2015-09-21

Energieffektivisering

Stockholms läns landstings miljöredovisning för 2014 visar bland annat att landstingets klimatutsläpp är 35 % lägre än 2011 och nu har landstinget nått nivån 79 % för användningen av förnybara drivmedel för transporter. Det ger landstinget goda förutsättningar att nå flertalet av målen i Miljöutmaning 2016.

Energieffektivisering är ett område som behöver arbetas med systematiskt och långsiktigt. Flera av landstingets fastigheter har nått sin tekniska livslängd och är därför föremål för om-, ny- och tillbyggnationer. Det är ett ypperligt tillfälle att genomföra energieffektiviserande åtgärder. Dessa åtgärder kan direkt och över tid inte bara minska energiåtgången i fastigheterna och på så sätt nå de mål som landstinget har beslutat, utan även sänka driftskostnaderna.

Alliansen har tidigare och kommer fortsatt att arbeta aktivt gällande energiförbrukningen i landstingets fastigheter. Arbetet med att se över och minska energikonsumtionen sker nära källan och i samarbete med hyresgästerna.

Den största möjligheten till förnyelsebar fastighetsnära energiproduktion är solenergiproduktion och planerna för att installera solceller på landstingets sjukhus tak fortsätter.  Alliansen vill tillvarata de möjligheter som sjukhustak och kollektivtrafikdepåer innebär för att minska behovet av köpt el och anpassa Stockholms län för att möta framtidens klimatutmaningar.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP