2015-12-15

Krafttag för nöjdare kunder


I årets upplaga av undersökningen Fastighetsbarometern Kontor framstår det helt klart att Locums kunder har högre förväntningar på oss än vad vi levererar. Locum kommer därför att lägga mycket stor tyngdpunkt på de fastighetsförvaltande frågorna. Just nu arbetar man på en handlingsplan för hur Locum som helhet ska utvecklas för att få nöjdare kunder. Den ska vara klar under december månad, men redan nu kommer man att påbörja arbetet med att kontakta våra kunder och analysera resultatet från undersökningen på ett djupare plan.
 
Fokus för förändringsarbetet inom Locum kommer att vara den dagliga fastighetsförvaltningen med skötsel och felanmälan. Det är viktigt att hitta systematiska arbetssätt och att ge kunderna ett tydligt löfte så att alla är överens om vilka förväntningar Locum ska leva upp till.  

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP