2013-09-27

Endast registrerade användare får kommentera

Tyvärr har denn blogg återigen drabbats av anonyma personpåhopp. Det är osmakligt och inte acceptabelt, därför har jag nu infört den begränsningen att man måste vara registrerad användare för att kunna kommentera.

Kan man inte personligen stå för sina åsikter behöver man heller inte sprida dem, i varje fall inte på min blogg.

Read more...

Moderaterna tar ställning om Centrum-Torsvik – ingen tunnel


Igår kväll beslutade den moderata fullmäktigegruppen vid torsdagskvällens hur vi vill att Centrum-Torsvik ska utvecklas. Bl a tar vi ställning för att inte bygga någon tunnel genom Torsvik. Därmed föreslår vi inte heller att ska bli någon bostadsutveckling vid Ordensbacken eller längs Norra Kungsvägen.
En tunnel hade förvisso gett stora fördelar för Torsvik, men den ekonomiska kalkylen är alltför riskfylld och vi sätter ansvaret för kommunens ekonomi främst. Dessutom ser vi svårigheter med att bygga bostäder längs Norra Kungsvägen pga. buller och försämrad framkomlighet för genomfartstrafiken från norra Lidingö.

Efter en väl genomförd samrådsprocess där vi har lyssnat på synpunkter från de närboende men också gjort egna bedömningar av de olika förslagen har vi nu tagit ställning för att vi vill fokusera på en bra utveckling av Lidingö centrum.

Inför de kommande diskussionerna med övriga partier är vårt förslag till utveckling i Centrum-Torsvik således följande:
 • JA till utveckling av Lidingö Centrum för att ge lidingöborna bättre service och ett större utbud av butiker, restauranger och mötesplatser
 • JA till en försiktig förtätning längs Stockholmsvägen som är kvar i befintligt läge
 • JA till en utveckling av Torseldens fastighet
 • JA till de tre punkthusen på Torsvikssvängens nordvästra del. Husen måste dock anpassas i höjd, omfång och utseende till omkringliggande hus
 • JA till att behålla stadshuset
 • JA till kort överdäckning vid Torsviks Torg
 • JA till att reservera mark för ett ev. nytt badhus

 • NEJ till bergtunnel genom Torsvik
 • NEJ till ny bebyggelse vid Ordensbacken
 • NEJ till ny bebyggelse längs Norra Kungsvägen
 • NEJ till ny bebyggelse på Torsviksberget
 • NEJ till ny bostadsbebyggelse på Flaggberget
 • NEJ till överdäckning närmast lidingöbron
 • NEJ till att flytta Lejonvägen norrut in i kvarteret Holmia
För oss moderater är det viktigt att värna Lidingös särart, men samtidigt bejaka en positiv utveckling. Med dessa förslag tillskapar vi bostäder för kommande generationer och bidrar till regionens utveckling samtidigt som Lidingös småstadskaraktär behålls.

Read more...

2013-09-20

Sänkt skatt för utlandsboende pensionärer

Alliansregeringen föreslår att SINK-skatten sänks från 25 till 20 procent. Sänkt SINK-skatt var ett av Alliansens vallöften inför valet år 2010 vilket nu regeringen vill infria. Om förslaget går igenom träder förändringen i kraft den 1 januari 2014.

Read more...

2013-09-19

Nytt svek om trängselskatt

Trängselskatten infördes efter folkomröstningar i flertalet länskommuner 2006, där medborgarna i Stockholms stad röstade ja men en överväldigande majoritet i kranskommunerna röstade nej. Räknade man sen samman rösterna hade nejsidan vunnit.

Omröstningarna i kranskommunerna hölls efter att partiledningarna i Allianspartierna gemensamt uppmanat till detta och lovat att ta hänsyn till den samlade majoriteten i samtliga deltagande kommuner.

Trots detta svek man löftet bara någon vecka efter Alliansens valseger.

I samband med införandet lovades emellertid att trängselskatt på Essingeleden inte skulle införas förrän Förbifarten öppnar 2022. Men idag kom nästa svek när regeringen föreslår att trängselskatt ska införas på Essingeleden redan 2016 liksom över Saltsjö-Mälarsnittet i Stockholms innerstad. Samtidigt höjs maxbeloppen med 50 %!!!

Den primära motiveringen är att få in mer pengar till den statliga finansieringen av infrastruktur i regionen. Men för det första är inte staten och regionen överens om vilka projekt som ska ingå, för det andra är det väl knappast rimligt att betrakta trängselskatten som en statlig finansiering annat än i strikt juridisk mening - den betalas ju nästan uteslutande av regionens egna invånare.

När andra regioner får statlig medfinansiering (Göteborg undantaget numera) kommer det från statlig skatt som hela landet bidrar med (till stor del dessutom faktiskt från Stockholmsregionen), men Stockholmsregionen får uppenbarligen finansiera sin egen statliga medfinansiering.

Read more...

2013-09-16

Tunnelfrågan kan komma att avgöras av folkomröstning


Kommunstyrelsen samlades i helgen för att börja diskutera hur de två folkomröstningsalternativen om Centrum/Torsvik ska se ut. En fråga som utkristalliserade sig är om Södra Kungsvägen ska läggas i tunnel eller om det ska byggas en kort överdäckning av Torsviksdiket.
Det råder politisk enighet om att utvecklingen av Lidingö centrum är prioriterad. Flertalet partier är också överens om att bevara stadshuset samt att inte bygga bostäder på Torsviksberget eller Flaggberget. Därmed blir det heller ingen överdäckning med bropark över entrén. Vidare finns det i dag inte ekonomiska förutsättningar att dra om Lidingöbanan via centrum. 
Två alternativ utkristalliserades där bergtunnel var en del av det ena alternativet och en kortare överdäckning vid Torsviks Torg var en del av det andra. Tjänstemännen gavs därför i uppdrag att utreda förutsättningarna för dessa två alternativ, bland annat med avseende på exploateringsgrad och buller.  
Nu fortsätter diskussionerna i de politiska partierna för att arbeta fram inriktningen på de två folkomröstningsförslagen. Ett beslut om övergripande innehåll tas i kommunstyrelsen den 23 oktober. Den 17 februari ska sen kommunfullmäktige fatta beslut om folkomröstningen som inså falläger rum i samband med EU-valet den 25 maj nästa år.

Read more...

2013-09-15

Finansskatten olaglig


Elva EU-länder och EU-parlamentet vill införa en skatt på finansiella tjänster. Men nu konstaterar ministerrådets egen rättstjänst att skatten troligen strider mot EU-fördraget.

Rättstjänsten, finansministrarnas juridiska rådgivare, har dragit slutsatsen att skatten i dess nuvarande utformning är diskriminerade, går utöver medlemsländernas jurisdiktion och bryter mot EU:s fördrag, skriver Financial Times.

Read more...

2013-09-14

Ett år kvar...

Om exakt ett år är det val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Därför väcker jag åter liv i denna blogg för att kunna ge min syn på politiken till lidingöborna och andra intresserade läsare.

Just nu sitter hela kommunstyrelsen på Villa Brevik och diskuterar vilka slutsatser vi drar av samrådet kring Centrum-Torsvik och hur folkomröstningsalternativen ska utformas. Jag återkommer senare idag med några kommentarar från konferensen.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP