2010-06-28

Lidingö har bästa företagarhemsidan

Idag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en undersökning om kommunernas webbplatser utifrån ett företagsperspektiv. SKL har gjort undersökningen för att få en samlad bild av kommunernas tillgänglighet och service till företag via webben.

Lidingö är den kommun som fått högst poäng utifrån det frågeunderlag SKL använt i studien, men även Upplands Väsby, Östersund, Örebro och Hultsfred klarar sig bra.

– Det här är fem kommuner som systematiskt gått in för att ha en strukturerad och användarvänlig webbplats med tydlig information till sina företagare. Lidingös webbplats är såväl tydlig som informationsrik utan att läsaren drunknar i text och länkar till andra sidor, säger Håkan Sörman, vd för SKL i ett uttalande.

Read more...

2010-06-25

LT hänger inte med längre

I måndags tog kommunfullmäktige två stora beslut, dels inriktningsbeslutet om Södra Huvudleden, dels beslutet att arrendera ut Elfviks gårds jordbruk. Men inte rad skriver Lidingö Tidning om någondera. En liten kort notis om Socialdemokraternas alternativa vägförslag är det enda som kommer i närheten av beslutet om Södra Huvudleden.

Annat var det på Lotta Bergmans och Susann Thorngrens tid, då fanns alltid en journalist på plats och rapporterade från debatten och redogjorde för viktiga beslut.

I år fyller Lidingö Tidning 100 år. Det verkar som det är en trött hundraåring och frågan är om den kommer att få uppleva sin etthundraförsta födelsedag eller om ägarna redan innan dess har lagt ner den till förmån för gratistidningen Mitt i?

Read more...

2010-06-24

Miljöpartiet kan inte räkna, inte sossarna heller

Den kalkyl som är gjord för Södra Huvudleden visar på en beräknad kostnad om 410 mkr, med en osäkerhet på +/- 70 mkr. Dvs. kostnaden skulle kunna stanna på 340 mkr, men den kan också gå upp till 480 mkr, allt under förutsättning att man inte radikalt ändrar vägens utformning.

Men mest sannolikt är att kostnaden kommer att hamna runt just 410 mkr, vilket motsvarar en årlig kapitaltjänstkostnad på 18,6 mkr (baserat på en långsiktig ränta om 4 %).

Oppositionen som inte vill lösa trafikproblemen på södra ön verkar dock inte tycka att 410 mkr låter tillräckligt mycket, så de lägger på lite extra och hävdar istället att Södra Huvudleden kommer att kosta 5-600 mkr och att den årliga kostnaden blir 30 mkr.

Socialdemokraterna använder t ex detta som argument för att kunna utlova en skattesänkning på 10 öre. De påstår nämligen att majoritetens förslag kostar just 30 mkr/år medan deras eget skulle vara betydligt billigare (vilket vi inte har en aning om eftersom någon kostnad inte anges).

För övrigt är de 18,6 mkr/år en beräknad genomsnittlig nivå över de 50 åren. För närvarande ligger stadens ränta på 1,007 % vilket innebär att om vi skulle låna upp pengarna idag skulle vår kapitaltjänstkostnad landa på drygt 10,4 mkr. En skattesänkning på 10 öre motsvarar lite drygt 10 mkr, vilket innebär att deras förslag inte skulle kosta någonting alls och det påstår ju inte ens socialdemokraterna själva.

Som bekant är jag inte alls emot skattesänkningar, tvärtom. Men att med kreativ bokföring lura väljarna är inte seriöst.

Mest kreativ i sin bokföring är dock Miljöpartiets gruppledare, Jan Fjellander. Enligt honom kostar bergtunnelalternativet 930 mkr. Han har då gjort det väldigt enkelt för sig och multiplicerat den beräknade årliga kapitaltjänstkostnaden om 18,6 mkr med 50 år.

Men som alla vet som har lite elementär kunskap i matematik vet måste man nuvärdesberäkna belopp som betalas ut längre fram för att få fram kostnaden.

Om räntan och inflationen blir densamma under avskrivningsperioden är kostnaden fortfarande 410 mkr. Skulle räntan vara högre än inflationen blir kostnaden högre, skulle den vara lägre än inflationen blir den lägre.

För att kostnaden skulle uppgå till Jan Fjellanders beräknade 930 mkr skulle räntan varje år under de 50 åren ligga 4 procentenheter högre än inflationen.

Som jämförelse kan nämnas att inflationen i maj 2010, mätt i KPI, var 1,2 % och räntan på stadens lån för närvarande är 1,007 %. Om detta förhållande skulle stå sig i 50 år skulle skulle vi nominellt betala 522 mkr (inte 930 mkr), men nuvärdet, dvs kostnaden för staden skulle bara bli 391 mkr.

Read more...

2010-06-23

Företagsamma politiker

Lidingö har tillsammans med Knivsta och Rättvik landets mest företagsamma politiker. Mer än varannan kandidat i höstens kommunalval har ledande positioner i företag.

Källa: UNT

Read more...

2010-06-21

Beslut ikväll i vägfrågan

Ikväll tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut som innebär att en ny väg mellan Skärsätra och Högberga ska detaljprojekteras. Vägens exakta utformning är ännu inte klar men detaljprojekteringen syftar just till att ta fram det beslutsunderlag som behövs för ett kommande investeringsbeslut.

Det har länge funnits ett stort behov av att lösa trafikproblemen på södra ön. 13 000 bilar på en villagata, bara några meter från köks- och sovrumsfönster, ger inte en acceptabel boendemiljö. Två järnvägsövergångar och en rad utfarter innebär dessutom dålig trafiksäkerhet och begränsad framkomlighet.

När Dalénum är fullt utbyggt riskerar dessutom Skärsätraövergången att bli en propp som även täpper till infarten till vår nya stadsdel.

Om man ska vara självkritisk borde en ny väg ha byggts för länge sedan, men politiska låsningar från olika partier, Moderaterna inkluderat, har under flera decennier omöjliggjort några beslut.

Vi är väl medvetna om svårigheterna med att bygga en ny väg genom ett befintligt bostadsområde och att det finns skilda åsikter om hur trafikproblemen ska lösas. Därför har vi haft en omfattande dialog med företrädare för olika villaägar- och bostadsrättsföreningar, näringslivet, miljöorganisationer och andra för att kunna ta del av så många kloka synpunkter som möjligt.

När vi har vägt samman alla dessa är vår slutsats att bergtunnelalternativet är det som bäst förbättrar boendemiljön, trafiksäkerheten och framkomligheten samtidigt som det innebär minst intrång i naturmiljön.

Oppositionen framhåller gärna det s.k. nollplusalternativet. Även det har utretts av WSP och vi kan konstatera att det bara i begränsad omfattning förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet, men till priset av en försämrad boendemiljö för dem som redan är värst utsatta. En planskild korsning i Skärsätra kopplad till nollplusalternativet skulle dessutom ytterligare försämra boendemiljön längs Södra Kungsvägen. Det är inte en lösning vi kan ställa oss bakom.

Visst är det en stor investering, men den årliga kostnaden blir trots allt inte mer än drygt 18 mkr/år att jämföra med skolans årliga budget på drygt en miljard kronor eller äldreomsorgens 800 mkr. Bättre trafiksäkerhet, boendemiljö och framkomlighet kan faktiskt vara värt det.

Read more...

Veckans citat

"Allt är inte dåligt med bergtunnelalternativet."

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet

Read more...

2010-06-20

För Sverige i framtiden?

Igår fick hon sin prins, Victoria. Hela bröllopsarrangemanget var en enda stor PR-succé och det skulle inte förvåna om stödet för monarkin nu åter växer efter att under flera år stadigt ha minskat.

Kronprinsessan Victoria är dessutom en värdig företrädare för Sverige. Hennes otvungna sätt och hennes uppriktiga intresse för de människor hon möter är imponerande. I Daniel tycks hon dessutom ha fått en partner som inte bara kommer att vara ett starkt stöd i bakgrunden, hans tal till sin nyvunna brud på bröllopsmiddagen gav - välförtjänt - stående ovationer.

Men kommer Victoria någonsin att få bestiga tronen? Det beror sannolikt på hur länge det dröjer. Bernadottarna tenderar att leva länge och om 30-40 år har troligen stödet för monarkin minskat ytterligare.

Många svenskar beundrar fortfarande kungafamiljen och ser monarkin som en viktig symbol för Sverige och vår historia, Det ska man ha stor respekt för. Däremot är det ytterst tveksamt om monarkin har någon större betydelse för svenska företags affärer utomlands eller Sverige som turistland, vilket övertygade rojalister gärna hävdar. Att bevaka bröllopet var exempelvis inte viktigare än att såväl AFP som Reuters och AP bojkottade hela evenemanget efter ett bråk med SVT.

Lever då monarkin upp till kungens eget valspråk: "För Sverige i tiden."?

När kungaparet 2003 besökte Lidingö var jag till exempel tvungen att i förväg lämna in mitt tal för godkännande av hovet och efter besöket bad kungaparet landshövdingen att tacka Lidingö stad för ett lyckat arrangemang. Att skicka ett brev direkt till kommunen ingår på 2000-talet uppenbarligen inte i det kungliga protokollet.

Victoria, liksom hennes syskon, måste ha såväl kungens som regeringens godkännande i val av livspartner, de får inte fritt välja religion och - framförallt - de väljs inte till sina ämbeten. Detta är i grunden ett demokratiskt problem.

Även om kungen formellt saknar makt är monarkens inflytande inte obetydligt. Hans nätverk inom såväl näringsliv som politik är mycket stort och inte minst hans tal efter tsunamin visade att han kan påverka även i dagspolitiska frågor.

Just den gången var det väldigt kloka ord, men de hade inte blivit sämre om de hade uttalats av någon som var vald av svenska folket. Och nästa gång kanske orden inte är lika kloka eller det som sägs så okontroversiellt. Hur förhåller man sig då till en offentlig makthavare som har ärvt sitt ämbete, sitter på livstid och som knappt granskas av media?

Är monarkin verkligen för Sverige i framtiden?

Läs även: Ledarbloggen Tokmoderaten Mina Moderata Krameller Lars-Erick Forsgren DN DN DN

Read more...

2010-06-17

Sårbart vid tågövergångarna

Idag på morgonen var det andra gången på kort tid som en lastbil har kört ner bommen vid Skärsätraövergången. Förra gången åkte även kontaktledningen ner vilket innebar att all tågtrafik stannade, denna gång ledde det "bara" till långa köer för biltrafiken.

De båda händelserna visar hur sårbar såväl bil- som kollektivtrafiken är på södra ön med två järnvägsövergångar längs huvudleden. Därtill har vi bristande trafiksäkerhet och den dåliga boendemiljön längs Södra Kungsvägen genom Skärsätra.

Efter 30-40 år av utredningar och debatt tar arr kommunfullmäktige på måndag äntligen ett inriktningsbeslut om att bygga en ny väg med planskilda korsningar i Skärsätra och Högberga, där vägen leds i en tunnel genom Skärsätra för att förbättra såväl trafiksäkerhet som boendemiljö. Det är inte en dag för tidigt.

Read more...

Europas mest välskötta ekonomi

"Sverige har Europas mest välskötta ekonomi."

Statsminister Fredrik Reinfeldt i en intervju i Rapport

Read more...

2010-06-15

Socialdemokratisk förnyelse

Efter valförlusten 2006 lanserades Mona Sahlin som ett nytt fräscht alternativ till en slutkörd och regeringstrött Göran Persson. Men hur ny och fräsch är egentligen dagens socialdemokrati?

Mona Sahlin själv har varit statsråd i 12 år, varav 8 under Göran Perssons hatt. Dessutom tidigare partisekreterare.

I övrigt utgörs ledargarnityret av Göran Perssons tidigare statsråd Thomas Östros, Carin Jämtin, Leif Pagrotsky, Thomas Bodström, Ylva Johansson och Ibrahim Baylan.

Så ser alltså den socialdemokratiska förnyelsen ut.

Helsingborgs Dagblad Tokmoderaten

Read more...

2010-06-11

Orimligt att det ska dröja åratal innan demokratiska beslut kan genomföras

I onsdags besökte Miljödomstolen platsen för den kommande återvinningscentralen i Stockby inför sin miljöprövning, berättar Lidingösidan. Men något besked om när domstolen tänker fatta sitt beslut har inte getts.

Det är nu snart fyra år sedan kommunfullmäktige fattade beslut om att låta Sörab bygga en ny återvinningscentral i Stockby industriområde. Enbart länsstyrelsens och regeringens överprövningar av detaljplanen tog två och ett halvt år och nu görs alltså en miljöprövning av själva verksamheten (vilken länsstyrelsen inte ens påbörjade förrän detaljplanen i det närmaste hade vunnit laga kraft).

Alla som någon gång har besökt den nuvarande anläggningen vet vilket kaos som uppstår, framförallt på helger, och hur angeläget det är att ge lidingöborna rimliga möjligheter att lämna sitt miljöfarliga avfall.

Det är fullständigt orimligt att det ska dröja åratal innan viktiga, väl avvägda och demokratiskt fattade beslut kan genomföras. Visst måste det finns en möjlighet att överklaga, men det måste stå i rimlig proportion till samhällets behov av att lösa viktiga frågor.

Read more...

2010-06-10

Hade Tony Olsson fått sommarprata?

Att bli utsedd till sommarpratare i P1 är nog det närmaste en svensk kan komma till att bli adlad. Man kan inte ansöka om det, man blir tillfrågad. Och det är många genom åren som har väntat på att telefonen ska ringa.

Årets upplaga av Sommar saknar, då det är valår, politiker men innehåller istället en rad andra spännande personer såsom Eva Dahlgren, Rolf Ekéus, Micael Bindefeld, Ulf Malmros, och Percy Barnevik för att nämna några.

Men bland sommarpratarna finns även två personer som inte borde ha blivit tillfrågade: Anna Odell, konststudenten som fejkade en psykos och den morddömde Annika Östberg.

Anna Odell har inte precis utmärkt sig som någon framstående konstnär utan enbart nått sitt kändisskap genom att bryta mot lagen. Det kan rimligen inte vara en kvalifikation för att få sommarprata.

Men värre är faktiskt Annika Östberg. Media har under flera år framställt henne som en person vi borde tycka synd om henne, men hon deltog faktiskt aktivt i ett dubbelmord. Att hon efter 30 år släpps ut ur fängelset är en sak, men av vilken anledning ska hon av alla morddömda få en och en halv timme i nationell radio på bästa sändningstid? Vad har hon gjort för att förtjäna denna hedersutmärkelse och mediala plattform?

Beror det på att hon är kvinna eller på att de anhöriga till hennes brottsoffer befinner sig långt härifrån på andra sidan Atlanten? Jag vet inte, men Aftonbladets Karin Magnusson sätter verkligen fingret på problemet med den självklara frågan: "Skulle Tony Olsson få berätta sin historia?".

Aftonbladet Aftonbladet Ledarbloggen Martin Ezpeleta

Read more...

2010-06-08

Fortsatt rödgrön oenighet

Redan i oktober 2008 hävdade S, V och MP att man inlett ett nära samarbete men i realiteten begränsades till en gemensam inledning i respektive partis budgetförslag. Dock lovade man att det skulle bli mer längre fram.

Vid gårdagens kommunstyrelse, ett och ett halvt år senare, blev det emellertid uppenbart att man fortfarande inte har lyckats uppnå någon rödgrön samling på Lidingö. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lade fram varsina förslag till direktiv medan Miljöpartiet inte helt oväntat saknade förslag överhuvudtaget.

Samarbete är inte alltid så lätt, i synnerhet om man i grunden inte vill.

Read more...

2010-06-04

Kyrkorum är inga klassrum

SvD Brännpunkt försöker biskop Brunne tillsammans med Svenska kyrkans generalsekreterare, Lars Friedner försvara den förlegade traditionen att hålla skolavslutningar i kyrkan.

Men deras argument håller inte. Å ena sidan skriver de att kyrkobyggnaden "är allas kulturarv, ett öppet rum dit människor är välkomna oavsett ideologisk eller religiös hemvist" å andra sidan att den inte är "en samlingslokal vilken som helst utan ett fridlyst rum". De betonar också att de välkomnar skolbarnen med sin "syn på det gudomliga".

Att kyrkan vill upplåta sina gudstjänstlokaler för skolavslutningar förvånar i och för sig inte. Det ger dem möjlighet att, om än subtilt, "marknadsföra" sin tro och sin verksamhet. Men det gör det inte rätt för skolorna att hålla sina avslutningar där.

I Sverige bor det åtskilliga människor som är muslimer, judar, agnostiker eller ateister. För många av dem är det obekvämt att delta i en religös ritual som inte berör dem, för vissa kan det till och med vara plågsamt.

En skolavslutning ska alla kunna komma till och känna sig bekväma. Ett kyrkorum är inget klassrum.

Läs även Humanistbloggen 1 Humansitbloggen 2

Read more...

2010-06-03

Klokt skrivet om yttrandefrihet och religioner

Sanna Rayman skriver idag mycket klokt på Svenska Dagbladets ledarblogg att vi inte får låta religösa ledare begränsa vår yttrandefrihet.

Att människor kan känna sig kränkta av andras åsikter är inget skäl till att de ska förbjudas eller hindras från att spridas. Tvärtom i en demokrati är just yttrandefriheten en grundpelare vi måste slå vakt om.

Dessutom är religiösa samfund viktiga maktstrukturer som måste kunna granskas och ifrågasättas. Den dag det inte längre är tillåtet är vi illa ute.

Därför är det allvarligt att Världskulturmuseet i Göteborg, efter att ha rådfrågat religösa ledare (!), inte längre öppet vill visa Elisabeth Ohlson Wallins fotoutställning som just kritiserar det förtryck som flera religioner utöver mot hbt-personer.

Read more...

2010-06-02

Kommunalanställda ska hjälpa S i Sundbyberg

I Sundbyberg har Socialdemokraterna bestämt att kommunalanställda ska användas som så kallade "demokratiambassadörer" för att höja valdeltagandet i starka socialdemokratiska valdistrikt under valrörelsen.

Genom "informationsinsatser" till utvalda föreningar, det kommunala bostadsbolagets intern-tv samt obligatoriska aktiviteter för socialbidragstagare ska kommunens anställda utnyttjas för att höja valdeltagandet i just Hallonbergen där väljarstödet för de rödgröna 2006 var hela 66%. Däremot, i det närliggande Rissne, med ungefär samma valdeltagande, men betydligt svagare stöd för de rödgröna, ska det inte satsas på ökat valdeltagande.

Att Socialdemokraterna utnyttjar alla till buds stående medel för att klamra sig fast vid makten förvånar inte, men i Sundbyberg känns det som man har passerat anständighetens gräns.

Read more...

2010-06-01

Högsätra ombildas till bostadsrätter

Med minsta möjliga marginal beslutade hyresgästerna i Högsätra ikväll att rösta ja till att ombilda sina hyreslägenheter till bostadsrätter. Det krävdes 416 röster för att uppnå den lagstadgade 2/3 majoriteten och 416 röster var precis vad man fick ihop. 399 hyresgäster hade redan tidigare lämnat fullmakt och på stämman röstade ytterligare 17 personer ja.

Stödet för en ombildning är mycket stort i området. Av de hyresgäster som innehar ett förstahandskontrakt var det hela 77 % som röstade ja.

Närmast kommer ärendet att behandlas på Lidingöhems styrelsemöte i juni och sedan måste kommunfullmäktige godkänna affären vilket torde ske under hösten eftersom vi i Moderaterna och Folkpartiet sedan tidigare kommit överens om att sälja fastigheter till de hyresgäster som bildar bostadsrättsförening och är beredda att betala ett marknadspris.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP