2012-03-10

Oansvarigt centerförslag

På senaste kommunstyrelsen yrkade Centerpartiet återremiss på förslaget om tilläggsanslag för att kunna färdigställa de nya lokalerna åt de som måste flytta från fastigheten Förrådet 5 när bussdepån kommer dit.

Centerpartiets agerande är obegripligt och oansvarigt gentemot de företag och föreningar som skulle drabbas om Centerpartiets förslag hade vunnit majoritet.

Ett sådant beslut skulle nämligen inte förhindra en flytt av bussdepån till Stockby, vilket uppenbart är Centerpartiets syfte, utan enbart omöjliggöra för de företag och organisationer som måste evakueras, däribland Lidingöloppet, att lösa sina lokalproblem.

Vidare är man inkonsekvent när man som argument säger att ingångna avtal ska gälla och hänvisar till en överenskommelse mellan staden och SL från den 20/10 2009, men samtidigt bortser från ett senare avtal mellan parterna från 2011 där man kommit överens om att staden ska sälja Förrådet 5 till SL och flytta bussdepån.

Med vilken logik menar Centerpartiet att ett avtal ska gälla, men inte ett annat?

Det är svårt att se Centerpartiets agerande som något annat än ren och skär populism. Man har sagt ja till upprustningen av Lidingöbanan, som man vet att många Lidingöbor uppskattar, men man är inte beredd att ta de nödvändiga beslut för att upprustningen ska kunna genomföras i praktiken i syfte att också få sympatier från den lokala opinion som inte vill ha någon bussdepå i Stockby.

Centerpartiet borde antingen ta sitt ansvar och medverka till att Lidingöbanan rustas upp och sammankopplas med Spårväg City, eller också erkänna för Lidingöborna att man har ändrat uppfattning och inte längre vill ha kvar Lidingöbanan.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP