2010-12-09

Grävandets ABC

Vill du bli en ny Janne Josefsson eller hör du till dem som kanske riskerar att han eller någon av hans kollegor knackar på dörren?

Då kan det vara bra att känna till Grävandets ABC:

  1. Ta fram en idé
  2. Gör en förstudie
  3. Läs in
  4. Granska i offentliga källor
  5. Skaffa muntliga källor
  6. Lägg pussel
  7. Utkräv ansvar
  8. Berätta en story
  9. Granska dig själv
  10. Publicera och följ upp

Mer utförligt om varje punkt kan man läsa på Sveriges Televisions hemsida där hela manualen presenteras.

1 kommentar(er):

Anonym,  21 januari 2011 18:31  

Trots detta kan du tydligen inte handskas med media beträffande din skrämmande okunnighet om döva!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP