2011-06-08

Centerpartiet äventyrar Lidingöbanans framtid

På kommunstyrelsen igår kväll beslutades att Storstockholms Lokaltrafik, SL, ska få bygga en ny bussdepå i Stockby industriområde på Lidingö. Detta är en förutsättning för Lidingöbanans upprustning och sammankoppling med Spårväg City.

Genom Lidingö stads överenskommelse med SL säkras nämligen Lidingöbanans framtid och det skapas förutsättningar för en modernisering och upprustning av hela banan. Det innebär att Lidingöbanan kan kopplas ihop med Spårväg City så att det går att åka hela vägen från Gåshaga in till centrala Stockholm utan byten. Beslutet innebär också nya, moderna och tysta vagnar med högre komfort och förbättrad tillgänglighet. Men beslutet är bland annat villkorat med att SL måste uppfylla stränga miljökrav och att bygglov erhålls för den planerade depån.

Enligt avtalet mellan Lidingö stad och SL förbinder vi oss att ordna plats för en spårvagnsdepå som kan klara såväl Lidingöbanans som Spårväg Citys behov, ett avtal som samtliga partier på Lidingö godkänt.

Efter en noggrann utredning av cirka trettio olika alternativ har det visat sig att det inte går att samlokalisera bussar och spårvagnarna i en och samma depå i Dalénum. Lösningen har då blivit en spåvagnsdepå i Dalénum – AGA-depån – och en ny bussdepå i Stockby industriområde.

Som enda parti i kommunstyrelsen reserverade sig Centerpartiet mot beslutet om att bygga en ny bussdepå. Deras agerande är både ansvarslöst och inkonsekvent.

Antingen tillåter man en ny bussdepå och säger ja till att modernisera och rusta upp Lidingöbanan. Eller så säger man nej till den nya depån och därmed äventyrar man hela Lidingöbanans framtid. Tyvärr valde Centerpartiet det senare.

3 kommentar(er):

Anonym,  13 juni 2011 10:00  

Men vem tror du vill åka runt hela Gärdet för att komma in till stan 45 minuter senare?

Och... vad är det för fel på Lidingöbanan som den är? Den går ju som tåget och är mycket bättre än de modernare spårvagnarna som nyligen kommit till Stockholm.

Gillar spårvagn,  14 juni 2011 19:47  

För att slippa byten och vara nere i mörkret reser jag gärna några minuter extra. Dessutom är skillnaden inte så stor. Med tag + t-bana och gångtid tar det nästan lika lång tid.

Dessutom förstår jag inte hur du kan vara emot de nya vagnarna. de är tysta och bekväma. På dagens tåg kan du inte åka om du är rullstolsbunden eller har en tvillingvagn. Att prata i mobilen är omäjligt och sätena är obekväma. Det kan bara bli bättre.

Anonym,  5 juli 2011 10:40  

Men trekvart! (Att jämföras med 30 minuter...)

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP