2013-12-05

Nu satsar jag på landstingspolitiken

Efter snart 11 år som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande på Lidingö har jag efter moget övervägande beslutat att i första hand satsa på landstingspolitiken nästa mandatperiod.

Anledningen är att jag har fått ett väldigt starkt stöd av medlemmarna i provvalet och känner att det är dags för nya stimulerande uppgifter. Landstinget står inför stora utmaningar som jag gärna vill ta tag i. Regionen växer i rekordfart och det ställer stora krav på utbyggnad av såväl kollektivtrafik som sjukvård.

Jag kommer därför inte att stå till förfogande som ordförande i kommunstyrelsen, men jag kommer att fullfölja den här mandatperioden och fullgöra mitt uppdrag fullt ut till årsskiftet 2014/15....

Det har varit fantastiskt roligt att få leda Lidingös utveckling under de gångna åren. Bl a har vi etablerat en helt ny stadsdel i Dalénum, sänkt skatten med 75 öre, räddat lidingöbanan, byggt nya äldreboenden och en ny skola. Vi har infört valfrihetssystem och höjt kvaliteten inom äldreomsorgen, utökat naturreservatet, byggt nya gång-och cykelvägar och ökat resurserna till såväl skolan som parkskötsel och snöröjning. Vi har också medverkat till satsningar på idrotten såsom konstgräsplaner, renovering av Vallens friidrottsbanor, upprustning av skidlift, hoppgrop till gymnastik, nya tennisbanor och mycket mera.

De kommande åren behöver vi framförallt fortsätta utvecklingsarbetet med Lidingö Centrum, ytterligare förbättra kvaliteten i skola och förskola samt ta ansvar för stadens ekonomi. Det kräver ett fortsatt tydligt och ansvarsfullt ledarskap.

Jag har varit mycket mån om att Moderaternas förnyelse på Lidingö inte bara ska gälla politikens innehåll utan även vilka som företräder oss. Därför är det glädjande att vi på senare år har attraherat många duktiga yngre förmågor och nu är det dags för mig att gå vidare och lämna över till dessa.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP