2011-06-23

Det går bra för Sverige

Idag kom Konjunkturinstitutets (KI) senaste prognos. Det står klart att det går bättre för Sverige än för de flesta övriga OECD-länder. Trots ett flertal oroligheter i vår omvärld är KI:s prognos att BNP-tillväxten landar på 4,5 procent i år. Detta är ett mycket bra resultat.

Idag kom också SCB:s arbetskraftsundersökning för maj månad. Särskilt glädjande är att långtidsarbetslösheten sjunker. Idag är 21 000 färre långtidsarbetslösa jämfört med förra året. Vi ser också att 105 000 fler personer går till jobbet idag jämfört med för ett år sedan.

Det är dock viktigt att vi fortsätter med en offensiv jobbpolitik när jobbchanserna ökar. Samtidigt kvarstår viktiga utmaningar för att nå vårt mål om full sysselsättning. Det handlar inte minst om att fortsätta sänka trösklarna för personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden så som långtidsarbetslösa, unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

SvD DN

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP