2015-06-10

Socialdemokraternas budget ett luftslott


Alliansens gör de närmaste åren rekordstora satsningar på utbyggd kollektivtrafik och mer sjukvård i Stockholmsregionen. Sammantaget investerar vi närmare 75 miljarder kronor de kommande 10 åren i ny och förbättrad sjukvård och kollektivtrafik. Det är en tuff utmaning i många avseenden, inte minst ekonomiskt, men satsningarna är finansierade fullt ut.

Socialdemokraterna vill dock, inte helt förvånande, lova ännu mer. Men då man saknar utrymme i budgeten för sina löften använder man sig av kreativ bokföring, dels genom att kraftigt underskatta kostnaderna (man får inte 4 nya närsjukhus för 2 miljarder när ett sjukhus kostar 750-1000 mkr) men framförallt med sitt ogenomtänkta utspel om att sälja fastigheter för 20 miljarder kronor de kommande 10 åren.

För det första har landstinget inte så mycket säljbara fastigheter de närmaste 10 åren, såvida inte Socialdemokraterna tänker föreslå att vi ska sälja ut våra akutsjukhus. Men det vore rätt obegåvat då den reavinst vi då får med råge äts upp av externa hyreskostnader.

För det andra, de flesta fastigheter som är lämpliga att sälja finns redan med i planeringen såsom Norra Hagastaden och S:t Erikstomten, men de intäkterna är ju tänkta att medfinansiera NKS respektive hyran för S.t Eriks ögonsjukhus nya lokaler, så det ger inga nya pengar att finansiera Socialdemokraternas löften.

Ett förslag som har diskuterats inom Alliansen, men där inga formella beslut har fattats än och som Socialdemokraterna nu yrkar på, är att bygga ett nytt sjukhus på Sabbatsbergstomten och exploatera bostäder på resten av fastigheten. Det kan nog vara ett klokt förslag i sig, men om ett nytt sjukhus kostar 1,5 miljarder och exploateringen kan ge 600-700 mkr innebär inte det heller några nya pengar att finansiera Socialdemokraternas löften.

Därutöver finns ett antal mindre fastigheter som kan försäljas och det planerar vi också för, men i många fall måste vi bygga eller förhyra andra lokaler till verksamheten och då är det sällan några stora ekonomiska vinster för att finansiera nya satsningar.

Sammantaget, om vi effektiviserar vårt lokalutnyttjande och säljer de fastigheter vi inte behöver så kan vi säkerligen tjäna ett antal hundra miljoner, kanske t.o.m. upp till en miljard - och en sådan besparing är absolut inte att förakta - men några 20 friska miljarder finns det dessvärre inte att hämta. Socialdemokraternas budget är helt enkelt ett luftslott.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP