2010-11-29

Utan invandring stannar Sverige

Riksdagsledamoten Johnny Munkhammar (M) skriver idag klokt och insiktsfullt i Expressen under rubriken "Utan invandring stannar Sverige" om hur Sveriges välstånd förbättras med invandring.

Bland annat påvisar han den positiva effekt invandring har på löneutvecklingen, i bjärt kontrast till Jimmie Åkessons (SD)påståenden om att arbetskraftsinvandring skulle leda till lönedumpning.

Åkesson brukar också ogenerat påstå att invandringen kostar si och så mycket (precis som om nyfödda svenska barn skulle vara helt gratis de första 20 åren...), men även här visar Munkhammar på invandringens positiva sidor. Den skatt som invandrare betalar räcker nämligen till att betala för hela sjukförsäkringen, försvaret och rättsväsendet. Dessutom kan 200 000 personer tacka utrikes födda företagare för att de har ett arbete att gå till.

Read more...

2010-11-26

Nya kommunalråd

Idag har vi offentliggjort vilka de nya kommunalråden kommer att vara under den kommande mandatperioden.

Jag kvarstår som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande med ett övergripande ansvar. Vid min sida kommer jag att ha ytterligare ett moderat kommunalråd, Anna Rheyneuclaudes Kihlman som ordförande miljö- och stadsbyggnadsnämnden. I ett pressmeddelande säger Anna följande om sin nya roll:

- Att fortsätta utveckla Lidingös unika miljö på ett ansvarsfullt sätt är min grundläggande ambition. Vi kommer framöver att arbeta med stora projekt som Torsvik-Centrum och Högsätralyftet och det är av stor vikt att vi säkerställer balansen mellan utveckling och bevarandet av Lidingös särprägel och att Lidingöborna känner sig delaktiga i processen, säger Rheyneuclaudes Kihlman i en kommentar.

- Jag ser också fram emot att få arbeta med Lidingös miljöfrågor Jag vill medverka till att underlätta för lidingöborna att kunna goda miljöval, det ska vara lätt att göra rätt på eget ansvar. Vår kommande miljöplan är en del i detta arbete.
Folkpartiets Minna Klintz fortsätter som kommunstyrelsens vice ordförande, men tar dessutom över ansvaret för utbildningsnämnden efter sin partikamrat Gunnel Eklöf.

Helt ny i den politiska ledningen blir Jessica Nyberg från Kristdemokraterna som också blir kommunalråd och ordförande i äldre- och handikappnämnden.

Formelllt tillträder mina nya kommunalrådskollegor vid årsskiftet, men i realiteten har vi redan börjat arbetet nu. Tillsammans blir vi ett starkt team som kommer att fortsätta utveckla Lidingö i en positiv riktning.

Läs även: Lidingösidan

Read more...

2010-11-25

Låt inte snålheten bedra visheten

För bara en dryg vecka sedan kunde man i bl a Expressen läsa om en svensk kvinna som ligger i koma efter en bröstoperation i Polen. Hon befinner sig enligt tidningen i ett vegetativt tillstånd och kommer sannolikt aldrig mer att vakna upp.

Men murvlarnas minne är kort för under rubriken Hälsa och Skönhet gör Expressen i praktiken reklam för ögonoperationer i Thailand. För priset av en ögonoperation i Sverige får man både operation och semester i Phuket skriver man i artikeln.

Men låt inte snålheten bedra visheten. Det finns alltid risker med operationer. Som patient är det svårt att veta vilken utbildning och erfarenhet läkarna i Thailand. I Sverige övervakar Socialstyrelsen läkarkåren, men vem gör det i Thailand? Och ofta behövs tolkar vilket ökar risken för missförstånd.

Att kombinera en ögonoperation med sol- och badsemester verkar dessutom rätt korkat. Många blir ljuskänsliga och får rätt ont i ögonen de första dagarna och vill bara ligga i mörkt rum och blunda. Dessutom får man enligt artikeln inte bada på en vecka. Hur kul är det då att vara i Thailand?

Dessutom behöver ibland operationen göras om för att uppnå önskat resultat. Ska man då behöva åka på ytterligare en semesterresa och vem betalar då den?

Operera gärna bort närsyntheten, men gör det i Sverige och åk sen på semester till Thailand vid ett annat tillfälle.

Read more...

2010-11-24

Lidingö stad har stark soliditet

Med en soliditet på 39 % (inklusive pensionsskulden) har Lidingö stad den 16:e högsta soliditeten bland landets 290 kommuner, snäppet bättre än Danderyd.

Högst soliditet har Halmstad med 59 %, lägst Laxå med -95 %.

Det känns skönt att leda en komun med god ekonomi och stabila finanser. Det är ett resultat av ett lånvarigt, enträget politiskt arbete som sällan ger braskande rubriker i media.

Read more...

2010-11-23

Trygga kommunala pensioner

Numera har kommunerna ett pensionssystem för sina anställda som liknar det som finns på övriga arbetsmarknaden. Varje år sätter vi av pengar till våra anställdas framtida pensioner i relation till deras löner och i enlighet med gällande avtal. de anställda kan dessutom i stor utsträckning själva välja hur deras pensionskapital ska förvaltas.

Men så har det inte alltid varit, utan fram till 1998 behövde inte kommunerna göra några pensionsavsättningar utan förväntades istället finansiera pensionsutbetalningarna i framtiden. Det var naturligtvis ett sätt att klara den mycket snabba expansionen i kommuner och landsting under 70-, 80- och 90-talen utan att behöva betala hela notan på en gång. Men vad man i praktiken gjorde var att skicka räkningen till kommande generationer istället (har vi hört det förut?).

Något krav på att skuldbokföra detta enorma åtagande finns inte heller, utan skulden redovisas enbart som en s k ansvarsförbindelse, vilket innebär att kommunernas soliditet ser oerhört mycket bättre ut än vad de egentligen är.

En del kommuner, däribland Lidingö, har dock avsatt medel även för den pensionsskuld som upparbetats fram till 1998. Enligt Dagens Samhälle hamnar Lidingö stad med våra 756 800 000 kronor på fjärde plats av Sveriges samtliga kommuner när det gäller mängden avsatt kapital för kommande pensioner.

Nu säger ju inte detta hur stor andel av pensionsskulden som är täckt eftersom listan inte tar hänsyn till kommunernas olika storlek, men i Lidingös fall täcker det avsatta kapitalet 92 % av skulden. Det innebär att vi kommer att kunna betala ut pensioner framöver utan att behöva dra in resurser från viktiga kommunala verksamheter såsom skola och äldreomsorg.

Den situationen är långt ifrån alla kommuner i, utan många kommer att tvingas att välja mellan kraftiga besparingar och rejäla skattehöjningar - för pensionsskulden kommer man inte undan, oavsett om man har satt av pengar till den eller inte.

Riktigt besvärligt kommer det att bli för hälften av landets kommuner, däribland Stockholm, Malmö och Göteborg, som inte har satt av en krona för att täcka denna pensionsskuld.

Read more...

2010-11-22

Förvånad och besviken

För tre veckor sedan ringde John Mattson Fastighets AB:s vd, Siv Malmgren, och berättade att de skulle sälja fastigheten Fyrvaktaren 1. Köparen var redan utsedd, affären uppgjord, men något namn på den nye ägaren eller deras avsikter med fastigheten fick jag inte - då.

Först i onsdags, dagen innan affären offentliggjordes, vi reda på att köparen var Alm Equity och att syftet med affären var att omvandla hela fastigheten till bostadsrätter. Detta gjorde mig både förvånad och besviken, i synnerhet som John Mattson Fastighets AB har verkat på Lidingö i flera decennier och under alla år agerat som en långsiktig och seriös fastighetsägare med mycket goda relationer till staden.

Det är i sig inte konstigt om en fastighetsägare vill ändra i sitt bestånd, men att inte i förväg berätta för den hyresgäst som hyr ca 90 % av fastigheten och fråga om vi är intresserade av att köpa fastigheten eller i god tid diskutera hur vi löser lokalbehovet för de verksamheter som nu riskerar att bli utslängds på gatan är oförsvarbart.

Vi känner oss dessutom direkt lurade då vi 2007 tillsammans skrev under ett letter-of-intent som beskrev hur fastigheten skulle stamrenoveras, servicehuset göras om till seniorlägenheter och ett nytt äldreboende inrymmas i delar av fastigheten.

För att underlätta renoveringen har vi under året tömt sevicehuset på boende och kortat vi ner uppsägningstiden på lokalerna från 3 år till 9 månader. Men av allt det som utlovades i den gemensamma avsiktsförklaring blev intet kvar. Däremot har vi bidragit till att höja försäljningspriset på fastigheten.

Jag har inget emot att det byggs nya bostadsrätter på Lidingö. Inte heller att befintliga hyresfastigheter omvandlas och de boende får möjlighet att köpa sina lägenheter.

Men detta är något helt annat. Det här är en fastighet som betyder oerhört mycket för stadens förmåga att ta ett bostadssocialt ansvar. Om det är någon fastighet jag hade tyckt det varit motiverat att staden skulle köpa in (om den nuvarande ägaren inte ville fortsätta med verksamheten) är det just denna.

När Siv Malmgren till Lidingösidan säger att hon inte såg Lidingö stad som en möjlig köpare därför att vi tidigare föreslagit att de skulle hyra ut direkt till hyresgästerna blandar hon ihop korten totalt.

När ett servicehus omvandlas till seniorlägenheter finns det naturligtvis ingen anledning att staden ska blockförhyra och sedan hyra vidare, utan båda parter har varit helt överens om att de boende i de blivande seniorlägenheterna skulle ha egna förstahandskontrakt.

När det gäller bostadshotellet har vi förvisso föreslagit att kontrakt skulle skrivas direkt med Stiftelsen Hotellhem i Stockholm som administrerar och hyr ut lägenheterna på korttidskontrakt men det föreslogs för att minska antalet mellanhänder, inget annat.

Jag utgår emellertid från att John Mattson Fastighets AB vill fortsätta vara det föredöme bland Lidingös fastighetsägare som man har varit hittills och tar att ansvar för den uppkomna situationen. Då räcker det inte med de muntliga löften som nu har givits om nya lokaler till Allhuset, Föreningsgården och eventuellt också till gruppboendet utan även det behov som de idag 168 lägenheterna i bostadshotellet möter måste finna en framtida lösning.

Read more...

Grönt kommunalråd blir en moderat

Bara några dagar efter valet kontaktade Centerpartiets gruppledare Kent Ivarsson mig och förklarade att eftersom de nu var näst största parti hade de “gjort sig förtjänta av att ingå i majoriteten” och få ett eget kommunalråd.

När så inte blev fallet, kallade Centerpartiet det för slöseri med 2 nya kommunalråd. Slutsatsen man kan dra av detta är att det är slöseri bara när andra partier än Centerpartiet får kommunalrådsuppdrag.

Men skam den som ger sig. Enligt Lidingösidan vill Centerpartiet nu döpa om den oppositionsrådspost man avser att besätta efter årsskiftet till "grönt kommunalråd".

Vilka som blir kommunalråd bestäms dock av kommunfullmäktige och inte Centerpartiet. För att vara kommunalråd ska man ingå i majoriteten och ha ett eget ansvarsområde. “Grönt kommunalråd” blir således den moderat som utses till ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Read more...

2010-11-15

Från kommunalråd till statssekreterare

Nej det är inte jag som ska byta jobb, däremot har min kollega i Danderyd, Gunnar Oom, idag utsetts till statssekretare hos handelsminister Ewa Björling. Han börjar på en gång, vilket innebär att han slutar som kommunalråd med omedelbar verkan istället för att vara kvar där som en "lame duck" till årsskiftet.

Gunnar är synnerligen väl meriterad efter en lång karriär i näringslivet, i stor utsträckning i gränslandet mellan näringsliv och politik. Han har bl a haft höga befattningar på NCC och Vattenfall samt varit vd för Sveabanken. Därtill kommunalråd i Danderyd under 8 år. Bättre statssekretare än Gunnar kunde Ewa Björling inte få.

Read more...

2010-11-14

Mona blev historisk

Mona Sahlins avgångsbesked idag var knappast oväntat. Kritiken har växt sig allt starkare sedan det historiskt låga valresultatet blev klart för att den senaste veckan växa till stormstyrka. Till slut blev Sahlins situation ohållbar.

På samma sätt som det katastrofala valresultatet grundlades av ett taktiskt misstag, nämligen det rödgröna samarbetet, bidrog ett annat - att kräva att alla i ledningen skulle ställa sina platser till förfogande - till att hon själv tvingades avgå.

Det är inte utan att man kommer att tänka på Erik Fichtelius intervjuer med Göran Persson där den förre partiledaren beskriver sin efterträdare som en skicklig kommunikatör men med bristande intellektuell kapacitet:

- Hennes styrka är inte tänkandet. Det är inte så märkvärdigt, det som kommer över hennes läppar. Man tilltror henne en större politisk kapacitet än vad hon har.
Hennes svaga ställning som ledare hindrade också all form av förnyelse i partiet vilket inte heller underlättade hennes möjlighet att utmana Alliansen.

Men socialdemokraternas problem är inte liktydigt med Mona Sahlin utan deras kräftgång började egentligen redan i början av 70-talet och har sin grund i Socialdemokraternas oförmåga att följa med sin tid. Trots att industrisamhället är ett minne blottt är det fortfarande för detta som man utformar sin politik. Att så är fallet beror sannolikt på LO:s stora inflytande över socialdemokratin.

Redan innan Sahlin meddelade sin avgång började ledande partiföreträdare att positionera sig. Antingen för att lansera sig själva som tänkbara efterträdare, eller för att åtminstone undvika en utrensning för egen del, när kvastarna nu börjar sopa.

Ylva Johansson vill införa en äldreomsorgsförsäkring och höja lärarlönerna, Thomas Östros vill genomföra en ny skattereform och Morgan Johansson skyller valnederlaget på just Thomas Östros.

Detta är bara inledningen på det rosornas krig som kommer hålla socialdemokrater i hela landet sysselsatta fram till extrakongressen i vår och kanske även därefter. Någon självklar kandidat finns nämligen inte.

Det kommer att spekuleras om mediagunstlingar som Tomas Bodström och Margot Wallström, men mer sannolikt är att det kommer att grävas skyttegravar mellan vänstersossar såsom Morgan Johansson och Veronica Palm, högersossar med Mikael Damberg och Thomas Östros i spetsen och traditionalister som Sven-Erik Östberg.

Om och hur socialdemokraternas politik kommer att förändras lär vi inte få veta förrän efter partiledarvalet. Nu lär allt fokus handla om personfrågor.

En sak är i alla fall säker. Mona Sahlin blev historisk:
  • Hon blev den första kvinnliga socialdemokratiska partiledaren
  • Hon blev den första socialdemokratiska partiledaren sedan Claes Tholin (1896-1907) som inte blev statsminister
  • Hon ledde socialdemokraterna till deras sämsta valresultat på 96 år
  • Hon blev den första socialdemokratiska partiledaren som tvingades avgå

Övriga källor: Aftonbladet Expressen Expressen DN DN DN SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD


Läs även:
Bjarne Grankvist Mina Moderata Karameller Tokmoderaten Kent Persson Carl Bildt

Read more...

2010-11-13

Feminism à la DN

I en nyhetsartikel i gårdagens DN avslöjas att det råder brister i jämställdheten i Stockholms skolor. Bland annat visar det sig att medan 70 % av flickorna tycker att deras lärare är bra och tar tillvara deras intressen upplever bara 45 % av pojkarna detsamma.

Undersökningen visar också att:
* Pojkars resultat över lag är sämre i alla ämnen utom idrott.
* Flickor upplever i många skolor sämre arbetsro.
* Fler flickor än pojkar klarar alla delprov i nationella proven i svenska.
* Pojkarna på de flesta skolorna har en sämre läsutveckling än flickor i årskurs 6.

- Det är ju fullkomligt självklart att flickor och pojkar ska ha lika möjligheter att klara skolan oavsett kön. Många människor tror att jämställdhet bara handlar om kvinnors makt men det finns även strukturer som missgynnar pojkar, konstaterar skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

Dagens Nyheters ledarskribent, Hanne Kjöller drar däremot slutsatsen att man bör införa feministiska flickskolor - för att flickorna ska "slippa hållas tillbaka av mindre begåvade och mer störande pojkar". Är det så den feministiska kampen numera ser ut på landets största ledarsida?

Läs även: GenusNytt

Read more...

2010-11-09

Använd din konsumentmakt

Tidigare i höstas uppmärksammades i media hur vietnamesiska bönder lockades till Sverige för att blocka bär. De fick inget betalt, men drog istället på sig skulder på mellan 15-20.000 kronor.

Ett vietnamesiskt bemanningsföretag rekryterade bärplockarna, det svenska företaget Lomsjö garanterade minimilön och bären såldes till företaget Blåtand som kokade sylt på blåbären.

Lomsjös konton länsades emellertid och de ansvariga försvann, så där står nu bärplockarna med skulder som motsvarar flera årslöner i Vietnam medan Blåtand kan kamma hem vinsten från 113 ton blåbär.

Självklart är det viktigt, som DN påpekar i sin ledare idag, att lagen om arbetskraftsinvandring inte missbrukas. Men vi kan var och en bidra genom att använda vår konsumentmakt. Köp helt enkelt inte blåbärssylt av märket Blåtand.

Read more...

2010-11-08

Björn Samuelson - ny ordförande i fullmäktige

Den moderata fullmäktigegruppen på Lidingö har enhälligt beslutat att nominera Björn Samuelson till ny ordförande i kommunfullmäktige efter Kjell Treslow. Björn är idag ledamot av kommunfullmäktige samt styrelseordförande i Lidingöhem AB och Lidingö Stads Tomt AB. I det civila är Björn arbetsmiljöexpert vid Sveriges Byggindustrier och sedan i somras dessutom adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.

Om Björn säger valberedningens ordförande, Solveig Fröberg:

- Björn Samuelson är en man med stor integritet. Han är lyssnande, inkännande, förtroendegivande, ömdömesgill och ansvarstagande. Björn Samuelson har visat gott ledarskap, kan hantera formalia och allt med en stor portion humor.


Jag kan bara instämma. Björn är ett synnerligen bra val som har alla förutsättningar att leda fullmäktigesammanträdena på ett ypperligt sätt och samtidigt vinna respekt från alla partier.
Läs även: Lidingösidan

Read more...

2010-11-06

Centerpartiet ville ju ha ett eget kommunalråd

I formell mening är det som skrivs i gårdagens Lidingö Tidning korrekt, ett kommunalråd blir fyra. Men i realiteten ger det en missvisande bild eftersom man inte samtidigt berättar att folkpartiets Minna Klintz redan idag är arvoderad på 75 % som vice ordförande i kommunstyrelsen. Hon tituleras visserligen inte kommunalråd och har idag inget rotelansvar, men kostnaderna för skattebetalarna finns där redan.

Den förändring vi nu gör innebär att fokpartiet får ett kommunalråd som är såväl ordförande i utbildningsnämnden som vice ordförande i kommunstyrelsen. Ett utökat ansvar, men ingen utökad kostnad.

Däremot är det riktigt att kristdemokraternas nya kommunalråd som blir ordförande i äldre- och handikappnämnden liksom det nya moderata kommunalrådet som blir ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden innebär ökade kostnader. Men ökningen är alltså två politiska tjänster, inte tre.

Att Centerpartiet kallar detta för slöseri är inte förvånande. Populistiska uttalanden utan hänsyn till verkligheten har blivit deras signum. Likaså att inte berätta hela sanningen - t ex att man kort efter valet tog kontakt med oss och förklarade att deras valframgång innebar att de "förtjänade att få vara med i den styrande majoriteten" och därmed få ett eget kommunalråd.

Ett centerpartistiskt kommunalråd är alltså inget slöseri, medan ett kristdemokratiskt tydligen är det.

Men är då ytterligare två kommunalråd ett slöseri? Det beror helt och hållet på resultatet av deras arbete. Om de aktivt bidrar till att stadens service till Lidingöborna förbättras och att kostnaderna totalt kan minskas då är de väl motiverade. Om de däremot gör ett dåligt jobb förtjänar de däremot inget förnyat förtroende.

Dessutom har Lidingö stad en mycket låg kostnad för den politiska organisationen. Enligt SCB låg vi 2009 på 284:e plats av 290 kommuner med 377 kr/invånare (lägst låg Malmö med 317 kr/inv. och högst låg Sorsele med 2 420 kr/inv.).

Man får heller inte glömma bort att lidingöborna röstade fram en majoritet bestående av tre partier denna gång. Ingen kan väl tycka att det är orimligt att alla tre partier är delaktiga i och har ett inflytande över politikens utformning.

Men om nu Centerpartiet anser att det är ett slöseri med ytterligare kommunalråd som tar ansvar, varför inte då avstå från oppositionsrådsposten. Då visar man ju faktiskt att man lever som man lär.

Read more...

2010-11-01

Nytt majoritetsprogram med utökad majoritet

Idag presenterade jag tillsammans med Minna Klintz (FP) och Jessica Nyberg (KD) den nya majoritetens nya program.

Någon revolution är det inte frågan om, snarare en ambition om ständig förbättring. Hela programmet kan du läsa på Lidingömoderaternas hemsida.

En utökad koalition innebär också att ytterligare ett parti är med och tar ansvar. Kristdemokraterna får därför en kommunalrådspost med ansvar för äldre- och handikappnämnden. Folkpartiet får en kommunalrådspost med ansvar för utbildningsnämnden, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen.

Moderaterna kommer att ha två kommunalråd, dels kommunstyrelsens ordförande, dels ordföranden i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Den sistnämnda är en utökning mot idag, men behövs då vi har stora utmaningar framför oss med utvecklingen av Centrum-Torsvik, översiktsplanen, Högsätralyftet och SL-depåerna.

Därutöver kommer Moderaterna att besätta ordförandeposterna i tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, Lidingöhem AB, Lidingö Stads Tomt AB, kommunstyrelsens olika utskott och beredningar samt kommunfullmäktige och dess valberedning. Folkpartiet behåller ordförandeskapet i socialnämnden.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP