2008-02-08

Högervind gav valvinst

SCB:s valunderökning 2006 som presenterades i dagarna visar att det var en högervind som gav Alliansen valsegern tillsammans med socialdemokraternas upplevda regeringströtthet.

Andelen högre tjänstemän som röstade på moderaterna var 39 % medan andelen lägre tjänstemän var 26 %. Bland arbetare var andelen 13 procent, vilket är samma nivå som förra gången de borgerliga partierna vann valet, 1991 - då under Carl Bildts ledning. Myten om att moderaterna främst bröt sig in i klassiska socialdemokratiska grupper stämmer alltså inte.

En intressant iaktagelse som SCB gör är att moderaterna ökade betydligt mer bland de förvärvsarbetande (+13 %) än de arbetslösa (+2 %). Likaså ökade vi mer bland dem som aldrig varit sjukskrivna under året (+ 14 %) än dem som varit långtidssjukskrivna (+8 %).

Detta tyder ju på att regeringens mycket framgångsrika satsning på att få fler i arbete och att minska sjukskrivningarna inte bara är bra för människorna och landets ekonomi, det borde också visa sig i kommande röstsiffror i nästa val.

När det gäller sakfrågor var det främst ekonomi, skatter, utbildning, familjepolitik och sysselsättning som fick väljare att byta från vänster- till högerblocket. Bland de som bytte från socialdemokraterna till moderaterna var sysselsättning viktigast, följt av skatter och ekonomi.

Med andra ord var det klassiska starka moderatfrågor som fick väljarna att ta klivet över blockgränsen, med ett undantag. Sysselsättning som traditionellt har varit en socialdemokratisk paradgren vann Alliansen mer eller mindre på walk-over. Men man gjorde med liberala lösningar och nytänkande, inte genom att kopiera socialdemokraternas misslyckade politik.

Övriga källor: NWT DN SvD SvD2 SvD3

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP