2014-04-10

Lidingöborna vinnare när Österleden byggs

I förrgår presenterade alliansregeringen 2 miljarder kronor för att komma igång med arbetet med en östlig förbindelse från Ropsten söderut mot Nacka. Det är skarpa pengar och ett första viktigt steg i syfte att bygga hela ringen runt Stockholm. Med detta inleds ett arbete som ska landas för formellt beslut om byggstart under nästa mandatperiod. Därmed blir bygget av Ringen en skarp valfråga för Stockholmsregionen och på Lidingö i valet 2014.

Lidingöbilisterna står alldeles för länge i köer varje dag och tvingas åka via Skeppsbron och Stockholms innerstad för att åka söderut. Med en ny östlig förbindelse förbättras framkomligheten och miljö värnas så att utsläppen minskar.
Det tar exempelvis 30 procent längre tid för en arbetspendlare att ta sig till och från sin arbetsplats i Stockholms län än för genomsnittssvensken. Trafikanalys har också beräknat att problemen med köer och trängsel i Stockholmstrafiken kostar över 6 miljarder kronor varje år. I praktiken går i dag Stockholms östliga vägförbindelse mellan norra och södra länet på Skeppsbron/Stadsgårdskajen, rakt igenom staden och några av dess mest historiskt känsliga och viktiga delar.
Jag kommer kämpa för Lidingöbornas möjlighet att slippa köa genom Stockholms innerstad varje dag fram till valdagen, också på Lidingö. Detta är tillsammans med satsningar på bättre cykelbanor och bättre kollektivtrafik otroligt viktiga satsningar för Lidingö.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP