2015-06-05

SvD:s artikelserie om NKS…


I ett tidigare nyhetsbrev redde jag ut några oklarheter kring hur Svenska Dagbladet väljer att vinkla vad det kostar att bygga Nya Karolinska Sjukhuset. Tidningen har emellertid fortsatt artikelserien med motivet att försöka bevisa att landstinget inte har kontroll på kostnaderna. Men man blandar äpplen och päron på ett sätt som inte ger en rättvisande bild. Här kommer därför en kort sammanställning av de olika beloppen:

Det ursprungliga OPS-avtalet var på 52,2 miljarder kronor. Till detta har kommit ändrings- och tilläggsbeställningar från landstinget på 1,5 miljarder kronor. OPS-avtalet uppgår därför till 53,7 miljarder kronor. Detta är onekligen 1,5 miljarder dyrare än planerat och beror på att vi som beställare har ändrat kraven på leverantören.

Men övriga tillkommande kostnader då?

4,3 miljarder är medicinteknisk utrustning och liknande. Dessa har aldrig ingått i OPS-avtalet och beställs först nu då vi vill ha modern utrustning och inte det som tillverkades för ett par år sedan. Att kalla det för en fördyring av projektet är fel då denna kostnad hela tiden har legat utanför OPS-avtalet.

1,5 miljarder kronor beror på att vi utanför OPS-avtalet bygger om Thoraxkliniken med 90 nya vårdplatser och ett nytt laboratorium samt Astrid Lindgrens barnsjukhus för mottagningsverksamhet. Självklart är det tillkommande kostnader, men det beror på en utökad ambitionsnivå och det ger mer vård till Stockholmarna. Och det är inte en fördyrning av NKS-projektet.

Vi har också tillkommande kostnader i egen regi på 1,2 miljarder kronor i form av anslutningskostnader och teknisk försörjning av Astrid Lindgren och liknande i området. Det är kostnader som hela tiden legat utanför OPS-avtalet, men kan ha blivit dyrare än planerat pga satsningarna på Thoraxkliniken och Astrid Lindgren.

Slutligen finns en kostnad på 700 mkr för omflyttningar och liknande, men inte heller den har någonsin ingått i OPS-avtalet.

Summa summarum så har SvD rätt såtillvida att totalkostnaden för Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är 9 miljarder högre än OPS-avtalet, men ungefär hälften av dessa kostnader har varit kända från början och resten beror på att vi utökar vårdkapaciteten ytterligare i området. Om det är bra eller dåligt verkar inte SvD ens ha funderat över...


0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP