2009-07-30

Märkliga argument för manlig könsstympning

DN-artikeln om manlig könsstympning som jag kommenterade på bloggen i lördags har även lett till en debatt på ledarsidorna i Expressen Aftonbladet, DN, SvD och SvD.

Den annars så klarsynte Peter Wolodarski hävdar att manlig könsstympning är medicinskt motiverat trots att de få studier som har gjorts motsägs av andra. Och även om det vore sant finns det ju ingen anledning att stympa små bebisar, de är ju inte sexuellt aktiva. När de så småningom blir det borde valet vara deras eget liksom vi faktiskt låter var och en avgöra om man vill använda kondom, det enda som man säkert vet förhindrar spridning av HIV.

Även Monica Gunne och Paulina Neuding är inne på Wolodarskis spår. Neuding hävdar dessutom att vi skulle behöva ändra grundlagen och frånträda Europakonventionen om vi förbjöd manlig könsstympning.

Det är naturligtvis nonsens. Den grundlagsskyddade religionsfriheten handlar om att var och en ska få tro på vilken gud de vill (eller inte tro) och få tillbedja denne. Det innebär inte att varje handling som motiveras med religiösa argument är tillåtna i Sverige. Och det innebär definivt inte rätten att kränka någon annan.

Sålunda är barnaga förbjudet, trots uppmaningen i bibeln. Inte heller stenar vi otrogna människor eller låter sharialagar styra bodelningen i en muslimsk familj, osv. Menar Neuding då att vi redan idag bryter mot grundlagen och Europakonventionen?

Faktum är att vi i så fall även skulle behöva tillåta kvinnlig omskärelse för vissa grupper, för även det inte på samma sätt som den manliga stympningen är påbjudet inom islam och judendomen finns det grupper som gör det av religiösa skäl, exempelvis i Somalia och Etiopien.

Det vi däremot bryter mot (och vi är dessvärre inte ensamma) är FN:s barnkonvention som Sverige liksom många andra länder har undertecknat. Vad vill Neuding göra åt den saken.

Den ende av ledarskribenterna som tycks inse att manlig könsstympning faktiskt är en kränkning av ett barn som inte själv kan ge uttryck för sin åsikt, som inte kan försvara sig och som får leva resten av livet med effekten av ingreppet är den alltid så kloka och välformulerade Sanna Rayman.

Det finns helt enkelt ingen anledning att små pojkar ska ha sämre rättigheter och skydd mot övergrepp än små flickor.

Read more...

2009-07-29

Lidingö i toppen på ny ranking

Än en gång hamnar Lidingö i toppen på en kommunranking. Denna gång gäller det hur pass skuldsatta kommunerna är.

Lidingö är landets åttonde minst skuldsatta kommun med endast 38 367 kr/inv i skuld). Allra minst skuldsatt är moderatledda Vallentuna (31 140 kr/inv), följt av likaledes moderatledda Sollentuna, Knivsta och Nacka. Faktum är att av de tio bäst rankade kommunerna är åtta moderatledda.

Mest skuldsatt är socialdemokratiska Södertälje kommun med en skuld på hela 148 675 kr/inv, följd av Skellefteå, Olofström, Strömstad och Sundbyberg. Och ja, de leds alla av socialdemokrater...

Read more...

2009-07-27

Fördomsfullt av Obama

"Fördomar måste bekämpas" skriver Håkan Boström på DN:s ledarsida och hyllar Barack Obama som kritiserat en vit polisman för att denne gripit en svart Harvardprofessor, tillika vän med den amerikanske presidenten.

Att fördomar måste bekämpas har Boström förvisso helt rätt i, men ändå drar han helt fel slutsatser.

För det första är det högst anmärkningsvärt att presidenten kommenterar hur en enskild polisman sköter sitt arbete och att han därtill använder sitt ämbete till att försvara en personlig vän. Om Sveriges stats- eller justitieminister gjort något motsvarande hade vederbörande omedelbart blivit anmäld till KU. Det hade betraktats som ministerstyre och Håkan Boström hade säkerligen tillsammans med oppositionen och landets övriga politiska journalister krävt ministerns avgång.

Dessutom medger Obama att han inte känner till alla fakta i sammanhanget, varför det är än mer obegripligt att han som landets ledare uttalar sig och drar förhastade slutsatser. Vad Obama säger som president har nämligen stor betydelse. Effekten blev också att guvernören omedelbart instämde i kritiken och den lokale borgmästaren snabbt bad Harvardprofessorn om ursäkt medan den stackars polismannen hängdes ut i nationell media som en rasist.

Men det visade sig strax därefter att polismannen faktiskt hade agerat helt korrekt då han grep professorn och två dagar senare tvingas Obama be polismannen om ursäkt för sitt mot polismannen fördomsfulla uttalande.

Detta hade Håkan Boström kunnat ta reda på om han läst Dick Erixons blogg eller följt händelseutvecklingen i exempelvis LA Times, Financial Times, Boston Area News, CNN eller på ABC.

Så visst är det viktigt att bekämpa fördomar. Men lika viktigt är det att komma ihåg är att inte heller en Harvardprofessor står över lagen, oavsett om han är svart eller vit.

Read more...

2009-07-25

Bra att läkare vägrar könsstympa småpojkar

Flera landsting och läkare vägrar att utföra könsstympning på ungar pojkar trots riksdagens uppmaning, rapporterar Dagens Nyheter. Det gör de rätt i.

Två av tre barnkirurger vill inte utföra ingreppet. Gustaf Rehn, klinikchef på Gotland kallar ingreppet för vad det verkligen är - ett övergrepp. Peder Drott, överläkare på landstinget i Östergötland formulerar sig lite byråkratiskt, men sätter ändå pricken över i:

"Av etiska skäl avlägsnas inte kroppsdelar, på ickemedicinsk indikation, på icke beslutsmässiga individer."

Trots det stora motståndet och att könstympning på pojkar strider mot såväl FN:s barnkonvention som Sveriges läkarförbunds etiska regler vill Socialstyrelsen att det ska regleras i lag att landstingen dessutom ska tvingas erbjuda ingreppet till de föräldrar som så önskar.

Motivet är att det annars skulle vara en otillåten begränsning av religionsfriheten. Det är, med all respekt, trams. För det första kan någons religionsfrihet aldrig innebära att någon annan ska tvingas bistå i dess utövande. För det andra, och desto viktigare, någons religionsfrihet får inte innebära att någon annan människa kränks. Och det är just det som sker när unga pojkar könsstympas.

1978 var Sverige ett föregångsland som förbjöd barnaga. Detta trots att det i bibeln står att "den man älskar, den agar man" och att det i fundamentalistiska kristna kretsar ofta anses motiverat just med hänvisning till bibeln.

Jag har aldrig, tack och lov, hört Socialstyrelsen hävda att förbudet mot barnaga skulle strida mot religionsfriheten. Det finns ingen anledning till att ett förbud mot könsstympning skulle göra det heller.

SvD Expressen Aftonbladet

Read more...

2009-07-21

Åsiktsregistrering à la Värnpliktsnytt

När jag idag gjorde ett litet avbrott i semestern för att kolla min post i stadshuset fann jag en specialutgåva av tidningen Värnpliktsnytt i brevhögen.

Tidningen som hotas av nedläggning försöker nu lobba för sin framtid och detta specialnummer innehöll vad redaktionen ansåg vara några av tidningens bästa reportage under dess livstid.

På ett uppslag kritiserar man Försvarsmakten för åsiktsregistrering då en kommunist i mitten av 80-talet hade klassats som säkerhetsrisk och därför inte fick bli officer. Att det berodde på att han var kommunist fönekades dock av Försvarsstaben.

Lite längre fram i tidningen stoltserar man med att man själv vid flera tillfällen har avslöjat att nazister gör lumpen. I vissa fall har också artiklarna lett till att nazister stoppats från utbildningen.

Så att åsiktsregistrera och stoppa nazister är OK, men inte kommunister? Eller är det bara acceptabelt när tidningen själv medverkar i arbetet?

Läs även DN Debatt.

Read more...

2009-07-19

Intolerans och fundamentalism

I Schweiz ska man nu folkomrösta om att införa förbud mot att bygga minareter. Det är dock inte några arkitektoniska aspekter som ligger bakom utan det populistiska Schweiziska folkpartiet (SVP) som tillsammans med ett ultrakonservativt kristet parti ligger bakom intiativet motiverar sitt ställningstagande med att minareter är "symboler för en intolerant kultur".

Och det ska komma från ett land som inte införde kvinnlig rösträtt förrän 1971 (i en av kantonerna först 1990), som har mycket strikta asylregler och där man på vissa håll t.o.m. röstar om vilka invandrare som ska få bli medborgare i landet.

Samtidigt går det inte att komma ifrån att främlingsfientliga krafter i hela västvärlden får vatten på sin kvarn när Afghanistan nu inför lagar som ger muslimska män rätt att svälta sina fruar om de inte ställer upp på sex och att våldtäktsmän kan gå fria om de erbjuder sig att gifta sig med sina offer...!!!

Dessa galenskaper är dock inte representativa för världens över en miljard muslimer. Däremot visar de hur farlig religiös fundamentalism är och vikten av att hålla isär politik och religion.

Read more...

2009-07-18

Rimligt prioritera viktiga samhällsfunktioner

Docenten i filosofi, Martin Peterson, kritiserar i skarpa ordalag på DN Debatt Socialsyrelsen för att man "nonchalerar den lagfästa principen om alla människors lika värde" i samband med den planerade massvaccinationen mot svininfluensan.

Det är stora ord och en allvarlig anklagelse, men frågan är om Peterson från sin upphöjda position i Eindhoven verkligen har följt den svenska debatten och på vilka grunder som man beslutat om massvaccinationen.

Svinifluensan anses inte farligare än någon annan influensa, tvärtom tycks effekterna så här långt vara lindrigare. Däremot tror man att den kommer att drabba många fler och därmed slå ut viktiga samhällsfunktioner.

Alla 9 miljoner svenskar kan dock inte att vaccineras på en och samma dag utan det kommer säkerligen ta flera månader. Därför är det, vid sidan av de som har medicinska skäl därtill, högst rimligt att inte enbart sjukvårdspersonal prioriteras utan även andra som har viktiga samhällsfunktioner, såom polis, brandmän, föskollärare, bussförare och personal inom äldre- och handikappomsorgen.

Som individer har de naturligtvis inte ett högre människovärde än en arbetslös eller ett kommunalråd, men om många av dem blir sjuka drabbas vi alla så mycket mer. Därför är Socialstyrelsens agerande inte ett utslag för bristande respekt för människors lika värde utan snarare uttryck för en välgrundad prioritering som gagnar oss alla.

Read more...

2009-07-17

Upp till bevis

I måndags bestämde sig EU:s jordbruksministrar för att utöka och förlänga stödet till mejeriproduktionen istället för att som det tidigare var bestämt, upphöra med stödköpen den sista augusti.

24 länder röstade för, endast Danmark och Storbritannien emot. Sverige som ordförandeland lade ner sin röst.

Som Dagens Nyheter påpekar i sin ledare hade det kunnat varit värre om man gett exportsubventioner istället för att som nu stödköpa ett överskott. Men det är illa nog. Att EU som i andra sammanhang förespråkar fri konkurrens och motverkar protektionism och statliga subventioner till näringslivet låter halva sin budget gå till en näring som försörjer 3 % av unionens befolkning är befängt.

Det försvårar och försenar en nödvändig omstrukturering av medlemsländernas jordbruk, det snedvrider konkurrensen och försvårar för u-ländernas egen jordbruksproduktion.

Än så länge är det kommissionen och ministerrådet som ensamma styr jordbrukspolitiken, men om och när Lissabonfördraget träder i kraft får även parlamentet medbestämmande även i denna viktiga fråga.

Som nybliven vice ordförande i jordbruksutskottet får Marit Paulsen då ett stort inflytande. Tack vare sin kommunikativa förmåga, fick hon ett oerhört genomslag i EU-valet där hon var mycket kritisk till de oerhörda jordbrukssubventionerna. Nu blir det upp till bevis om hon kan få något gehör för sina åsikter även i Bryssel.

Read more...

2009-07-14

Leva som man lär

I ett flammande tal i februari riktat till näringslivets toppar sa Barack Obama "You can't get corporate jets, you can't go take a trip to Las Vegas or go down to the Super Bowl on the taxpayers dime."

Uppenbarligen gäller inte detta för hans egen familj, för medan han själv återvände till USA efter ett officiellt besök i Frankrike tog Michelle Obama och barnen en egen Boeing 757 till London för en privat semester- och shoppingtripp enligt Times Online.

Det är inte alltid så lätt att leva som man lär...

Read more...

2009-07-13

Sommarens boktips

En bok att ta med sig i hängmattan som jag kan rekommendera är David Eberhards Ingen tar skit i de lättkränktas land, en uppföljare till bestsellern I trygghetsnarkomanernas land.

Eberhard var till nyligen chef på psykakuten på S:t Görans sjukhus och gick med all rätt till hård attack mot Konstfackstudenten Anna Odell som blev tvångsintagen där efter att ha fejkat en psykos.

I boken belyser Eberhard hur vårt välstånd får oss att likt gamla tiders överklass vara lättkränkta och inte tåla minsta motgång. Vi har trygghetssystem som aldrig förr, men känner oss mer otrygga än någonsin.

Vi har, menar Eberhard utvecklat en offermentalitet som gjort oss beroende av staten och där många tycks glömma att varje ny rättighet vi kräver följs av en skyldighet.

Boken är inte ett politiskt inlägg utan baseras på Eberhards professionella erfarenheter som psykiatriker. Ändå går det inte att komma ifrån att boken är en regelrätt uppgörelse med de främsta representanterna för avundsjukans apostlar, den svenska socialdemokratin som har haft som affärsidé de senaste hundra åren att människor inte ska behöva ta ansvar själva.

Eberhard sågar också queer- och genusteoretiker jäms med fotknölarna när han med några tydliga exempel på biologiska skillnader visar att kön och sexuell läggning faktiskt inte kan förklaras med "sociala konstruktioner" och att det inte är "könsmaktsordningens fel" att små pojkar oftare tycker om att leka med bilar medan flickor för det mesta föredrar dockor.

Read more...

2009-07-09

Brottsprovokation riskerar polisens förtroendeIgår beslöt Högsta Domstolen att riva upp domen mot en man som tidigare dömts till ett års fängelse för grovt vapenbrott. Anledningen till HD:s beslut är att Stockholmspolisen har gjort sig skyldig till olaglig brottsprovokation då man aktivt lockade den då 20-årige mannen att köpa vapnen. Dessutom har man dolt detta för såväl den åtalade som för åklagaren och domstolen.

Till Dagens Nyheter säger mannens advokat, Nils Hillert att "det var på tiden att rättsväsendet nu äntligen vågar ta konsekvenserna av denna olagliga verksamhet" och det är inte utan att man är böjd att hålla med honom. Polisen får aldrig bryta mot lagen för att kunna upprätthålla den. Det är A och O för att förtroendet för polisen ska kunna upprätthållas.

Den inte helt okände fd kommissarien Olle Liljegren var i allra högsta grad inblandad i denna brottsprovokation, men blev tidigare frikänd av Svea Hovrätt på den åtalspunkten då han lyckades övertyga rätten om att han agerat efter beslut av överordnade.

Om så var fallet är risken stor att detta inte var en engångsföreteelse av en numera avskedad kriminalkommissarie, utan ett accepterat arbetssätt inom Stockholmspolisen. Det vore synnerligen allvarligt och mot den bakgrunden och det faktum att Liljegrens chefer arbetar kvar i organisationen finns all anledning för mig att ta upp frågan när polisstyrelsen träffas nästa gång i början av september.

Read more...

2009-07-05

Nya rekordsiffror

Dagen efter sitt statsmannamässiga tal i Almedalen presenterar Expressen och Demoskop rekordhöga förtroendesiffror för Fredrik Reinfeldt. 55 % har stort eller mycket stort förtroende för honom och han får det i sammanhanget rekordhöga medelbetyget 3,42.

För utmanaren Mona Sahlin är det precis tvärtom. Bara 20 % har förtroende för henne och betyget blir rekordlåga 2,43.

Det är precis som min kollega Kent Persson skriver bara att gratulera statsministern. Nu gäller det bara att omvandla det starka förtroendet till röster i valet nästa höst.

DN SvD

Read more...

2009-07-03

Äntligen!

"Värnskatten utgör ett bekymmer då den minskar utbildningspremien och hämmar entreprenörskapet, och därför bör den avskaffas", det sade finansminister Anders Borg när han presenterade en delrapport från Alliansens ekonomiarbetsgrupp på ett seminarium i Visby idag, vilket Dagens Industri är först med att berätta.

Äntligen! Nu känner man igen sig i Moderaterna igen. Redan vid partistämman i Gävle 2007 vann vi en votering över partiledningen som då vill få bort frågan från den politiska dagordningen och så sent som vid partiets framtidskonvent i höstas fastställdes åter att partiets målsättning är att värnskatten ska avskaffas.

För drygt ett år sedan skrev jag och sexton andra kommunstyrelseordföranden på DN Debatt att värnskatten måste avskaffas och varför det finns goda skäl därtill.

Som vi pekade på bidrar värnskatten årligen till statskassan med endast omkring 5 miljarder kronor av de totala statliga skatteintäkterna på 823 miljarder kronor. Det är dessutom sannolikt att avskaffandet av värnskatten till och med kan bli en ren vinst för statskassan. Detta framkommer i den studie från hösten 2007 som gjorts av professor Bertil Holmlund från Uppsala Universitet och Martin Söderström från Konjunkturinstitutet.

Det går alltså inte att hävda att värnskatten behövs för att klara statens budget. Istället har den blivit en straffskatt på utbildning, risktagande och hårt arbete.

Övriga Allianspartier har i olika sammanhang redan varit inne på samma linje och idag ger finansminister Anders Borg det glädjande beskedet att "Allians för Sverige har som ambition att avskaffa värnskatten när en balanserad finansiering kan säkras".

Synd bara att det inte skedde redan i den senaste högkonjunkturen, men bättre sent än aldrig.

Read more...

Kommunal kärnverksamhet 4?

Vänersborgs kommun som styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet, köpte förra året företaget Toppfrys fastighet för 17 miljoner kronor. Samma dag säljer man fastigheten vidare för 8 miljoner kronor till en privat fastighetsägare.

Den nye ägaren har därefter i sin tur sålt fastigheten ytterligare en gång. Då blev prislappen 40 miljoner kronor istället!

Att hantera skattebetalarnas pengar på ett så oansvarigt sätt är knappast försvarbart och kommunen har anmälts till EU-kommissionen av Den Nya Välfärden som menar att beslutet snedvrider konkurrensen och strider mot EG-rätten.

PS Vänersborgs kommun får i år 185,5 miljoner kronor i skatteutjämning...

Read more...

2009-07-01

Dystert för Sahlin

Det ser dystert ut för Mona Sahlin just nu. EU-valet blev inte den nystart hon hade hoppats på, tvärtom när de sista röstsedlarna var räknade visade det sig att hon lyckades slå Göran Perssons pinsamma rekord och uppnå det sämsta nationella valresultatet någonsin för Socialdemokraterna.

Inte lär hon bli gladare av att läsa om Novus Opinions undersökning i Expressen som visar att 69 % ser henne som en belastning för det egna partiet (motsvarande siffra för Fredrik Reinfeldt är 9 %).

Dessutom presenterar Synnovate en mätning i Svenska Dagbladet där Moderaterna får högre betyg än Socialdemokraterna när det gäller väljarnas bedömning om respektive partis regeringsduglighet. Moderaterna har ökat med 9 procentenheter från förra året till 44 % medan siffrorna sjunker för Socialdemokraterna.

Även på andra områden sjunker förtroendet för socialdemokratin medan det ökar för Moderaterna enligt Synnovate. Allt färre anser att Mona Sahlin "vet hur man sköter Sverige" eller att Socialdemokraterna har en "politik som fungerar i verkligheten".

Att Fredrik Reinfeldt därtill tar över ordförandeklubban i EU idag och 6 månader framöver ska inte heller underskattas. Rätt hanterat ger det honom enorma möjligheter att både dominera den politiska scenen fram till mindre än ett år före valet och att ytterligare förstärka den statsmannaroll han förvånansvärt snabbt har byggt upp.

Det är inget bra utgångsläge drygt ett år före valet för Socialdemokraterna som byggt sin legitimitet på att vara "statsbärande". Och det underlättar knappast att man nu går armkrok med med två partier som enligt undersökningsledaren Nicklas Källebring har "som några av sina starkaste karaktärsdrag hos väljarna att de har en politik som bygger på önsketänkande".

SvD SvD SvD SvD SvD Brännpunkt DN DN Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Expressen Expressen

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP