2010-12-23

En chansning från JM:s sida

Jan Sjöberg på Lidingösidan tipsade mig idag om ett pressmeddelande från JM, där det framgår att företaget förvärvat hälften av Bonvers fastighet i Gåshaga med förhoppningen att så småningom få bygga 250 lägenheter där.

Jag hade redan tidigare hört talas om att Bonver Videodata i framtiden kommer att minska sitt lokalbehov pga. teknikutvecklingen och att de funderat kring möjligheterna att få bygga bostäder där istället, men affären är en chansning från JM:s sida för idag finns det inget planstöd för bostäder på fastigheten och vi har definitivt inte tagit ställning till någon planändring.

Hur vi ska förhålla oss till deras önskemål återstår att se. Bostäder på Lidingö, i synnerhet i sjönära lägen, är det alltid stor efterfrågan på, men behovet av industrimark är också stort.

Hur påverkar en exploatering grannarna, vad händer med trafiken mellan Skärsätra och Högberga (troligen mindre tung trafik, men säkert fler personbilar) och vilka krav ställer det på utbyggnad av skolor och förskolor? Ja frågeställningarna som behöver besvaras är många innan något ställningstagande kan ske.

6 kommentar(er):

Anonym,  26 december 2010 kl. 18:38  

Du skrev 2010-11-22 ett inlägg under rubriken "Förvånad och besviken". Vad har det för betydelse i sammanhanget?

Paul Lindquist 27 december 2010 kl. 22:20  

Ingen alls. Det inlägget gällde John Mattson Fastighets AB och deras agerande i Larsberg. De ska inte förväxlas med JM AB som har förvärvat ovan nämnda fastighet i Gåshaga.

Tore Kullgren 3 januari 2011 kl. 13:03  

Frågan är vad som räknas som "industrimark", på Lidingö finns väl inte längre några tillverkningsindustrier.

Partihandel, verkstäder och liknande behövs på ön, men kan förslagsvis anläggas på bullerstörd mark längs Södra Kungsvägen, mellan Baggeby och Dalénum, eller möjligen längs Kyttingevägen vid golfbanan.

Den här tomten skulle passa perfekt för en hög märkesbyggnad med djärv arkitektur och blandad verksamhet, lite som Turning Torso.

Byggrätt till en skyskrapa skulle kunna finansiera dubbelspår på Lidingöbanan hela vägen ut till Gåshaga brygga, kompletterat med regelbunden båtbuss till Hasseludden.

Anonym,  7 januari 2011 kl. 17:50  

Vill Lindquist vänligen slopa idioterna som far omkring på Lidingös gator och gör livet surt för trafikanter och boende?

Jag talar om PLOG-och SALT-TERRORISTERNA som

1. Plogar igen infarterna till hus. Vallarna som resulterar tar 10ggr längre tid att skotta undan än all snö som hanmnar på tomten eller uppfarten.

2. Gör gatorna hälften så smala iom att vallarna som plogas upp tar upp plats.

3. Skapar olycksrisker iom att sikten i korsningar och vid infarter ofta försvinner helt och hållet pga gigantiska vallar.

4. Förvandlar vad som om det inte vore för plogterroristerna skulle vara en trevlig vit vinterväg, till en äckligt sörja.

5. Förstör våra bilar genom att salten rostar påskyndar rostangrepp, samt nödvändiggör mycket mer biltvätt än vad som annars hade varit fallet.

6. Skapar osäkerhet om väglaget. Ett helt snötäcke ger en jämn och förutsägbar friktionskoefficient. Saltad väg ger ibland fäste, och ibland inte.

Bilister som inte klarar av att köra på snö och is har ingenting på vägarna att göra till att börja med.

Vägarna skall inte beredas i första hand med tanke på inkompetenta bilförare.

Utöver allt detta kostar plogterroristerna naturligtvis en massa pengar.

För att förtydliga:

Jag vill inte att ni sköter plog-och saltningen bättre, eller på ett annat sätt.

Jag vill att ni helt slutar att ploga och salta.

Om denna typ av "tjänster" är vad Lidingö Kommun kan erbjuda, då vore det bättre om Lidingö Kommun avskaffades helt och invånarna fick behålla sina skattepengar.

Paul Lindquist 10 januari 2011 kl. 21:51  

Jag delar nog inte din uppfattning att vi borde sluta ploga vägarna helt och hållet. Framkomligheten skulle omöjliggöras, människor inte kunna ta sig till sina arbeten och viktiga samhällsfunktioner äventyras.

En smalare, men plogad väg är att föredra framför en väg som inte är farbar alls.

Sen är det inte roligt när man får en snövall på den egna uppfarten. Jag har själv svurit många gånger när det har hänt, men samällskostnaden för att ta bort all snö direkt är så¨hög att den inte går att motivera. Därför får vi villaägare nog bita ihop och skotta upp våra utfarter (i vissa kommuner har fastighetsägarna ansvar för snöskottningen även av trottoarer och vägar utanför sin fastighet, det slipper vi på Lidingö).

Vad gäller saltning används det mycket restriktivt på Lidingö. Mig veterligen enbart på huvudvägarna och där bussarna går (krav från SL).

Paul Lindquist 10 januari 2011 kl. 22:04  

Tore!

Vi har inte tagit ställning varken för eller emot JM:s önskemål, men innan vi gör det är det en rad frågeställningar vi måste ta hänsyn till.

Något dubbelspår på Lidingöbanan kommer en sådan exploatering inte kunna finansiera av det enkla skälet att en kommun får inte ställa sådana krav på en privat markägare som villkor för en detaljplan. Dessutom finansieras Lidingöbanan av SL och inte staden. SL kommer att bygga dubbelspår där så behövs i samband med upprustningen av banan.

Vad gäller marken längs Södra Kungsvägen är det ett område vi tittar på som möjlig för framtida verksamheter. detta görs inom ramen för översiktsplanen. Däremot tror jag inte att det är lämpligt med industriell verksamhet vid golfbanan bredvid villorna.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP