2015-07-06

Nytt sjukhus söder om söder

I en mycket välskriven artikel i Dagens Nyheter beskriver Anders Sundström våra planer på ett nytt akutsjukhus söder om söder som tillsammans med ett slimmat, modernare Södersjukhus ska tillhandahålla högkvalitativ vård i södra Stockholm med omnejd.

Fördelarna med detta i förhållande till tidigare planer på att bygga ut Södersjukhuset är flera. Tillgängligheten bli större då fler invånare får närmare till ett sjukhus, kostnaderna blir lägre, befintliga vårdplatser på Södersjukhuset finns tillgängliga till dess det nya sjukhuset står klart och i framtiden kan det byggas attraktiva bostäder på delar av Södersjukhusets tomt.

Read more...

Nya Lidingöbron bör vara en lågbro

Såväl Stockholms Handelskammare som Stockholms Spårvägar (som kör Spårväg City och kommer att köra Lidingöbanan när den återöppnas) vill att den nya Lidingöbron blir en högbro - men av helt olika skäl.

Stockholms Spårvägar vill att Lidingöbanan ska dras genom Lidingö Centrum, något såväl landstinget som Lidingö stad har sagt nej till i dagsläget. Dels är kostnaden rätt hög, 500 - 1000 mkr. Dels är det inte helt lätt att få plats med en spårväg längs Södra Kungsvägen mellan Lidingö Centrum och Baggeby utan konflikt med övrig genomfartstrafik.

Men en eventuell framtida omdragning kommer inte att omöjliggöras, vare sig av planeringen av Lidingö centrums utbyggnad eller om bron blir en lågbro, vilket nu verkar bli fallet. Tåget klarar nämligen den stigningen upp till Torsvik utan större problem.

När det gäller Handelskammarens så vill man istället lägga ner Lidingöbanan och satsa på tunnelbana istället. Att lägga ner en nästan färdigupprustad spårväg vore dock slöseri med skattemedel. Dessutom löser inte tunnelbana till Lidingö Centrum behovet av kollektivtrafik på södra ön.

Men det ena behöver dock inte utesluta det andra. En eventuell förlängning av tunnelbanan till Lidingö Centrum skulle kunna bli verklighet i de kommande Sverigeförhandlingarna om kommunen så vill. Den måste dock gå på en egen bro, vilket det faktiskt finns ett reservat för.

Den nya spårvägs-, gång- och cykelbron bör dock helst bli en lågbro. Det blir billigare att bygga, passar bättre för nuvarande spårtrafik och framförallt är det bättre för gående och cyklister.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP