2014-05-09

Visst bygger Lidingö


Lidingö har tillsammans med Danderyd ett rykte om sig att inte vilja bygga bostäder. Vi har på senare tid sett utspel från regeringsföreträdare som riktar kritik mot oss och nu senast en ledare av Eva Franchell i Aftonbladet som anklagar Lidingö för att ”parasitera på resten av Stockholm”.

Historiskt har kritiken varit befogad då Lidingö under en 30-årsperiod byggde väldigt lite, men den bilden är inte längre sann. För närvarande byggs 1000 nya lägenheter i Dalénum och under förra året ökade befolkningen med 744 personer (vilket motsvarar snittet i Stockholms län).

I vår översiktsplan planerar vi för 4 600 bostäder och en befolkningsökning på 8000 personer fram till 2030 vilket placerar oss någonstans i mitten av länets kommuner, så Lidingö tar definitivt sitt ansvar för regionens utveckling.

Det finns också stöd bland lidingöborna för denna utveckling, det visar en Demoskopundersökning som Moderaterna genomförde i höstas. Däremot möter vi ofta på ett lokalt motstånd just där nya bostäder planeras, men det är knappast unikt för Lidingö.

Ett exempel på detta möter vi i Centrum-Torsvik där vi nu planerar för 900-1000 nya lägenheter och en fördubbling av butiksytorna. Som Franchell uppmärksammat leds motståndet av den gamle skattelobbyisten Björn Tarras-Wahlberg som inte har varit skattskriven i Sverige på många år, men som äger ett hyreshus i området. Under parollerna ”Rädda Lidingö” och ”Bevara villastaden” piskar han upp en hätsk stämning med oseriösa påståenden om ”skyskrapor” och ”kärnkraftsliknande byggnader”.

Dagens Nyheters Anders Sundström pekar i sin analys på det dilemma politiken har att balansera mellan det långsiktigt rätta och det politiskt möjliga. Som politiker är det viktigt att lyssna på de egna invånarna, det är trots allt dem vi företräder. Men för den skull får vi inte låta den som skriker högst bestämma. Då tar inte vi vårt ansvar.

Read more...

2014-04-10

Lidingöborna vinnare när Österleden byggs

I förrgår presenterade alliansregeringen 2 miljarder kronor för att komma igång med arbetet med en östlig förbindelse från Ropsten söderut mot Nacka. Det är skarpa pengar och ett första viktigt steg i syfte att bygga hela ringen runt Stockholm. Med detta inleds ett arbete som ska landas för formellt beslut om byggstart under nästa mandatperiod. Därmed blir bygget av Ringen en skarp valfråga för Stockholmsregionen och på Lidingö i valet 2014.

Lidingöbilisterna står alldeles för länge i köer varje dag och tvingas åka via Skeppsbron och Stockholms innerstad för att åka söderut. Med en ny östlig förbindelse förbättras framkomligheten och miljö värnas så att utsläppen minskar.
Det tar exempelvis 30 procent längre tid för en arbetspendlare att ta sig till och från sin arbetsplats i Stockholms län än för genomsnittssvensken. Trafikanalys har också beräknat att problemen med köer och trängsel i Stockholmstrafiken kostar över 6 miljarder kronor varje år. I praktiken går i dag Stockholms östliga vägförbindelse mellan norra och södra länet på Skeppsbron/Stadsgårdskajen, rakt igenom staden och några av dess mest historiskt känsliga och viktiga delar.
Jag kommer kämpa för Lidingöbornas möjlighet att slippa köa genom Stockholms innerstad varje dag fram till valdagen, också på Lidingö. Detta är tillsammans med satsningar på bättre cykelbanor och bättre kollektivtrafik otroligt viktiga satsningar för Lidingö.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP