2009-02-21

Sportlov

Nu tar bloggen sportlov. Om det kliar alltför mycket i fingrarna kanske det kommer något inlägg, men annars återkommer jag den 2 mars med full energi.

Read more...

Kanske dags att ompröva den politiska organisationen?

I Lidingö stad finns det 199 förtroendevalda, 199 beslutsfattare ovanför alla förvaltnings- avdelnings- och gruppchefer som ska fatta beslut över drygt 2000 anställda och en budget på 2,3 miljarder kronor. Det finns givetvis en fördel med detta såtillvida att förhållandevis många lidingöbor engarerar sig aktivt i den egna kommunens verksamhet och utveckling, men myntet har också en baksida.

Vem är ansvarig för vilka beslut? Vem ser till helheten? Hur undviker man suboptimering? Hur fyller man varje uppdrag med ett meningsfullt innehåll? Dessa och flera andra frågor lämnar Dagens Nyheters ledare dessvärre obesvarade när man kritiserar att många kommuner slår samman nämnder och att kommunfullmäktige i deras tycke har för lite att säga till om.

Ironiskt nog framhåller Dagens Nyheter istället USA som ett föredöme när det gäller att uppbåda engagemang och delaktighet, men där har man sannerligen inte en massa facknämnder och en stor fullmäktigeförsamling utan enbart en direktvald kommunstyrelse med normalt 5-9 ledamöter, varav en borgmästare, som alla är personvalda.

I en amerikansk stad råder ingen tvekan om vilka som fattar besluten och är ansvariga gentemot medborgarna. Däri ligger grunden för det engagemang som Dagens Nyheter efterlyser.

Själv kommer jag ihåg när jag började arbeta politiskt i mitten av 80-talet hur vi i kommunfullmäktige till exempel beslutade hur många anställda varje avdelning fick ha under det kommande året. Vi bestämde t o m hur många hästar och kor det skulle finna på det kommunala jordbruket.

Idag har vi tack och lov sedan länge lämnat den sortens politiska detaljstyrning bakom oss, men det är inte primärt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen besluten har skjutits (även om om en sådan utveckling också har skett) utan från politiken till våra professionella och kompetenta medarbetare.

Numera låter vi våra chefer självständigt besluta om de ska anställa personal eller köpa in tjänster och hur de använder sin tilldelade budget så länge de uppfyller de mål politiken har satt upp.

Målstyrning brukar det kallas och ger både bättre beslut och faktiskt politiken större möjlighet att påverka det som är viktigt, nämligen verksamheternas inriktning och vilka övergripande prioriteringar man vill göra.

Men det gör också att det kanske inte blir så meningsfullt att diskutera exempelvis skolfrågor i såväl utbildningsnämnd, som kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Möjligen är det en eller två beslutsnivåer för mycket.

Kanske är det dags att anpassa den politiska organisationen efter den målstyrningsmodell som i princip alla kommuner idag tillämpar på ett eller annat sätt och inte envist hålla fast vid en organisationsstruktur som skapades i en tid då de förtroendevalda även fattade nästan alla detaljbeslut.

Read more...

2009-02-20

Svar på tal

Så här mitt i den mycket omskrivna Pirate Bay rättegången ger Per Strömbäck från dataspelsbranschen den moderata riksdagsledamoten Karl Sigfrid svar på tal.

Karl Sigfrid är dessvärre mycket naiv som inte inser att illegal nedladdning negativt påverkar såväl musik- som film och IT-industrin. Även de som skapar vill nämligen ha betalt för sitt arbete.

Att skylla på att musik- och filmbolagen är giriga håller inte. Det är bara en dålig ursäkt för att man är för snål för att göra rätt för sig. Tycker man att en skiva, en fil eller ett proram är för dyrt är edet ingen som tvingar en att köpa den, men det ger en inte rätt att bara ta vad man vill ha.

Inte heller är det ett moraliskt hållbart argument att hänvisa till teknikutvecklingen. Att snatta i en butik är inte särskilt svårt, men de flesta av oss gör inte det för att man vet att det är i grunden fel. Att ladda ner illegalt är också lätt, men lika fel det.

Läs även: Dick Erixon

Read more...

2009-02-18

Populistiskt utspel

Min första Saab köpte jag som fattig student för 4 500 kronor. Det var en 13 år gammal Saab 99 med läckande kylare och en och annan rostfläck, men den tog mig mellan studierna i Uppsala och extrajobben i Stockholm.

Sedan dess har det blivt ytterligare 5 Saabar i familjen genom åren. Favoriten var min Saab 900 Cabriolet som jag köpte när vi bodde i Kalifornien i slutet av 90-talet. Den saknar jag än idag.

Jag hör med andra ord till dem som har uppskattat Saab genom åren, bilarnas komfort, deras tekniska prestanda och inte minst företagets säkerhetstänkande. Därför känns det vemodigt att nu se att Saabs historia som biltillverkare med stor sannolikhet går mot sitt slut.

Ändå är det förmodligen det enda rätta. Företaget har med några få undantag inte visat vinst under hela sin livstid. Om man inte klarar av att nå lönsamhet i högkonjunktur, då är sannolikt chansen mycket liten att man ska överleva den största globala kris bilindustrin haft sedan depressionen.

Att GM nu försöker få skattebetalarna i Sverige att stå för en del av notan är inte förvånande, men oerhört naivt. Så har företagsledare ofta agerat och dessvärre har många nervösa politiker genom åren fallit till föga i tron att man ska rädda arbetstillfällen.

Men som Fredrik Reinfeldt har sagt vid flera tillfällen, regeringen kan inte plocka fram kunder till ett bolag vars produkter alltför få vill köpa. Och den här regeringen är alldeles för klok för att gå i den fällan.

Däremot finns det ingen anledning att som näringsminister Maud Olofsson eller moderaternas partisekreterare Per Schlingmann påstå att GM inte tar sitt ansvar. Det är ett populistiskt utspel som vänsterpolitiker gärna kommer med, men som jag inte förväntade mig från två av Alliansens främsta företrädare.

Alltsedan GM gick in först som hälftenägare 1992 och senare tog över hela bolaget har man pumpat in åtskilliga miljarder i ett bolag som hela tiden går med förlust. Utan GM hade Saab helt enkelt lagts ner för länge sedan.

Om det är något GM har gjort så är det att ha tagit sitt ansvar som ägare, men till slut finns det en gräns för hur mycket pengar man kan lägga på en förlustverksamhet. I synnerhet som hela koncernen blöder just nu och det handlar om att rädda vad som räddas kan.

Källor: SvD SvD SvD SvD SvD DN DN DN DN DN DN AB AB AB AB SvD DN AB AB

Read more...

2009-02-17

Olycklig kommunarrest

Idag presenterar migrationsminister Tobias Billström, socialborgarrådet Ulf Kristersson och riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson ett nytt förslag till moderat invandringspolitik på DN Debatt.

På det stora hela är det kloka förslag som handlar om att snabbare få nyanlända invandrarare i arbete, att den som begår kriminella handlingar lättare ska kunna utvisas och att den som ljugit för att få medborgarskap ska kunna förlora det. Sunt förnuft skulle de flesta säga, men än så länge inte svensk lag.

Ett förslag tycker jag dock är olyckligt och det är förbudet mot att flyktingar under asylprövningstiden ska få bosätta sig var de vill. Det innebär i praktiken en kommunarrest som vi infödda svenskar aldrig skulle acceptera och det finns inget skäl att utsätta den som kommer som flykting till Sverige för den inskränkningen heller.

Källa: DN DN2 DN3 DN4 DN5 SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 Newsmill Newsmill2

Read more...

2009-02-16

Lägg ner Konstfack

För några veckor sedan briserade den första skandalen då det visade sig att Konstfackseleven Anna Odell spelat psyksjuk som en del i ett skolprojekt. Hon slogs med polis, skrämde andra patienter och tog upp sjukvårdsresurser som bättre hade behövts av de som verkligen var sjuka. Allt förankrat i Konstfacks ledning som likt sin elev inte tycktes inse att hennes agerande var ett problem.

I dagarna var det så dags igen då en annan elev ägnat sig åt klotter och skadegörelse vilket pinsamt nog visades på den utställning som kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth invigde. Den här gången verkar skolans rektor vara mindre benägen att försvara agerandet, men bara det faktum att skadegörelsen fått genomföras visar ju på ett synnerligen dåligt omdöme bland alla inblandade parter.

Det minsta man kan hoppas på är kännbara straff för de båda studenterna och att de får ersätta St Görans sjukhus respektive SL för de kostnader de orsakat. Sen kan man man ju fundera på vilken kultur som frodats på en utbildningsanstalt som återkommande uppmuntrar till brott. Frågan är om man inte borde lägga ner Konstfack och starta upp en ny institution under en ny ledning och med en ny, sundare kultur.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 Aftonbladet4 DN DN2 DN3 DN4 DN5 SvD SvD2 SvD3 SvD4

Read more...

2009-02-15

Släpp kyrkan fri

SvD Brännpunkt går två stycken kyrkopolitiker, Olle Burell (S) och Karin Perers (C) till angrepp på de nio biskopar som menar att kyrkan borde fråntas sin vigselrätt.

I sak har biskoparna rätt. Det finns inget skäl att trossamfund ska handha myndighetsutövning på delegation från staten.

När riksdagen inom kort står inför att ta beslut om samkönade äktenskap blir det dessutom i längden ohållbart om enskilda präster ska kunna neka till att viga homosexuella. Samtidigt skulle ett sådant krav stå i strid med religionsfriheten.

Sålunda är biskoparnas inställning fullt logisk och den enda som fullt ut visar respekt för såväl troende som icke-troende.

Men i den partipolitiserade Svenska Kyrkan tycks det väga lätt vad dess andliga ledare tycker. Burell och Perers är gruppledare för sina respektive partier i kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet. Och de har stöd för sina åsikter bland de övriga kyrkopolitikerna. 40 % av ledamöterna anser t.o.m. att "biskoparna borde hålla truten".

Olle Burell ifrågasätter även att biskoparna "presenterar en åsikt i strid med vad det finns majoritet för i riksdagen". Sen när blev det förbjudet att försöka påverka en riksdagsmajoritet?

Burell och Perers uttalanden visar framförallt med all önskvärd tydlighet att det är hög tid att befria kyrkan från politiken. Partierna måste lämna kyrkomötet och de andra beslutande organen i Svenska Kyrkan och låta dess medlemmar, präster och biskopar själva få sköta sina inre angelägenheter.

Läs även: Dagen Dagen2

Read more...

2009-02-13

Stark moderat lista till Europaparlamentsvalet

Moderaternas partiråd fastställde under förmiddagen nomineringskommitténs förslag till valsedel.

Listan toppas som väntat av Gunnar Hökmark och innehåller i övrigt många duktiga kandidater som alla har det gemensamt att de vill arbeta för ett smalare, men starkare EU. Ett EU som "ska möta gemensamma utmaningar och möjligheter, inte användas för att styra över andra", för att använda Gunnar Hökmarks egna ord.

Tre av kandidaterna, Susanna Haby, Carl Johan Sonesson och Catarina Segersten-Larsson sitter precis som jag själv i EU:s Regionkommitté och har alla lång erfarenhet av den lokala beslutsnivåns behov och utmaningar, vilket är en viktig erfarenhet att ta med sig till parlamentet.

Hela listan med de moderata kandidaterna ser ut som följer:
1. Gunnar Hökmark, Stockholm, född 1952
2. Anna Ibrisagic, Luleå, född 1967
3. Christofer Fjellner, Stockholm, född 1976
4. Susanna Haby, Göteborg, född 1957
5. Hans Wallmark, Vejbystrand, född 1965
6. Christoffer Järkeborn, Stockholm, född 1985
7. Inger René, Sävedalen, född 1937
8. Anna Maria Corazza Bildt, Stockholm, född 1963
9. Pia Kinhult, Ängelholm, född 1959
10. Helena Bouveng, Vetlanda, född 1962
11. Oskar Öholm, Örebro, född 1980
12. Ann-Cathrine Hjerdt, Linköping, född 1955
13. Carl Johan Sonesson, Malmö, född 1978
14. Catarina Segersten Larsson, Kil, född 1951
15. Johan Johansson, Boden, född 1969
16. Ann-Cathrine Haglund, Uppsala, född 1937
17. Jörgen Warborn, Varberg, född 1969
18. Lars Elinderson, Falköping, född 1949
19. Ulrik Bergman, Borlänge, född 1970
20. Anna Hård af Segerstad, Västerås, född 1977
21. Saila Quicklund, Frösön, född 1961
22. Nils Brown, Eskilstuna, född 1986
23. Linda Norberg, Nacka, född 1986
24. Jelena Drenjanin, Huddinge, född 1964
25. Camilla Brunsberg, Lyckeby, född 1972
26. Jan R Andersson, Kalmar, född 1970
27. Jonas Holm, Hudiksvall, född 1962
28. Nicklas Sandström, Umeå, född 1982
29. Jenny Guteäng, Visby, född 1972
30. Håkan Gilmark, Härnösand, född 1950
31. Ulrika Karlsson, Uppsala, född 1973
32. Arba Kokalari, Stockholm, född 1986
33. Malin Sjölander, Västervik, född 1970
34. Jenny Pettersson, Halmstad, född 1981
35. Boriana Åberg, Kävlinge, född 1968
36. Maria Haglund, Kumla, född 1963
37. Amir Adan, Hässelby, född 1985
38. Marianne Wallengren, Onsala, född 1963
39. Mikael Cederbratt, Vänersborg, född 1955
40. Ulf Sjösten, Borås, född 1954
41. Sotiris Delis, Jönköping, född 1955
42. Johan Hultberg, Växjö, född 1985
43. Johnny Bröndt, Göteborg, född 1955

Read more...

2009-02-12

Gräddfil för vindkraft en farlig väg

Regeringen föreslår att man ska ta bort kravet på detaljplanestöd och bygglov för vindkraftverk. Det är en farlig väg som i förlängningen riskerar att urholka det kommunala inflytandet till förmån för regionala och statliga intressen.

Det finns alla anledning att fundera över det rimliga i att särintressen påtagligt kan försena genomförandet av demokratiskt fattade beslut, men lösningen är inte att minska inflytandet för den demokratiska nivå som står närmast medborgarna.

Att ge en gräddfil just till vindkraftverk synes dessutom ytterst märkligt. Det finns många oerhört viktiga infrastrukturprojekt som fördröjs i åratal pga. alla möjligheter att överklaga och ofta är det faktiskt regeringen självt som är den största flaskhalsen.

För att nämna ett konkret miljöprojekt, nämligen den nya återvinningscentralen i Stockby, tog fullmäktige beslut före valet 2006. Den planen ligger fortfarande på Andreas Carlgrens bord och väntar på ett beslut...

Källor: DN Ekot

Read more...

2009-02-11

Religion är en privatsak

Den kristdemokratiska riksdagsledamoten Else-Marie Lindgren föreslår i en radiointervju att statsministern efter amerikansk förebild borde avsluta sina tal med "Gud välsigna Sverige".

Nog för att det finns många områden där vi vi med fördel kan följa USA:s goda exempel, men det gäller knappast deras benägenhet att i tid och otid blanda in gud.

Religion är en privatsak och bör så förbli. Ska det vara så svårt för de som är troende att visa oss som inte är det den respekten?

Read more...

2009-02-10

EU:s skolfruktsprogram ett dolt jordbruksstöd

I november röstade Europaparlamentet ja till EU-kommissionens förslag om ett skolfruktsprogram. Kommissionen vill avsätta 90 miljoner euro till att skolbarn ska få frukt i skolan.

Parlamentet ville dessutom utöka anslaget till 500 miljoner euro och att det bara ska ges till frukt odlad inom EU. Ett folkhälsoinitiativ kallas det, men sanningen är den att vad det handlar om är att lansera ytterligare ett kreativt och protektionistiskt program för att utöka det jordbruksstöd som redan idag omfattar nästan halva EU:s budget.

Nu ligger frågan på regeringens bord huruvida Sverige ska gå med i detta program vars främsta syfte är att stödja fruktodlare i Sydeuropa. Jag hoppas verkligen att man avstår.

Det är absolut inget fel med frukt i skolan, tvärtom, men det är definitivt en fråga som kommuner och skolor kan hantera alldeles utmärkt själva. Utan pekpinnar från byråkrater i Bryssel.

Read more...

2009-02-09

Maffiametoder

Att mitt förra inlägg om den vilda sopåkarstrejken var ett laddat ämne märks inte minst på några av de inte alltför nyanserade kommentarerna.

Idag avslöjar dessvärre Svenska Dagbladet att några av de strejkande tagit till rena maffiametoderna och besökt en kollega som inte ville delta i den olovliga strejken i hans hem och skurit sönder hans bildäck.

Jag väntar med spänning på Roger Mogarts kommentar till den senaste utvecklingen i denna konflikt med italienska förtecken.

Read more...

2009-02-07

Ingen (s)kam i kroppen

Det socialdemokratiska oppositionsrådet i Stockholm, Roger Mogart, försvarar sopåkarnas vilda strejk och menar att det hela i själva verket är Stockholms stads fel som genom upphandlingen försöker åstadkomma en lönedumpning.

Kritiken är förbluffande dels mot bakgrund av att även facket tar avstånd från aktionen, men framförallt eftersom även socialdemokraterna själva stod bakom det upphandlingsbeslut som en enig nämnd tog.

Dessutom är löne- och anställningsvillkor en sak mellan arbetsgivaren och de anställda. Stockholms stad kan som kund näppeligen hållas ansvarig för den saken, men när det gäller att hitta sätt att angripa den borgerliga majoriteten tycks vissa inte ha någon (s)kam i kroppen.

Källor: DN DN2 DN3 SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6

Read more...

Prioriteringar

Kalix kommun erbjuder skolbarnen att spela bowling gratis. Det är ju generöst, men det kanske hade varit mer ansvarsfullt om man först avsatt pengar till de anställdas löner.

Read more...

2009-02-05

Historisk energiuppgörelse

Betydelsen av dagens historiska energiuppgörelse kan inte nog betonas. Kärnkraften behövs som ett oerhört viktigt inslag i den framtida energipolitiken, men konflikten mellan förespråkare och motståndare har förlamat regeringar ända sedan 70-talet.

Nu har vi för första gången en enighet mellan Allianspartierna som tillsammans står som garanter för en klok energipolitik till gagn för jobb, tillväxt och en bättre miljö. Dessutom har det absurda "tankeförbudet" tagits bort.

Användningen av olja, kol och gas måste minska. Dels är de ändliga resurser och i synnnerhet oljan kan komma att bli en bristvara inom en inte alltför lång framtid, dels är de miljöfarliga. Dessutom innebär oljan ett obehagligt beroende till olika skurkstater i Mellanöstern.

För Centerpartiet är det ett oerhört stort steg man nu har tagit och Maud Olofsson är värd en stor eloge för detta politiskt modiga beslut. Kritiker i det egna partiet lär nog höja sina röster, men näringsministern har av allt att döma ett grundmurat förtroende bland sina medlemmar.

Mot detta står en förvirrad och frustrerad opposition. Peter Eriksson kallar överenskommelsen för "ett sabotage mot miljön" men deklarerar samtidigt att Miljöpartiet inte längre kräver en snabbavveckling av kärnkraften. Mona Sahlin deklarerar samtidigt i en replikpå Brännpunkt att kärnkraften inte har någon framtid i hennes socialdemokrati.

Men vad har de rödgröna att erbjuda väljarna istället? De fossila bränslena inser alla att de måste fasas ur, vattenkraften vill man inte bygga ut och kärnkraften ska avvecklas. Kvar finns vindkraft? Men att tro att vindkraften kan ersätta kärnkraft, olja, kol och gas är mer än lovligt naivt.

Det är möjligt att många av Miljöpartiets väljare kan tänka sig att återgå till ett förindustriellt samhälle likt det vi hade på 1800-talet, men socialdemokratins väljarkår lär inte vara så pigga på den utvecklingen. Hur Mona Sahlin ska hantera den utmaningen och samtidigt hålla ihop sin bräckliga koalition blir intressant att se.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 HelleKlein DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 Newsmill SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 SvD8 Ledarbloggen

Read more...

2009-02-04

Farkostens förskola

Det var illa nog när beskedet kom förra måndagen att 2 avdelningar på Farkostens förskola var så mögelskadade att de måste stängas med omedelbar verkan. När vi i fredags dessutom fick klart för oss att de resterande 3 avdelningarna också var drabbade kändes utmaningen nästan övermäktig.

Att barn och personal har utsatts för mögel är mycket illa och vi måste försöka ta reda på varför det inte upptäcktes tidigare. De första signalerna kom i oktober och då gjordes mätningar som visade på spår av sporer, men inte så höga halter att det skulle vara hälsofarligt. Däremot påbörjades genast en sanering.

I januari gjordes nya prover och det var när de analyssvaren kom tillbaka som man insåg hur allvarligt läget var och beslut om att stänga först den ena delen av Farkosten och några dagar senare även den andra togs.

Tack vare våra oerhört duktiga chefer och medarbetare lyckades vi på fyra dagar få fram tillfälliga lokaler i Bodals skola för de första två avdelningarna och igår, bara två dagar efter att resten av Farkostens förskola hade stängts, har man hyrt in sig Galcohuset och fått beslut om tillfälligt bygglov så att de kvarvarande barnen kan flytta in där på måndag.

Deras resoluta agerande och goda samarbete över förvaltningsgränserna har starkt bidragit till att vi så snabbt kunde lösa det akuta läget. Det förhindrar dock inte att föräldrar känner oro för den miljö deras barn vistats i och dessutom frustration under de dagar det inte fanns några besked att ge. För många har det dessutom inneburit praktiska och/eller ekonomiska problem när ingen barnomsorg fanns tillgänglig.

Detta får naturligtvis inte hända igen och en mycket viktig uppgift för fastighetskontoret framöver blir att i tid upptäcka och åtgärda mögel i våra fastigheter, i synnerhet där barn och ungdomar vistas.

Read more...

Förnyelse

Fick häromdagen ett förslag på bloggen att jag borde byta till en klarblå bakgrund. Ingen dum idé, klarblått är en vacker färg och dessutom nära förknippad med moderaterna. Dessvärre finns det bara ett begränsat antal mallar att välja på och jag hittar tyvärr ingen blå som passar.

Däremot tog jag tillfället i akt och förnyade sidan på några andra sätt: ny porträttbild, direktlänkar till mina favoritbloggars senaste inlägg samt länkar till några andra hemsidor som inte inte är bloggar.

Read more...

2009-02-03

Snurrigt värre

På gårdagens kommunstyrelsemöte valde Lidingöpartiet också att stödja Socialdemokraternas yrkande om att ändra vissa skrivningar om vägen mellan Skärsätra och Högberga i en skrivelse till Länstyrelsen avseende statsbidrag för transportinfrastruktur.

Motivet? Jo, Lidingöpartiet var missnöjda med att vi i samma skrivelse hade skrivit att gamla lidingöbron behövde renoveras. Lidingöpartiet anser nämligen att det istället ska kallas för "underhåll".

Att normalt underhåll för bron ligger på mellan 500 tkr till 1 mkr per år och vi nu talar om en insats på närmare 90 mkr räcker uppenbarligen inte för att det ska få benämnas renovering i en skrivelse till Länsstyrelsen. Inte heller att staten inte ger statsbidrag till underhåll, men kan göra det för renoveringar.

Hade jag varit lika konspiratoriskt lagd som vissa av Lidingöpartiets företrädare hade jag kunnat ställa den retoriska frågan om Lidingöpartiet verkligen vill ha lidingöbanan kvar, men jag avstår från att komma med sådana antydningar.

Varför Lidingöpartiet överhuvudtaget var upprörda för att det som är en renovering kallas för - renovering - var det nog ingen som begrep. Inte heller hur man kunde komma till slutsatsen att man skulle bistå ett yrkande om vägen mellan Skärsätra och Högberga när man var oense med majoriteten avseende lidingöbanan. Men snurrigt värre var det.

Read more...

S och L säger nej till ny förskola

Vid gårdagskvällens kommunstyrelse förelåg ett förslag till beslut om att bygga en ny förskola om 3 avdelningar i Gåshaga. Avsikten med detta är att Futuraskolan ska kunna flytta ut förskolebarn från skollokalerna i takt med att skolan växer. Även den nya förskolan kommer att drivas av Futuraskolan.

Det yrkade Socialdemokraterna avslag på med motiveringen att kommunen inte ska investera för fristående förskolors behov. Det kanske inte är så förvånande med tanke på att Socialdemokraterna i grunden är emot valfrihet och anser att all verksamhet helst bör drivas i egen regi.

Desto mer förvånande var att även Lidingöpartiet, som på sin egen hemsida betonar att man är ett borgerligt parti, med samma motivering sa nej till en ny förskola i Gåshaga.

Det kanske mest intressanta med Socialdemokraternas och Lidingöpartiets yrkande är kanske ändå inte deras avoga inställning till privata alternativ utan det faktum att de faktiskt sa nej till att överhuvudtaget bygga en ny förskola i Gåshaga.

Inom de närmaste 10 åren kommer antalet skolelever att öka med 1000 barn. För att kunna ta emot dem behöver vi bygga en ny skola (i Dalénum), bygga ut befintliga skolor och omvandla förskolelokaler till klassrum. Genom sitt agerande vid gårdagens kommunstyrelse visar Socialdemokraterna och Lidingöpartiet att man inte vill vara med och ta ansvar för den utveckling som sker.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP