2007-06-30

Sekretess ökar kvaliteten

Allianspartiledarnas debattartikel på DN Debatt den 25 juni innebär ett systemskifte i svensk utnämningspolitik. Kvalificerade kandidater kommer att våga söka i visshet att deras personliga information inte blir allmängods annat än om de får jobbet.

Något allmänintresse att veta bakgrunden för dem som inte fick jobbet finns inte, men om någon kandidat känner sig orättvist förbigången kan denne jämföra sina meriter med den utvalde och agera därefter.

Samma problematik finns inom kommun och landsting men förhoppningsvis kommer sekretesslagen även att omfatta dessa.

Read more...

2007-06-20

Sommarlov

Nu tar bloggen sommarlov några veckor. Om vädret blir dåligt kanske det kommer några sporadiska inlägg, annars drar det igång på allvar i början av augusti igen.

Trevlig sommar!

Read more...

Miljösatsning på Käppalaverket

Igår tecknade jag som styrelseordförande för Käppalaförbundet under ett avtal tillsammans med SL:s moderata ordförande, Christer G Wennerholm som innebär att Käppalaverket ska leverera biogas till omkring 100 SL-bussar.

Biogasen är en restprodukt från det avloppsvatten som Käppalaverket renar från ca 500 000 personer i 11 komuner runt Stockholm. Det här är ett mycket gott exempel på klok och praktisk miljöpolitik.

Läs hela pressmeddelandet här.

Read more...

2007-06-19

Lyssnar inte centerpartiet...

Under gårdagens fullmäktige besvarade jag två i stort sett likalydande interpellationer om vägbuller, ställda av två olika centerpartister. I debatten redogjorde jag bl a för sakläget när det gäller s k tyst asfalt och att denna bara sänker bullernivån vid hastigheter över 70 km/h.

I sin replik direkt efteråt föreslår Lillian Becker (c) att kommunen omedelbart ska investera i just tyst asfalt mellan Skärsätra och Högberga. Det är bara det att där är hastigheten begränsad till 30 km/h genom bostadsområdet och 50 km/h i övrigt.

Av detta kan man dra en av tre slutsatser:

  1. Centerpartiet vill öka hastigheten mellan Skärsätra och Högberga till minst 70 km/h.
  2. Centerpartiet bryr sig inte om fakta utan vill demonstrera att man tar krafttag mot buller oavsett om det hjälper eller ej.
  3. Lillan Becker lyssnade inte på vad jag sa.

Read more...

Lidingö i topp igen

För andra året i rad har tidningen Fokus rankat hur bra det är att bo i Sveriges olika kommuner och för andra året i rad finns Lidingö med i toppstriden. Denna gång hamnar vi på fjärde plats av landets 290 kommuner.

Read more...

Kreativ kommun

Lidingö är Sveriges åttonde mest kreativa kommun enligt en ranking som idag presenteras i Dagens Industri.

Read more...

2007-06-18

Det räcker inte med bara poliser...

...man måste kunna betala dem lön och finansiera lokaler, bilar och utrustning också.

Regeringens nya satsning på fler poliser är vällovlig och välbehövlig, men utan mer pengar till polismyndigheterna kommer medborgarna inte få se önskat resultat.

Problemet finns i hela landet, men är störst i storstäderna då vi har fått (och planeras få) lägre procentuella anslagsökningar än övriga landet. Och detta samtidigt som befolkningen ökar i just dessa områden, inte minst i Stockholm.

I dagsläget har polismyndigheten i Stockholms län tilldelats 330 nya aspiranter, men får bara medel från rikspolisstyrelsen för 60. Resten förväntas myndigheten klara genom rationaliseringar och effektiviseringar.

Men att spara 174 miljoner (ca 4 %) i en budgtet på 4,3 miljarder utan att minska personal när personalkostnaden står för 75 % av budgeten är näst intill omöjligt.

Effekten kan således bli att polisen återigen tvingas minska den civilanställda personalen och låta poliser utföra deras arbete inne i polishuset istället för att vara synliga på gatorna. Det vore att misshushålla med resurser.

Read more...

2007-06-13

Tre frågor

Vad vill du göra? Hur ska du göra det? Med vem ska du göra det?

Med dessa tre frågor inledde Fredrik Reinfeldt partiledardebatten med udden riktad mot Mona Sahlin.

Sahlin blev statsministern svaret skyldig och ägnade istället debatten åt traditionell vänsterretorik. Trots att klyftorna enligt en nyutkommen LO-rapport ökade under socialdemokraternas regeringstid beskyllde Sahlin regeringen för att gynna de rika på de fattigas bekostnad.

Och trots att sysselsättningen bland ungdomar ökade med 44.000 det senaste året hävdade Sahlin med en dåres envishet att regeringens politik så hårt drabbar just ungdomar.

När Reinfeldt talade om vår tids stora frågor såsom arbetslösheten och miljöfrågan fastnade Sahlin istället vid komvux och Stockholms omvandling av hyreslägenheter till bostadsrätter.

Även om Sahlin i dagens DN Debatt erkänner att socialdemokraterna har behov av att ompröva sin skol- och arbetsmarknadspolitik så lyste självkritiken i debatten med sin frånvaro. Några klara besked till väljarna om vilken politik socialdemokraterna står för (förutom högre skatter och mer bidrag) gavs inte.

Vad vill Sahlin göra? Hur ska hon göra det? Med vem ska hon göra det? Frågorna lär förbli obesvarade.

SvD och DN

Read more...

2007-06-12

Klokt besked av Schlingmann

Ansvarskommitténs förslag om att bilda 6-9 gigantiska landsting är inte särskilt genomtänkt. Därför är det befriande att läsa Per Schlingmanns artikel på DN Debatt där han tydligt markerar att regional samverkan måste växa fram underifrån och ge olika landsdelar möjlighet att utvecklas efter sina respektive behov.

Lidingö deltar i olika regionala samarbeten redan idag. Exempelvis ingår vi i en gemensam gymnasiergion som omfattar kommunerna i Stockholms län. Vi deltar i ett näringslivssamarbete som omfattar 40 kommuner där den mest avlägsna är Smedjebacken. Nästa år kommer vi att ingå i ett brandförsvarsförbund med Stockholms stad och flertalet kommuner i norra Storstockholm. Sedan 50 år löser nio (numera elva kommuner) sin vattenrening via Käppalaförbundet och dess reningsverk som ligger ute på Lidingö.

Listan skulle kunna göras längre, men poängen med dessa exempel är att de alla växt fram underifrån, är starkt lokalt förankrade och har samtliga olika geografiska gränser.

Framtidens regionala samverkan kan inte kommenderas fram genom att en kommitté sitter och ritar gränser på en karta likt gamla tiders fätherrar. En framgångsrik regional samverkan måste istället utgå från de lokala behoven och vara flexibel för att kunna möta förändrade behov över tiden.

För att ta en konkret jämförelse. Det är sannolikt mindre intressant att Lidingö och Västerås ingår i en gemensam gymnasieregion, därtill är avstånden för stora, men i frågor rörande infrastrukturutbyggnad har vi däremot ett stort gemensamt intresse. Likaså finns det ett stort behov av samverkan över dagens landstingsgränser när det gäller kollektivtrafiken.

Den kanske största bristen i Ansvarskommitténs förslag är att regionindelningen ska baseras på sjukvårdens "behov". För det första har inte sjukvård en regional logik på samma sätt som exempelvis infrastrukturfrågor. För de allra flesta behov måste sjukvården ha en lokal närvaro, i varje kommun eller stadsdel, medan för extremt kvalificerad vård finns det kanske bara en till två kliniker i landet som kan erbjuda detta. Däremellan finns behov som måste finnas i alla delar av landet, men inte nödvändigtvis i varje kommun.

För det andra behöver på sikt sjukvårdens finansiering föras över till staten för att garantera alla tillgång till en likvärdig sjukvård . Därigenom ges också möjlighet att öppna upp för en valfrihetsreform där staten troligen ansvarar för universitetssjukhusen medan övrig vård tillhandahålls av kommuner, kommunalförbund och enskilda vårdgivare i konkurrens.

Det är alltså dags att tänka om och tänka nytt när det gäller ansvarsfrågorna och den regionala indelningen. Att moderaterna nu tar ledningen i den frågan inger förhoppningar.

Read more...

2007-06-11

Vänder opinionen nu?

Idag presenterar Expressen Demoskops senaste opinionsmätning. Avståndet mellan blocken är nu bara drygt två procentenheter.

Samtliga borgerliga partier går framåt, mest ökar folkpartiet (en tidig Björklundeffekt, månne?), och moderaterna ligger på en krdhög nivå med över 30 % av väljarna.

Socialdemokraterna rasar och även vänsterpartiet backar rejält. Det är bara miljöpartiet som går framåt av oppositionspartierna och det är kanske inte så konstigt mot bakgrund av den senaste tidens klimatdebatt.

Vad ska man då dra för slutsatser av detta? Tja,Demoskop är bara ett av många institut, men om flera presenterar liknande resultat framöver kan det vara frågan om ett trendbrott.

Det kan i så fall bottna i att de som röstade bort Göran Persson och sedermera haft stora förväntningar på Mona Sahlin åter har blivit besvikna. En annan viktig faktor kan vara att människor nu ser hur den nya regeringens politik påverkar deras vardag. Tack vare skattesänkningarna har vi alla fått mer över i plånboken och att det är betydligt lättare att få jobb.

Men det är viktigt att komma ihåg att det är på valdagen och inte hos opinionsinstituten som allt avgörs. Det är mer än 3 år dit och innan dess kommer mycket att hända i politiken och med opinionen.

Read more...

2007-06-07

Lidingöpartiet ändrar sig

Kanske några ledande lidingöpartister har läst min blogg och tagit intryck för på kommunstyrelsen ändrade man sig och stödde förslaget om att uplåta namnrättigheterna till Dalénhallen för att på så sätt finansiera en ny överbyggnad av Högsätrarinken.

Tidigare hade nämligen lidingöpartiets representant i kultur- och fritidsnämnden röstat emot förslaget. Det är glädjande att även lidingöpartiet till slut insåg det stora värdet för Lidingös hockeyspelande ungdomar.

Kvar vid skampålen står nu bara socialdemokraterna och vänsterpartiet som båda ansåg att namnet Dalénhallen var viktigare än ungdomarnas möjlighet att spela hockey...

Read more...

Värnskatten måste bort

I en mycket klok och välformulerad krönika i Dagens Nyheter tar Peter Wolodarski upp behovet av att som han själv uttrycker det "platta till skatten".

Redan vid så pass låga inkomster som 26 400:-/månad är marginalskatten 51 % och vid 39 700:-/månad tillkommer ytterligare 5 % i s k värnskatt. Vid den inkomstnivån pratar vi inte om några få kraftigt högavlönade börsdirektörer utan om hårt arbetande läkare, ingenjörer och ekonomer. Människor med lång utbildning och höga studieskulder (jag vet, det gäller även akademiker med lägre inkomst) som ofta har stort ansvar och långa arbetsdagar.

Inte så att det är synd om dessa människor för i ett globalt perspektiv är det inte ens synd om den som lever på svensk socialbidragsnivå, men problemet är att dagens skattesystem innebär en extra beskattning på utbildning och ansträngning.

Därtill kommer att arbetsgivaravgifterna på dessa lönenivåer inte ger några högre pensioner eller ersättningar vid sjukdom eller arbetslöshet utan det är en ren skatt på inkomsten. Det gör att den verkliga marginalskatten för alla dessa svenskar istället blir 63 respektive 67 %.

Med en sådan hög beskattning är risken stor att många avstår från att anstränga sig lite mer eller helt enkelt tar sitt pick och pack och söker sig nya livsmöjligheter i något annat land. En sådan utveckling vore allt annat än bra för Sverige.

Det måste löna sig mer att arbeta, att utbilda sig och att anstränga sig utöver det vanliga. Att höinkomsttagare ska betala mer i skatt än låginkomsttagare anser nog de allra flesta är rimligt, men det är inte självklart att skattens andel av deras inkomst ska vara så rasande mycket högre.

39 700:- i månaden är en bra inkomst, men inte orimligt hög för en kvalificerad arbetskraft. En marginalskatt på 67 % är däremot i allra högsta grad orimlig. Sacos förslag att slopa värnskatten och sätta tak för arbetsgivaravgifterna är därför ett utmärkt förslag.

Read more...

2007-06-06

Middag för nya medborgare

Traditionsenligt bjöd vi in de lidingöbor som blivit svenska medborgare under 2006 till middag óch diplomutdelning i stadshuset. Det är alltid roligt att träffa människor från olika kulturer och lyssna till deras levnadshistorier.

Vägarna till Sverige är otaliga liksom skälen till varför man kommit hit. Det som förenar dem alla är dock den glädje och stolthet de känner inför sitt nya medborgarskap. Vi svenskar har också anledning att känna oss hedrade att de valde just vårt land.

Read more...

Vilka fantastiska Vikingar

Hade idag nöjet att inleda nationaldagen med att bevista GT Vikingarnas våruppvisning. Vilka fantastiska gymnaster, alltifrån småflickor till elitidrottare (Vikingarna kom sexa på SM i år, bästa resultatet någonsin).

Uppvisningen som varade i två timmar var imponerande och underhållande och mycket välregisserad. Föreningens ordförande Eva Unger kan tillsammans med sina medfunktionärer och ungdomarna själva vara mycket stolta över den verksamhet de bedriver.

Till hösten kommer också ett efterlängtat tillskott i form av en ny hoppgrop i Högsätrahallen. Med den på plats kommer träning och utveckling att gå ännu bättre. Jag kan bara önska lycka till.

Read more...

2007-06-05

Stoppa studentflaken

Med risk för att betraktas som en riktig tråkmåns anser jag att vägverket och polisen nu måste ta sitt ansvar och stoppa studentflaken.

Visst ska studenter få fira att de har gått ut skolan, visst ska de få sjunga och vara glada och har de fyllt 18 får de gärna ta sig en öl eller skåla i champagne.

Men tyvärr har senare års studentfirande, åtminstone i Stockholmsområdet som jag kan överblicka, gått överstyr. Det dricks hejdlöst på sina håll och berusade ungdomar skvätter öl och kastar burkar och flaskor från lastbilsflaken med stor risk för att andra människor skadas.

Men värst av allt är den trafikfara de utsätter sig för. Ståendes, hoppandes och dansandes utomhus utan skydd av bilbälten, airbags eller störtbågar utsätter de sig för risker som vi annars aldrig skulle acceptera.

Redan tidigare år har det inträffat incidenter och idag rapporterar tidningarna att två studentflak har vällt i Stockholm med flera skadade som följd. Vad krävs för att vägverket och polisen ska reagera och sätta stopp för de här dumheterna? En dödsolycka eller räcker det att någon får men för livet...

Read more...

Bäst karieshälsa i regionen

Kul rubrik, eller hur... Hur som helst visar hälso- och sjukvårdsnämndens senaste tandvårdsrapport att den bästa tandhälsan i länet finns bland Lidingös ungdomar. Hela 67 % av Lidingös 19-åringar har kariesfria sidoytor.

I ett uttalande säger Kjell Bjerrehorn, övertandläkare Tandvårdsenheten att man vid första anblicken kan tro att det finns ett enkelt samband mellan tandhälsa och socioekonomiska förhållanden, men så enkelt är det inte. Det är mer fråga om ett komplicerat samspel mellan hela livssituationen och vardagliga vanor.

Read more...

Dorsin årets karamelodiktstipendiat

Henrik Dorsin har utsetts till årets karamelodiktstipendiat. Ett hedersbetyg åt en av Sveriges bästa estradörer.

"Uppfostrad" av Göran Lindahl och Kalle Kahnlund på Sagateatern på Lidingö har Henrik utvecklats till en formidabel underhållare. Inte minst har jag kommit att uppskatta hans insatser i tv-programmet Parlamentet.

Read more...

Begränsa konflikträtten

I Göteborg utspelar sig på nytt en konflikt mellan fack och arbetsgivare. Denna gång är det Kommunal som har försatt arbetskooperativet Breda Trädgård i blockad för att tvinga fram ett kollektivavtal.

Kruxet är bara att företaget redan har ett kollektivavtal, fast inte med Kommunal, utan med Syndikalisterna. Ingen av de anställda är heller medlemmar i Kommunal eller önskar deras stöd.

Den svenska modellen där parterna på arbetsmarknaden kommer överens om villkoren är i grunden bra och att föredra fram en detaljerad lagstiftning, men när inte alla parter tar sitt ansvar måste regering och riksdag reagera.

På samma sätt som vi har lagstadgad semester och reglerad arbetstid torde det vara rimligt att också införa en begränsning i konflikträtten så att den bara får utnyttjas om och när en fackförening har medlemmar på en arbetsplats.

Läs mer på Gudmundsons blogg

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP