2010-12-17

Nya moderata nämndordföranden

Redan vid förra sammanträdet valdes Björn Samuelson till ny ordförande i kommunfullmäktige efter Kjell Treslow, men nu på måndag är det dags att välja övriga förtroendevalda i kommunen.

Sen tidigare har jag nominerats till omval som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Samtidigt nominerades Anna Rheyneuclaudes Kihlman också till kommunalråd med ansvar för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Därmed får Anna ta tjänstledigt från sitt arbete som förskolechef de kommande fyra åren.

Igår kväll beslöt en enig moderat fullmäktigegrupp om de övriga nomineringarna inför kommande mandaperiod, däribland följande kandidater till ordförande respektive vice ordförande i stadens nämnder och styrelser:

Lars Björndahl föreslås omväljas som vice ordförande i utbildningsnämnden. I det civila är Lars läkare och forskare. Han har också uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige.

Stefan Holmström tar klivet från ledamot till vice ordförande i äldre- och handikappnämnden. Även Stefan är legitimerad läkare.

Björn Engström lämnar däremot äldre- och handikappnämnden för att istället bli vice ordförande i socialnämnden. Åren som aktiv i studentpolitiken kan säkert vara en bra erfarenhet inför det nya uppdraget, men numera arbetar Björn på ett stort försäkringsbolag.

Carl-Johan Gestrup, till vardags egen företagare, lämnar efter 12 år ordförandeskapet i kultur- och fritidsnämnden men blir istället ny överförmyndare efter Jan Herrlin.

Hans Barje, som också han är är egen företagare, söker en ny utmaning och tar klivet över från tekniska nämnden till ordförandeskapet i kultur- och fritidsnämnden.

Hans ersätts i sin tur av Jenny Nilsson som ordförande i tekniska nämnden. Jenny är civilekonom och i stort sett färdig jurist.

Björn Samuelson fortsätter, vid sidan om sitt nya uppdrag som ordförande i kommunfullmäktige, även som styrelseordförande i Lidingöhem AB och Lidingö Stads Tomt AB. När Björn inte svingar sina ordförandeklubbor arbetar han som arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier och som adjungerad professor vid Luleås tekniska universitet.

Med dessa företrädare har vi fått ihop en stark moderat politisk ledningsgrupp som tillsammans med våra koalitionspartners Kristdemokraterna och Folkpartiet har ansvar för att vårt gemensamma politiska program genomförs under mandatperioden.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP