2015-06-19

Oansvarigt beteende kräver ny budgetordning[


I tisdags lade Alliansen ner sina röster vid riksdagens votering om vårpropositionen. Detta gjorde man inte för att stödja den sittande regeringens politik utan för att man tog ansvar för att landet ska kunna styras.

Samma dag valde S, V och MP i Stockholms läns landsting att tillsammans med SD aktivt bryta ut en stor budgetpost och rösta nej till den föreslagna justeringen av SL-taxan. Det innebar att det plötsligt uppstod ett underskott på 700 mkr som måste täckas för att budgeten inte, i strid med lagen, ska vara underbalanserad.

Men det ansvaret ville inte oppositionen ta eftersom man inte kunde enas om finansieringen. V och MP ville höja skatten, SD försämra kollektivtrafiken och S tror sig kunna finansiera intäktsbortfallet genom försäljning av fastigheter och minskning av antalet konsulter.
Istället fick Alliansen ta ansvar för att hantera underskottet och revidera kostnadsramarna för såväl kollektivtrafiken som sjukvården. Ett beklagligt beslut, men nödvändigt då landstinget inte kan spendera pengar vi inte har.

Till råga på allt ifrågasatte oppositionen varje ledamots fundamentala rätt att lägga ett yrkande på fullmäktige och menade att dessa först måste beredas i landstingsstyrelsen. Bortsett från den absurda konsekvensen att 129 av 149 ledamöter (de som inte sitter i landstingsstyrelsen) därmed skulle vara förhindrade att lägga egna förslag, har oppositionen lagt 150 egna säryrkanden som inte varit föremål för landstingsstyrelsens beredning…

Oppositionens agerande och därpå följande resonemang visar tyvärr att man, till skillnad från Alliansen i riksdagen, inte är intresserad av att ta ansvar för kollektivtrafikens och sjukvårdens ekonomi eller för att landstinget ska kunna styras.

Men såväl landsting som regioner och kommuner måste, precis som landet i sin helhet, kunna styras även om det inte finns tydliga majoriteter. Det är fundamentalt om vi ska kunna säkra jobben, tillväxten och kvaliteten i våra välfärdstjänster. Därför måste det till en annan budgetordning i landstinget.

Vi behöver ingen decemberöverenskommelse, men att som oppositionen plocka russinen ur kakan - utan att ta ansvar för helheten - är helt enkelt inte rimligt.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP