2015-04-30

S skrämmer bort privata alternativ

I Järfälla har Hemsö tecknat optionsavtal med kommunen om att få bygga ett nytt sjukhus i Barkaby. Ett sjukhus som kan hysa olika vårdaktörer. Från moderat håll välkomnar vi satsningen och håller dörren öppen för att landstinget flyttar nuvarande sjukhus i Jakobsberg till Barkaby – om Hemsö kan erbjuda bra lokaler till rimlig hyra.


Men nu vill Socialdemokraterna istället att landstinget själva ska investera 1 miljard i ett nytt sjukhus. På en tomt man inte förfogar över för pengar man inte har… Att ta 1 miljard ur en redan fulltecknad investeringsbudget för att byta ut fungerande lokaler är inte ansvarsfullt. Var tänkte Socialdemokraterna hitta den extra miljarden någonstans?

Är utspelet ens seriöst menat, eller bara ännu ett exempel på hur de rödgröna försöker skrämma bort privata alternativ när de inte kan förbjuda dem?

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP