2011-12-08

Ledande centerpartist stöder ÖP-förslaget

När landstingets trafik- och regionplaneringsutskott idag behandlade Lidingö kommuns förslag till ny översiktsplan ställde sig ett enigt utskott bakom den föreslagna utvecklingen.

Till skillnad från Centerpartiet på Lidingö är även landstingscentern med landstingsrådet Gustav Andersson i spetsen positiva till att Lidingö bygger hållbart och miljösmart.

Mot bakgrund av den förväntade befolkningsökningen i de centrala delarna av Lidingö ställer sig landstinget också positivt till att utreda frågan om en eventuell omdragning av Lidingöbanan via Centrum-Torsvik.

Det är beklagligt att Centerpartiet på Lidingö (liksom Lidingöpartiet) till skillnad från sina pragmatiska kamrater i länet på ett tidigt stadium har låst sig fast vid ett befolkningstal istället för att se möjligheterna att omvandla Centrum och Torsvik till en riktigt bra stadsdel och en entré till kommunen som vi kan vara stolta över.

1 kommentar(er):

Tore Kullgren 18 december 2011 kl. 17:58  

Nätverket Yimby är överlag positivt till ÖP, med några invändningar. Planen borde ha större fokus på klassisk kvartersstruktur i stället för småhusenklaver, kollektivtrafik i stället för bilism, och ökad byggnadshöjd och yteffektivitet, i stället för nyexploatering av naturområden.

Här är Yimbys yttrande:

http://www.yimby.se/material/yttranden/lidingo/Yttrande_Oversiktsplan2011_2.pdf

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP