2012-03-21

Bostadshotellet får nya lokaler

Så idag kan jag äntligen berätta den glada nyheten att bostadshotellet kommer att flytta till nuvarande Lidingö sjukhem i Högsätra som i sin tur avvecklas vid årsskiftet. Beslut om detta är planerat att tas vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april.

Bostadshotellet har funnits i Larsberg sedan början på 70-talet. Fastigheten ägdes av John Mattsson Fastighets AB och Lidingö stad blockförhyrde i princip hela fastigheten för äldreboende, bostadshotell och fritidsgård.

Men 2010 meddelade plötsligt fastighetsägaren att de sålt fastigheten och de nya ägarna, ALM Equity, ville omvandla fastigheten till bostadsrätter istället. Vi försökte förhandla om att ha kvar bostadshotellet men de nya ägarnas ekonomiska krav var helt orimliga vilket slutade med att de sa upp vårt hyreskontrakt

För ett drygt år sedan fick stadsledningskontoret därför uppdraget att utreda förutsättningarna att finna en ersättning för Lidingö bostadshotell och nu föreslås alltså att bostadshotellet flyttas till Lidingö sjukhem.

Kostnaden för ombyggnationen uppskattas till totalt 140 miljoner kronor och beräknas stå klar om två år. Alternativet att bygga ett nytt bostadshotell har bedömts för kostsam och ta för lång tid. Det är dessutom oklart vart en nybyggnation skulle lokaliseras.

Det är mycket glädjande att vi har möjlighet att driva bostadshotellet vidare. Bostadshotellet fyller en mycket viktig bostadssocial funktion för de som akut behöver en bostad eller av olika skäl har svårt att få en bostad på den reguljära bostadsmarknaden.

Nu får vi bara hålla tummarna för att hyresnämnden går på vår linje och förlänger uppsägningstiden så pass länge att det nya bostadshotellet hinner stå klart innan de boende slängs ut på gatan av ALM.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP