2011-06-05

Tunnelbanan är inte alls färdigbyggd

Tunnelbanan är inte färdigbyggd. Snarare genomför SL och landstinget nu det största lyftet på tunnelbanan i modern tid. De kommande åren lägger vi nära 14 miljarder på tunnelbanan.

För två år sedan kom samtliga partier i Stockholms län under ledning av Carl Cederschiöld och Per Unckel överens om hur kollektivtrafiken och vägar skulle byggas ut de kommande tio åren. Alliansen lyckades med att sy ihop en historisk överenskommelse som inte bara var en önskelista utan även hade finansiering på över 100 miljarder kronor från stat, landsting, kommuner och andra aktörer.

Stockholm växer med 35000 invånare varje år. På fyra år blir det ett nytt Uppsala. När Stockholm växer måste också SL få växa. Därför har Alliansen under de senaste fem åren genomfört rekordstora satsningar på kollektivtrafiken.

För att minska trängseln har vi utökat trafiken. Det har givit goda resultat. Allt fler reser med SL och allt fler är nöjda med kollektivtrafiken. Det ger goda förutsättningar att locka ännu fler resenärer till miljövänliga resor.

I vår historiska överenskommelse på över 100 miljarder kronor ligger fokus på att ytterligare utöka trafiken och avlasta tunnelbanan för att minska trängseln. I dag finns för få och för dåliga tvärförbindelser, så alla måste ta sig till T-Centralen eller andra stationer i city för att byta. Därför innehåller överenskommelsen en stor satsning på att bygga ut Tvärbanan till både Solna, Nacka och Sollentuna. När förlängningen står klar kommer över 100 000 resenärer att välja Tvärbanan varje dag.

Överenskommelsen innehåller också bland annat nya dubbelspår på Roslagsbanan, Nynäsbanan och till Södertälje, upprustning av Saltsjöbanan och Lidingöbanan. En utbyggnad av tunnelbanan till Nacka finns med efter 2021. Så tunnelbanan är långt ifrån färdigbyggd, något som socialdemokraterna tillsammans med Svenska Dagbladet väljer att påstå trots upprepade dementier.

Däremot är det tveksamt med tunnelbana till Nya Karolinska Universitetssjukhuset eftersom det skulle innebära att var tredje tunnelbanetåg på gröna linjen mellan Hässelby och Odenplan skulle tas bort. Det skulle öka trängseln och försämra för över 160000 dagliga resenärer. En ny spårvägslinjen kan istället vara en lösning.

Efter sitt katastrofval är nu socialdemokraterna desperata. De vill hoppa av överenskommelsen och försöker i stället lova utbyggnad av tunnelbanan, utan både pengar och färdiga planer. Nya ofinansierade önskelistor löser inga problem utan riskerar i stället resenärerna som får vänta ytterligare år på utbyggd kollektivtrafik.

Hade socialdemokraterna verkligen varit intresserade av att förbättra kollektivtrafiken hade de byggt ut den när de hade makten. Under deras fyra år byggdes inte en enda meter ny kollektivtrafik. Nu satsar vi 100 miljarder på tio år för att göra den största satsningen och förbättringen någonsin.

Läs även Lars Björndahl

1 kommentar(er):

Tore Kullgren 8 juni 2011 13:01  

Som representant för Yimby kan jag glädjas åt satsningarna på spårtrafik, oavsett vilket block som står bakom.

En naturlig förlängning av t-banan är från Ropsten till Torsvik/Lidingö Centrum. På så sätt kan Lidingöbanan behålla sin nuvarande sträckning, samtidigt som de boende i Torsvik, Islinge, Herserud och Hersby blir mindre bilberoende, och handel och företagande på ön kan expandera.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP