2015-09-18

Regeringens alla skattehöjningar


Grattis svenska folket. Efter åtta år med Alliansen som sänkte skatter (och samtidigt ökade statens inkomster) blir det nu återigen mindre kvar i den egna plånboken. Här är de rödgrönas skattehöjningar nästa år:
 • Sänkt subventionsgrad i ROT-avdraget
 • Avtrappning av jobbskatteavdraget
 • Sänkt tak och slopade tjänster i RUT-avdraget
 • Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga
 • Särskild löneskatt för äldre
 • Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt
 • Höjd beskattning för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
 • Höjd energiskatt på drivmedel
 • Slopad skattereduktion för gåvor
 • Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter
 • Anpassning av investeraravdraget till nya EU-riktlinjer
 • Höjd koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer
 • Förändrat undantag från skatteplikt för elektrisk kraft
 • Slopande av den s.k. slussningsregeln i mervärdesskattelagen
 • Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande.
 • Höjda försenings- och kontrollavgifter.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP