2012-03-26

Unik överenskommelse om Lidingö Hospice

En unik överenskommelse har tecknats mellan Lidingö stad, Stockholms läns landsting och Förenade Care AB om Lidingö Hospice särskilda boende för personer i livets slutskede.
Överenskommelsen innebär en förstärkt läkarbemanning med anpassad vård och omsorg i livets slutskede, så kallad palliativ vård.

Åsikterna om inriktningen för Lidingö hospice har tidigare präglats av politisk oenighet och olika intressegruppers skiftande uppfattningar. Äldre- och handikappnämnden tillsatte därför en grupp vars uppgift var att utreda ramarna för verksamheten. I uppdraget ingick även att undersöka ett utvidgat samarbete med landstinget, till exempel genom att knyta en specialistläkare till verksamheten.

Genom den nu tecknade överenskommelsen bekostar landstinget en läkare med specialinriktning på palliativ vård minst två dagar i veckan. Läkare ska dessutom vara tillgänglig övriga tider vid behov. Det innebär en utökad läkarbemanning i jämförelse med tidigare till de nio vårdplatserna på Lidingö hospice.

Överenskommelsen reglerar även det övriga vårdteamet kring individen med sjuksköterskebemanning dygnet runt, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Personalen ska även ges kontinuerlig fortbildning inom palliativ omvårdnad.

Avtalet sträcker sig tre år framåt, till våren 2015, och kommer kontinuerligt att följas upp. En gemensam utvärdering av projektet ska ske under hösten 2014 som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Det här är ett helt unikt avtal i vårt län och en stor framgång för lidingöborna. Äldre- och handikappnämndens ordförande, Jessica Nyberg (KD) har tillsammans med stadsdirektör Kjell-Olof Karlsson gjort ett fantastiskt arbete som har rott den här överenskommelsen i land.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP