Därmed menar man att senare forskning som ifrågasätter människans påverkan på klimatet inte tas med i analysen.

Jag har tidigare på denna blogg och i andra sammanhang varit kritisk mot klimatdebatten som jag uppfattar som mycket ensidig och dogmatisk. Som amatör på området känner jag naturligtvis en oro för om det som IPCC säger är korrekt och vilken betydelse det då kan få för jorden och dess befolkning, men samtidigt blir jag alltid skeptisk när slutsater presenteras som etablerade sanningar som inte får ifrågasättas och när varje kritisk röst avfärdas som en tokstolle.

Men 100 forskare från hela världen som gemensamt ifrågasätter IPCC kan inte avfärdas som tokstollar. Om de har rätt eller fel är en annan sak, men deras rön är värda att tas på allvar.

All forskning gynnas av öppenhet och mångfald, detsamma gäller den offentliga debatten. Här har media ett ansvar för att klimatdebatten breddas så att allmänheten och framförallt beslutsfattarna får ett så brett underlag som möjligt inför kommande ställningstaganden.

Read more...

Leva som man lär

Efter sitt besök i Sverige i förra vecken åkte miljöfrälsaren Al Gore vidare till Tyskland. Men istället för att ta någon av direktflighterna till Frankfurt som SAS eller Lufthansa erbjuder så åkte Gore med det svenska regeringsplanet. Det skriver Henrik Alexandersson på sin blogg.

Samtidigt som Gore anser att vanliga människor ska minska sitt flygresande kan han alltså inte ens åka reguljärt själv utan flyger med ett eget plan till Frankfurt. Det är uppenbarligen inte tal om att leva som man lär.

Verdens Gang avslöjar för övrigt att när Gore anlände till Oslo för att ta emot fredspriset gjordes det en stor sak av att han tog tåget in från flygplatsen. Att hans bagage åkte Mercedes talades det däremot tystare om...

Read more...

Vallen på Radio Lidingö

Ikväll klockan 18.00 - 19.00 intervjuas jag om den heta frågan rörande friidrotten på Lidingövallen i Radio Lidingö, 97,8 mhz. Repris på söndag 16.00 - 17.00.

Read more...

2007-12-19

Låt oss aldrig mer behöva skämmas

EU-domstolens dom i det s k Vaxholmsmålet innebär att svensk arbetsrätt får en knuff i rätt riktning. Den innebär inte att den svenska modellens grundvalar åsidosätts, men att svensk arbetsmarknadslagstiftning måste anpassas så att den inte diskriminerar företag och anställda från andra länder.

Att vara del av en gemensam marknad innebär stora fördelar för Sverige och svenskarna, men vi kan inte både ha kakan och äta den. Det är otillständigt om facket utnyttjar sin makt till att genom ohemula krav förhindra eller försvåra för utländska företag. Det rimmar illa med den solidaritet facket så ofta främhäver som ett av sina vikigaste honnörsord och de skulle heller aldrig acceptera om samma sak hände deras egna medlemmar i andra länder.

När anställda ombudsmän stod i Vaxholm och skrek "Go home" till de lettiska arbetarna, då skämdes jag som svensk. Låt oss hoppas att vi aldrig mer behöver se ett sådant beteende på svensk arbetsmarknad igen.

Källa: SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8

Read more...

2007-12-18

Nu går vi vidare

Igår beslutade kommunfullmäktige att avsätta 5 miljoner kronor för en ny friidrottsanläggning på Bosön och lika mycket till en ny konstgräsplan för fotboll på Vallen.

Avsikten är nu att gå vidare och teckna ett avtal med Riksidrottsförbundet där Lidingös ungdomar garanteras lika stor tillgång till friidrottsanläggningen på Bosön som man hittills haft på Vallen och på samma villkor. Trots att annat har påståtts i debatten har det hela tiden varit förutsättningen för stadens engagemang på Bosön.

Genom detta avtal kommer IFK Lidingö Friidrott, friidrottsgymnasiet och skolorna i övrigt att få en ny, fin och efterlängtad anläggning i en stimulerande miljö där lidingöungdomar kan träna sida vid sida med den svenska eliten. Vilken annan idrott eller plats kan erbjuda den möjligheten?

Kultur- och fritidsförvaltningen påbörjar nu också en utredning för att i närmare detalj studera utformningen av Vallen där en ny konstgräslan och mark för upp till fyra nya tennisbanor ingår i direktiven. Inom området ryms även ett antal friidrottsgrenar såsom höjd, längd, kula och kortare löpsträckor. Det kan mer än väl tillgodose de närliggande skolornas behov liksom den spontana friidrottsaktivitet som IFK Lidingö Friidrott har lyft fram som så viktig för deras nyrekrytering.

Debatten har stundtals varit hård och känslorna har svallat på sina håll, men när nu inriktningsbeslutet är taget hoppas jag att vi kan ha en konstruktiv dialog med alla goda krafter inom såväl friidrotten som fotbollen och tennisen för att hitta en bra utformning av Vallen framöver.

Read more...

Taktik före ansvar

Socialdemokraterna väljer att att hoppa av en bred uppgörelse kring infrastruktursatsningarna i Stockholmsregionen. Detta trots att man är överens med Allianspartierna om vilka projekt som ska prioriteras.

Motiveringen är att man vill att trängselskatten ska användas till att finansiera kollektivtrafiksatsningarna medan staten ska finansiera Förbifart Stockholm istället för som föreslaget tvärtom.

För stockholmarna lär det inte spela så stor roll vilka pengar som betalar vad, bara de välbehövliga investeringarna kommer till stånd. Eftersom regeringen i direktiven lagt fast att trängselskatten ska gå till en Förbifart som socialdemokraterna vill ha är det obegripligt att de tar strid med Alliansen lokalt om finansieringen istället för att stå enad mot staten för att värna de regionala intressena.

Socialdemokraternas agerande visar att man sätter partitaktiska hänsyn framför att ta ansvar för Stockholmsregionens utveckling. Istället för en bred uppgörelse över blockgränserna vill man försvåra för Alliansen att lyckas med det socialdemokraterna själva har misslyckats med under årtionden - att få staten att satsa på en infrastrukturutbyggnad i Stockholmsregionen.

Källor: DN DN2 SvD SvD2

Read more...

2007-12-12

Årets lidingöbo?

En av Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna, f d NHL-proffset Anders Hedberg, som bor på Lidingö sedan 20 år tillbaka sponsrar på egen bekostnad en hopfällbar skridskobana från Kanada.

- Det var kommunens hälsoprofil som fick mig att börja tänka i de här banorna, säger han i en intervju till Lidingösidan.

Sålunda tog han kontakt med Lidingö stad och fick ett avtal där han tillhandahåller skridskobanan medan staden står för el, kyla och skötsel. I helgen räknar man med att kunna börja åka på skridskobanan som ligger vid fritidsgården i Sticklinge.

Jag blir djupt imponerad av en person som är villig att satsa så mycket för att ordna något bra för traktens barn och ungdomar. Har vi här månne en stark kandidat till titeln årets lidingöbo?

Read more...

Ohederligt av socialdemokraterna

Det är ganska ohederligt att gå ut och beskylla mig för att ljuga i fullmäktige när man saknar grund för påståendet. Men det är just vad socialdemokraterna Claudio Crevation och Mårten Dahlberg gör på Lidingösidan och i Lidingö Tidning.

Jag påstod nämligen inte att jag träffat Riksidrottsförbundet enbart som representant för moderaterna. Däremot anklagade Mårten Dahlberg mig för att inte kunna skilja på mina roller varpå jag i en replik svarade att jag självfallet uppfattas både som en representant för moderaterna och Lidingö stad när jag möter företag, organisationer och andra.

Detta framgår väldigt tydligt om man tittar på fullmäktiges webbsändning från den 26 november, ca 1 timme och 29 minuter in i debatten.

Oppositionens debattton blir allt otrevligare, I Claudio Crevatins fall är det andra gången på kort tid som han kommer med grova personangrepp. Jag tror inte det är någonting medborgarna uppskattar och det gagnar definitivt inte dialogen mellan oss förtroendevalda. Det vore mycket trevligare och dessutom betydligt mer konstruktivt om vi kunde fokusera på sakfrågorna istället.

Read more...

2007-12-11

Stor och snäll

Vid ett middagstal igår kväll passade oppositionsrådet Mårten Dahlberg (s) på att skicka en liten passning till den politiska majoriteten genom att citera Bamse: Om man är stor och stark ska man vara snäll.

Vi tycker nog att vi är ganska snälla, men oppositionen kanske borde fundera lite på en annan god levnadsregel: Som man bemöter andra blir man själv bemött.

I dagens Lidingö Tidning beskyller nämligen samma oppositionsråd mig för att ljuga, på senaste fullmäktigemötet kallar hans partikamrat Claudio Crevation mig för maktgalen och lidingöpartiets ledare Inger Damberg anser att jag agerar som en diktator.

Oppositionen kanske också skulle fundera på att vara lite snällare så här inför julen...

Read more...

2007-12-07

Välkommen dom 2

Länsrätten har beslutat om inhibition av polismyndighetens beslut att ge tillstånd till dels en nazistdemonstration, dels en demonstration anordnad av vänsterextrema grupper i Salem i morgon. Det är ett klokt beslut och jag hoppas det står sig över helgen.

Frågan har diskuterats ingående i polisstyrelsen för Stockholms län där jag är ledamot och vår entydliga rekommendation (som även stöds av förre justitieminister Thomas Bodström) är att den grundlagsskyddade demonstrationsrätten ska garanteras, men att man inte nödvändigtvis måste tillåtas marchera. Det finns nämligen ingenting i grundlagen som säger att man måste röra på benen för att protestera.

Den principen har polismyndigheten använt sig av tidigare när man har bedömt att det finns en stor risk för att demonstrationer ska urarta och människor komma till skada, men i detta fall valde myndigheten att inte lyssna på sin egen styrelse. Det gjorde däremot nämndemännen i länsrätten vilket hedrar dem.

Källor: DN SvD

Read more...

Välkommen dom

Igår fällde Göta Hovrätt tre kvinnojoursmedarbetare och en rektor för egenmäktighet med barn. Två av dem fick så hårda straff som 6 månaders fängelse, de övriga villkorlig dom och dagsböter. Det var en välkommen dom som tydligt visar att kvinnojourer och myndighetsrepresentanter inte får sätta sig över lagen.

Bakgrunden till domen är att mamman kidnappat sina barn trots att pappan haft ensam vårdnad och gömt dem i sex års tid. Utan kvinnojourens och rektorns hjälp hade detta brott knappast kunnat pågå så länge.

Det finns all anledning för Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) att fundera på vilka värderingar som styr deras arbete. Alla män är inte djur och alla kvinnor är inte oskyldiga offer.

Källor: SvD SvD2 DN DN2

Read more...

2007-12-06

S trakasserar moderat opposition

I Borlänge fick den moderata fullmäktigeledamoten Carl-Oskar Bohlin inte använda sin dator för att föra anteckningar under sammanträdet för fullmäktiges socialdemokratiske ordförande. När han då plockar upp lagboken för att se efter vilket lagutrymme som finns som stöd för detta förbud får han en tillsägelse om att det inte heller är tillåtet.

I Norrköping hindrades den likaledes moderata fullmäktigeledamoten Patrik Andersson från att presentera sin motion trots att det står i fullmäktiges arbetsordning i Norrköping att motionären muntligt får kommentera den i samband med att den lämnas in.

Är detta bara tillfälliga olycksfall i det politiska arbetet, eller finns det en tanke bakom dessa trakasserier mot en moderat opposition?

Källor: Dalarnas Tidningar Politikerbloggen Politikerbloggen2

Read more...

2007-12-05

Ytterligare svek med trängselskatten?

Statens förhandlingsman för infrastrukturfrågorna i Stockholmsregionen, Carl Cederschiöld föreslår nu att miljöbilarnas undantag från att betala trängselskatt ska försvinna redan 2009 mot tidigare beslutat 2012.

Jag har förvisso aldrig förstått undantaget som sådant då syftet med trängselskatten varit att minska trängseln i innerstaden och finansiera nya kringfartsleder, e.g. Förbifart Stockholm. Miljöbilar tar bevisligen lika mycket utrymme som bensin- eller diseseldrivna bilar och de kommer ha lika stor användning av de förhoppningsvis framtida kringfartslederna.

Sannolikt var undantaget en kvarleva från det katastrofala Stockholmsförsökets tid då Stockholms stad envisades med att kalla trängselskatten för miljöavgift.

Men om man nu har gått ut och lovat ett femårigt undantag och mängder med människor har styrt sina bilval utifrån detta är det fullt rimligt att undantaget ligger fast tiden ut. Om regering och riksdag skulle gå på Cedershiölds förslag är det risk för ytterligare en svekdebatt kring trängselskatten.

Källor: DN DN2 SvD SvD2 SvD3

Read more...

2007-12-04

Duktiga moderater behöver inte kvotering

Moderaterna har idag fyra mycket duktiga EU-parlamentariker. Det råkar vara två män och två kvinnor, den yngsta är 30 år och den äldsta 63. En av de fyra har invandrarbakgrund, men framförallt är de alla mycket bra representanter för moderaterna.

Dessa parlamentariker har blivit nominerade och valda utifrån sina åsikter och personliga kvalifikationer, utan någon som helst kvotering. Därför är det så obegripligt att läsa i SvD att den moderata partistyrelsen nu har beslutat att inför nästa EU-parlamentsval ska moderaterna för första gången i partiets historia tillämpa just kvotering.

Så sent som på partistämman diskuterades frågan efter en motion från M-kvinnorna och då beslöt stämman, partiets högsta beslutande organ, på förslag från just partistyrelsen att inte införa kvoteringen men att verka för en jämnare könsfördelning.

Vad har hänt på den dryga månad som gått som gör att de nu plötsligt skulle finnas ett behov av könskvotering till ett val där representationen ur såväl ett köns- som ålders- och etniskt perspektiv idag är i det närmaste idealisk?

Varför ger partiledningen upp en av moderaternas grundläggande värderingar, nämligen att först och främst se till individen och den kompetens och de kvaliteter som personen i fråga besitter?

Duktiga moderater behöver inte kvotering, de gör sig gällande ändå.

Övrig källa: DN

Read more...

Tomma löften från (s)

Vid gårdagens kommunstyrelse röstade socialdemokraterna emot att kommunen tecknar ett avtal där GT Vikingarna får stöd i sin finansiering av en ny, efterlängtad hoppgrop genom en sponsringinsats av Danica.

Malin Olssons (s) motivering var att den kostnaden skulle skattebetalarna stå för. Det må ju vara en socialistisk princip, men det hade varit hederligare om man då avsatt pengar i budgeten för den kostnaden.

Det är enkelt att vara i opposition. Då kan man tycka en hel del, men behöver inte fundera så mycket på att ta ansvar...

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP