2012-10-19

Ny tågbro till Lidingö

Sent igår kväll bestämde sig den politiska majoriteten (M, FP och KD) för att förorda en ny tågbro. Beslut tas på kommunstyrelsen den 24 oktober och i fullmäktige den 26-27 november.

Bakgrunden till beslutet är att renovering av den befintliga tågbron som tidigare beräknats till 120-130 mkr nu visar sig kosta minst 290 mkr medan en ny bro kostar 500 mkr.

En renovering räcker dessutom bara ca 25 år innan en lika stor insats behöver göras igen medan investeringen i en ny bro håller mycket längre.

Sammantaget blir det alltså billigare med en ny bro samtidigt som vi får fördelen att gång- och cykelvägen kan breddas från dagens 3,5 meter till 6 meter. Detta är inte minst viktigt med tanke på det ökande cyklandet bland lidingöborna.

Ytterligare en fördel är att den nya bron kan byggas i högläge så att vi slipper kostnaderna för framtida broöppningar och SL störningar i tågtrafiken. Skulle vi dessutom besluta att dra om lidingöbanan vi Centrum-Torsvik blir anslutningen betydligt enklare och billigare med en ny bro.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP