2011-02-09

Vårdval BB är inte alls stoppat

Svenska Dagbladet har tidigare gjort sig känt för kampanjjournalistik mot Vårdval Stockholm, men idag var det Dagens Nyheters tur att falla i galen tunna.

Med braskande rubriker påstår man att "Fritt val av BB stoppas", men sanningen ligger långt därifrån.

Sant är att alla inte kan välja en begränsad resurs. Därvidlag skiljer sig inte valet av BB från val aav skola, förskola eller ädreboende. Är det fullt så är det.

Men det innebär inte att vårdvalet stoppas. Tvärtom kommer förutsättningarna för ett bra mottagande förbättras när man väljer 8 veckor i förväg och inte i samband med förlossningen och när det införs en samordningsfunktion istället för att den valda förlossningskliniken ska ringa runt och leta platser när de egna är fullbokade.

Läs även Lars Björndahl samt några andra som vill missförstå: Peter Andersson Lasses blogg Den hälsosamme ekonomisten

1 kommentar(er):

Peter Andersson 10 februari 2011 06:36  

Jag var ganska snabb på en justering och lade till en mening om att
tas bort från vårdvalet i dess "totala innebörd". Det var väl också något som filippa bekräftade i TV. Att sedan, som landstinget själva gör, presentera det som att HSN-förvaltningen har fått i uppdrag att "utveckla och förbättra vårdval förlossning" är möjligen en överdrift åt andra hållet :-)

peter

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP