2015-12-06

Vänsterpartiet kan inte räkna


I en mycket raljant artikel i ETC kallar vänsterpartisterna Håkan Jörehed och Birgitta Sevefjord NKS för ett skandalbygge och påstår att kostnaderna har sexdubblats. Detta är naturligtvis inte sant, utan Vänsterpartiet blandar ihop byggkostnaden på 14,5 miljarder kronor med totalkostnaden för att bygga, driva och underhålla sjukhuset till 2040 vilket är 52,2 miljarder kronor.

Den stora kostnaden är alltså inte bygg- utan driftkostnaden som uppgår till 37,7 miljarder kronor, inklusive finansieringen av OPS-avtalet. Som jämförelse skulle det kosta 32,2 miljarder kronor att driva och underhålla nuvarande Karolinska sjukhuset till 2040. Därtill kommer ett renoveringsbehov som för ca 10 år sedan bedömdes till 10 miljarder kronor, exklusive finansiering.

Att ett OPS-avtal är dyrare än en en vanlig upphandling är inte konstigt eftersom man i avtalet inkluderar en "försäkring" mot fördyringar och förseningar. Vi överför helt enkelt en risk från landstinget till leverantören och betalar dem för detta. Man kan naturligtvis som Vänsterpartiet i efterskott ifrågasätta om det var värt att betala den "försäkringspremien", men Birgitta Sevefjord (V) skrev faktiskt själv under avtalet 2010 tillsammans med övriga gruppledare i landstinget, så uppenbarligen ansåg hon det då.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP