2010-11-29

Utan invandring stannar Sverige

Riksdagsledamoten Johnny Munkhammar (M) skriver idag klokt och insiktsfullt i Expressen under rubriken "Utan invandring stannar Sverige" om hur Sveriges välstånd förbättras med invandring.

Bland annat påvisar han den positiva effekt invandring har på löneutvecklingen, i bjärt kontrast till Jimmie Åkessons (SD)påståenden om att arbetskraftsinvandring skulle leda till lönedumpning.

Åkesson brukar också ogenerat påstå att invandringen kostar si och så mycket (precis som om nyfödda svenska barn skulle vara helt gratis de första 20 åren...), men även här visar Munkhammar på invandringens positiva sidor. Den skatt som invandrare betalar räcker nämligen till att betala för hela sjukförsäkringen, försvaret och rättsväsendet. Dessutom kan 200 000 personer tacka utrikes födda företagare för att de har ett arbete att gå till.

11 kommentar(er):

Anonym,  29 november 2010 kl. 13:31  

Bra att du hjälper till att sprida ljus över det mörker som SD skapar!

Anonym,  29 november 2010 kl. 14:29  

Det finns inget dyrare för ett land än billig arbetskraft!
Då vi dessutom är på fel sida av peak oil, blir den framtida expansionen obefintlig.
Att då importera arbetskraft när sysselsättningen kommer att gå ner är helt vettlöst!

Realist

Anonym,  29 november 2010 kl. 20:51  

Finns det någon grundläggande skillnad mellan Schweiz och Sverige? Kunde det vara OK att utvisa sådana utlänningar som har begått grova brott eller mottagit socialförmåner för vilka de har lämnat falska uppgifter? Ser du att sådana personer har någon särskilt insats till det svenska samhället när de sitter i fängelse eller efter det? Eller har schweizare röstat fel?

Paul Lindquist 29 november 2010 kl. 21:35  

Även i Sverige kan man bli utvisad om man begår brott, men skillnaden mot Schweiz är, vad jag förstår, att i Sverige tillämpar man en individuell prövning där faktorer som brottets art, anknytning till Sverige (såsom make/maka eller barn) och hur länge man har bott i landet spelar in.

Roggan 29 november 2010 kl. 23:17  

Varför får inte pensionärer mer pengar, varför är vi så hårda mot sjuka och arbetslösa när vi har råd med en sån stor invandring ? För vi har väl råd. Skulle inte Irland få låna 600 miljoner EU ? Varför har vi råd med något men inte med något annat ?

Roggan 29 november 2010 kl. 23:42  

Detta får du gärna svara på. http://www.skanskan.se/article/20101129/NYHETER/711299936/1019/*/stark-kritik-mot-behandlingen-av-ulf
Eller som vanligt från politiker kan inte svara på JUST detta fallet ? Vad fanns pengarna här ?

Anonym,  30 november 2010 kl. 00:14  

Om invandrare står för 12 % av skatteintäkterna så hjälper det föga om de är 20 % av befolkningen.
Om invandring var så fantastiskt lönsamt vore fri invandring vara legio och världen över skulle länderna slåss om att ta in mest invandrare.
Att barn inte är gratis är sant, men vad tror du då att räkningen för en 40 åring analfabet är?
Invandrarföretagen är i första hand små familjeföretag inom handel och tjänster, typ, taxi, skomakeri, kemtvätt, pizza, skrädderi, städning mm.
Med Johnny Pumas, förlåt Munkhammars sätt att räkna så borde varje arbetslös vara ett positivt tillskott till ekonomin då de konsumerar och skapar fler jobb, ex jobbcoacher mm.

Fakta är att vi har 7 % arbetslöshet och allt större sociala problem, vi har inte längre behov av lågutbildade invandrare för att fylla upp vakanser inom de gamla industrierna.

Roger Svensson 30 november 2010 kl. 21:17  

Att ökat utbud av arbetskraft leder till sjunkande löner på de områden där utbudet ökar är ju ganska självklart, eller sätts marknadsekonomins regler om utbud och efterfrågan plötsligt ur spel när det gäller just invandring? Det finns ju naturligtvis dock både vinnare och förlorare på detta! De som förlorar är de delar av den inhemska befolkningen som nu måste konkurrera med importerad arbetskraft, oftast de men relativt okvalificerade arbeten. De som vinner är de med mer kvalificerade arbeten som inte konkurrensutsätts på samma sätts (typ riksdagsledamöter och kommunalråd på Lidingö) som får se sjunkande priser på de tjänster som utförs av relativt okvalificerad personal (typ städning av villan). Undersökningar av Storbritanniens arbetskraftsinvandring visar detta tydligt: de mer välbeställda med kvalificerade arbeten har fått det bättre genom att kunna öka sin konsumtion av tjänster, men däremot har denna politik inte på något sätt gynnar den inhemska ”arbetarklassen” ekonomiskt och de har också fått ta merparten av de sociala problem som följer av denna politik.

Samhällsekonomiskt finns det inte några undersökningar som visar att nuvarande invandring på något sätt sammantaget har positiva effekter, se t.ex. denna sammanställning av forskningsläget: Länk

Att dessutom jämföra invandare med barn är ju rent sinnessvagt (om man nu inte ser staten som förmyndare och medborgarna som dess barn). Barn kan knappast förväntas stå för sin egen försörjning genom att arbeta, men det primära försörjningsansvaret för barn ligger ju hos deras föräldrar INTE på samhället. När det gäller invandrare så är det dock, med nuvarande politik, samhället och skattebetalarna som får stå för deras försörjning när de inte kommer i arbete.

Anonym,  1 december 2010 kl. 09:48  

Och vad händer sen, när alla invandrare blir gamla och behöver hjälp, vem kommer att försörja dom? Måste Sverige importera mer och mer arbetskraft i en ond cirkel, helt till – ja, till när då?

Leif,  2 december 2010 kl. 18:21  

Detä politikerna inte förstår är att det är skillnad på folk och folk.

Muslimer från MENA-länderna är ofta analfabeta och bara intresserade av att föröka sig samt springa till Katri Linna om de inte får sin vilja fram.

Asiater är däremot är drifta och vill göra rätt för sig...

Anonym,  2 december 2010 kl. 20:13  

Även LO är kritisk till arbetskrafts invandring, av förklarliga skäl. Råder hög arbetslöshet!!
Konstig logik att tala om svenska barn som kostnader, de har ju förfäder och föräldrar som betalar skatt och bygger landet.
Den s.k. flyktingfamiljen på 8-10 pers kostar och har inte betalat skatt. Arbetslösheten är hög och övriga, ej mätbara kostnader i form av sociala problem och kriminalitet är stor.
Tyvärr är det faktiskt så. Sverige är, som Lars Danielsson(s) sa i radio "ett extremt undantag" i flyktingfrågor.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP