2010-02-24

Sportlov

Nu tar bloggen sportlov. Återkommer igen den 9 mars.

Read more...

2010-02-20

Nu är fullmäktigelistan klar

Idag hade vi nomineringsstämma i Lidingömoderaterna under ledning av vår duktiga länsförbundsordförande, Catharina Elmsäter-Svärd. Kandidatlistan till kommunfullmäktige spikades enligt följande:

 1. Paul Lindquist
 2. Anna Rheyneuclaudes Kihlman
 3. Björn Samuelsson
 4. Hans Barje
 5. Solveig Fröberg
 6. Alexandra von Seth
 7. Stefan Holmström
 8. Fredrik Kronberg
 9. Suzanne Fredborg
 10. Lars Björndahl
 11. Inger Granlund
 12. Carl-Johan Gestrup
 13. Björn Engström
 14. Ida Drougge
 15. Sohia Bartelson
 16. Anna-Britta Bergman
 17. Eva Strömer
 18. Marcin Zakowics
 19. Jenny Nilsson
 20. Patrik Brage
 21. Rune Sirvell
 22. Carl-Gustaf Petersén
 23. Mats Gröndahl
 24. Sven Broddner
 25. Christer Björklund
 26. John Appelberg
 27. Veronica Dahlquist
 28. Johm G W Samuelson
 29. Patrik Winqvist
 30. Karin Hede
 31. Lorri Mates
 32. Fredrick Decker
 33. Eva Reman
 34. Thomas Dahlström
 35. Jeanette Almsätter
 36. Olah Örtengren
 37. Michael Anderberg
 38. Carolina Törnberg
 39. Mikael Wrendel
 40. Marek Rajkowski
 41. Christer Åkerhielm
 42. Lars Osterman
 43. Michaela Treslow Kinberg
 44. Anders Blomberg
 45. Hans Ramberg
 46. Claes-Göran Wik
 47. Bengt Barkman
 48. Bengt Wikstad
 49. Kerstin Kronberg
 50. Cecilia Westin
 51. Allan Palm

Denna mandatperiod har vi 22 ledamöter och 8 ersättare. Men förhoppningsvis blir det fler efter valet i september.

Read more...

2010-02-19

Brustna förtroenden och mediala övertramp

Efter en vecka av spekulationer och skriverier presenterades utredningarna om det misstänkta valfusket inom Stockholmsmoderaterna idag. Tyvärr visade det sig att inte bara Mats Rudin, som redan erkänt att han brutit mot regelverket, utan även flera andra ledande företrädare svikit medlemmarnas förtroende.

Dessvärre har fusket skadat förtroendet för hela partiet och det kommer att ta tid och energi att bygga upp det igen. Därför är det lätt att förstå Sten Nordin när han säger:

"Jag är både arg, upprörd och ledsen."

Det har vi alla som arbetar för moderaterna anledning att vara. Vi verkar i en förtroendebransch som Fredrik Reinfeldt brukar uttrycka det. Utan medlemmarnas och väljarnas förtroende saknar våra uppdrag legitimitet.

Men kritik ska inte bara riktas mot de politiker som nu tagit konsekvenserna och lämnat sina uppdrag och kandidaturer, utan även mot Expressen och Dagens Nyheter som brustit i god pressetik.

Att det som har inträffat har stort medialt intresse är inget att förvånas över, tvärtom media har en viktig uppgift att granska oss makthavare. Men att som Expressen och DN peka ut personer med namn och bild, innan anklagelserna är bevisade, är ansvarslöst.

I detta fall har de nu visat sig att de dessutom felaktigt pekat ut ut två personer, trafiklandstingsrådet Christer G. Wennerholm och miljöborgarrådet Ulla Hamilton. För detta borde de båda tidningarnas ansvariga utgivare skämmas.

I DN konstaterar visserligen Henrik Brors idag kort och gott att de båda friats från misstankar, men någon ursäkt ger tidningen inte de drabbade. Expressen nämner, såvitt jag kan se varken Ulla eller Christer en enda gång idag, trots att man vid flera tillfällen under veckan pekat ut dem som misstänkta.

Att politiker som brustit i förtroende får avgå är fullt rimligt, men när ska media börja ta konsekvenserna av sina övertramp?

Källor: Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD Brännpunkt DN DN DN

Läs även: Makt & Media Tokmoderaten Mina Moderata Karameller Mikael Persson L-O Petterssons blogg Kent Persson Pär Henriksson

Read more...

2010-02-17

Ett problem för Skolverket när pojkar presterar bättre?

Runt om i Sverige får pojkar sämre betyg än flickor i samtliga ämnen utom gymnastik. Så har det inte alltid varit, men numera tycks det vara en etablerad ordning. Så etablerad att när pojkarna Arabyskolan i Växjö presterar bättre än flickorna föranleder det rektorn att söka medel hos Skolverket (vilket de också fick) för att förbättra studieresultatet hos flickorna.

Med tanke på att pojkar generellt presterar sämre i skolan och dessutom får lägre betyg relativt sina resultat på de nationella proven väntar jag med spänning på att landets överiga skolor ska söka medel för att förbättra pojkarnas studieresultat - och att Skolverket ska tilldela dem pengar. Men det vore sannolikt en utopi...

Källor: Smålandsposten GenusNytt PappaRättsGruppen Ledarbloggen DN

Read more...

2010-02-16

Minnet är kort

I morse sände Radio Stockholm ett inslag där Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet kritiserar majoriteten för att det har dröjt flera år innan deras miljömotioner besvarats. Själv fick jag möjlighet att gå i svaromål först på eftermiddagen, trots att samtliga intervjuer gjordes redan igår.

Sålunda fick oppositionen stå oemotsagd under förmiddagen, medan eftermiddagens inslag innehöll kommentarer från såväl mig, som oppositionen och allmänheten. Jag antar att det är det är så "public service" upprätthåller balansen...

Men åter till oppositionens kritik. Jag kan förstå att de är besvikna på att vi avslår samtliga motioner och det hade varit intressant att diskutera sakfrågan, men när de angriper oss för att svaren har dröjt borde de tänka på att de själva ville att vi skulle behandla motionerna i samband med att vi tog direktiven till en ny miljöplan, vilket vi nu har gjort.

Men minnet är kort ibland...

Read more...

2010-02-13

Fel i LT om tunnelkostnad

I gårdagens nummer påstår Lidingö Tidning att bergtunnelalternativet är ett av de dyraste. Det finns det faktiskt inget fog för att påstå.

I 2008 års utredning uppskattades kostnaderna för bergtunnelalternativet till 289 mkr, vilket var det näst lägsta (efter norra alternativet som beräknades till 260 mkr). Det dyraste alternativet beräknades kosta 482 mkr.

De kostnadsberäkningarna var emellertid grova uppskattningar som inte heller inkluderar alla tillkommande kostnader i ett sådant projekt.

När vi nu låtit genomföra en fördjupad studie av bergtunnelalternativet har vi också låtit genomföra en betydligt noggrannare analys av kostnaderna. Den visar då på en kostnadsnivå på 410 mkr (+/- 70 mkr).

Den kostnadsnivån går dock inte att jämföra med de uppskattade kostnaderna för övriga alternativ från 2008 års utredning (260-482 mkr) eftersom motsvarande fördjupade beräkningar med tillkommande kostnader inte har gjorts för dessa.

Read more...

2010-02-12

Har LT så ont om pengar?

Har Lidingö Tidning så dålig ekonomi att man t.o.m. måste fakturera sina prenumeranter två gånger för en tidning som just har halverat sin utgivning? Man kan ju undra, för i gårdagens brevskörd fick jag nämligen en faktura på prenumerationen av Lidingö Tidning som var identisk med den faktura tidningen skickade redan för två veckor sedan.

Samma belopp, samma tidsperiod och samma OCR-nummer. Det var ingen påminnelse eftersom den första fakturan inte ännu förfallit till betalning, utan (bortsett från datumet) en identisk kopia.

Nu var jag uppmärksam och reagerade direkt, men hur många prenumeranter kommer inte att betala räkningen två gånger av misstag?

Read more...

2010-02-11

Vårdval Stockholm är en framgång

I en debattartikel i Dagens Nyheter går de rödgröna partierna till attack mot Vårdval Stockholm. Det är inte förvånande då framförallt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet aldrig har varit några förespråkare för riktig medborgarmakt. Iställetg vill man att politiker ska styra tillgång och efterfrågan över huvudet på patienterna.

Men den bild de ger av Vårdval Stockholm är inte korrekt. När Moderaterna fick väljarnas förtroende att leda Stockholms läns landsting 2006 var bristerna i sjukvård, med långa köer och svårtillgänglig vård, den främsta uppgiften att komma till rätta med. Därför införde vi Vårdval Stockholm.

Resultatet är att 35 nya vårdcentraler har öppnats. Vi har fått 120 fler läkare i primärvården. Rekordmånga närakuter erbjuder trygg nära vård på kvällar och helger. Det har blivit betydligt lättare att träffa en doktor. Samtidigt har patienternas förtroende och nöjdheten med vården ökat.

När Stockholm växer med 30.000 invånare per år måste vi ha mer sjukvård. Därför har vi gjort en rekordsatsning och samtidigt infört fri etablering, där patienternas val avgör var de nya mottagningarna etablerar sig. Det ska ställas mot de nedskärningar och nedläggningar av vårdcentraler som de rödgröna genomförde när de hade makten. Vi vill att alla som uppfyller våra högt ställda krav på en god kvalitet ska kunna bidra till en bättre vård i Stockholmsregionen.

Vården i Stockholms län har blivit mer jämlik. De nya vårdcentralerna är jämnt fördelade över hela länet och fler har öppnats i närförorter och övriga länet där det tidigare var brist på bra sjukvård. Läkarbesöken ökar mest bland dem som med lägst inkomster och resurserna per patient är större i områden med lägre medelinkomster.

Vårdval Stockholm fungerar och har lett till nöjdare patienter som har lättare att träffa en doktor, men det struntar de rödgröna partierna i.

PS Det är glädjande att Svenska Dagbladets ledarsida nu försvarar vårdvalet med tanke på den mycket ensidiga kampanj tidningen drev mot valfrihetsreformen på redaktionell plats för något år sedan.

Read more...

2010-02-09

Nej, det är inte synd om Aftonbladet

Det är synd om Aftonbladet tycker tidningens kolumnist Lena Melin. I fredags toppade nämligen Aftonbladet med "avslöjandet" att Daniel Westling var akut sjuk. Som grund för påståendet hävdar Melin att tidningen hade två "solida källor". Men någon bekräftelse från hovet eller Daniel Westling fick man aldrig.

Istället valde Daniel Westling att dementera uppgifterna i konkurrenttidningen Expressen vilket gör Melin upprörd. Hon hävdar att det således är hovets fel att Aftonbladet misslett sina läsare.

Men där är Melin ute på hal is. Ingen tvingade Aftonbladet att publicera obekräftade rykten, det gjorde man alldeles på eget bevåg. Och då får man nog stå sitt kast. Om Daniel Westling väljer att tala ut i Expressen istället för att ge Aftonblacdet draghjälp till ytterligare lösnummerförsäljning är det faktiskt hans fulla rätt.

Så nej, det är inte synd om Aftonbladet. Man gjorde en tabbe och nu får man bita i det sura äpplet.

Read more...

2010-02-07

En mer nyanserad klimatdebatt?

På senare tid har klimatalarmisterna mött en del motgångar. "Climategate" har inte precis ökat deras trovärdighet, inte heller när det avslöjades att IPCC publicerat felaktiga uppgifter om att Himalayas glaciärer kommer att smälta om 25 år.

Nu har två olika vetenskapliga studier, publicerade i tidskrifterna Science respektive Nature, visat att klimathotet kan vara överdrivet. Jag ska inte här närmare försöka redogöra för studiernas innehåll och slutsatser, en bra sammanfattning finns att läsa i Aftonbladet, men det blir alltmer uppenbart hur lite vi egentligen vet om klimatet.

Därför vore det nog klokt om såväl klimatalarmister som förenekare undvek att komma med alltför självsäkra uttalanden. En mer nyanserad debatt skulle vi alla vinna på.

Läs även: DN SvD Norrköpings Tidningar Dick Erixon

Read more...

Starkt lag från Stockholms län

Igår fastställdes valsedeln för Moderaterna i Stockholms län. Det är ett starkt lag som toppas av Fredrik Reinfeldt, med duktiga riksdagsledamöter som ordföranden i EU-nämnden, Anna Kinberg Batra, skolpolitikern Mats Gerdau, Göran Pettersson som tidigare var en av ÖB:s närmaste män och som i riksdagen främst arbetet med finanspolitik och Malin Löfsjögård, teknologie doktor och trafikpolitisk expert på valbar plats.

Här återfinns också några mycket spännande nytillskott, inte minst Hanif Bali, en brilliant MUF:are som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn vid tre års ålder och har vuxit upp i tolv olika fosterhem samt den kände liberale debattören Johnny Munkhammar.

Efter att under höstens EU-ordförandeskap ha sackat efter i opinionsundersökningarna tycks det nu som om Alliansen åter knappar in på de rödgröna. Med tanke på hur väl regeringen har hanterat krisen och hur alternativet ser ut - ett vänsterexpriment med högre skatter och mindre frihet - så vore det väl konstigt annars.

Men politik säljer inte sig självt. Nu måste alla våra kandidater liksom övriga valarbetare ut och berätta om de moderata idéerna. Gör vi det väl finns det stora utsikter att team Fredrik Reinfeldt får förtroendet att leda Sverige ytterligare fyra år.

Read more...

2010-02-04

Populär Facebookgrupp

Som en reaktion på Per Schlingmanns utspel om kvotering har det bildats en grupp på Facebook som heter Alla vi som vill ha en moderat (!) partisekreterare i moderaterna!. Gruppen tycks vara populär, för nu har även partisekreteraren själv begärt att få bli medlem...

Read more...

2010-02-03

Inflytelserik blogg

Politometern granskar varje vecka hur inflytelserika de politiska bloggarna är. Bland 190 moderata bloggar hamnar denna blogg den här veckan på 13:e plats, direkt efter Johnny Munkhammar, men före kända företrädare som Gunnar Hökmark, Maria Abrahamsson och Per Schlingmann.

Toppar den moderata listan gör Mary X Jensen med Mina Moderata Karameller före Carl Bildt.

Av samtliga 1436 granskade politiska placerar sig Lidingö - Sverige - Världen på 182:a plats.

Read more...

Enighet om Dalénum

Igår tog miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om detaljplan för Dalénum i politisk enighet. Nu återstår bara beslut om detaljplan och exploateringsavtal i kommunstyrelsen (på måndag) samt i kommunfullmäktige den 22 februari.

Om ingen överklagar planen kan JM sedan sätta spaden i marken i slutet av året med en första inflyttning våren 2012.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP