2011-02-23

Varför skrev inte Kent Ivarsson på?

Som ett svar på min och 16 andra moderata kommunalråds artikel den 17/2 där vi uppmanar regeringen att avskaffa värnskatten skriver idag 17 centerpartister på SvD Brännpunkt att de håller med, men att de även vill sänka den vanliga marginalskatten.

I detta är vi naturligtvis helt överens. Lägre marginalskatter är bra. det stimulerar till arbete, utbildning och företagande.

Inlägget är helt i linje med Centerpartiets moderna näringslivs- och tillväxtpolitik som på ett positivt sätt har bidragit till Alliansens framgångsrika politik. Det är bara en sak jag undrar över: varför är Lidingöcenterns oppositionsråd, Kent Ivarsson inte en av undertecknarna?

4 kommentar(er):

Gustav Andersson 24 februari 2011 00:29  

Förmodligen för att Kent Ivarsson inte kände till artikeln. Märklig och lite illasinnad fråga som lika gärna kan riktas mot många av bloggarens moderata kommunkollegor som inte stod under den moderata artikeln om värnskatten.

Den stora skillnaden är att bloggaren tillhör ett parti vars ledande företrädare sagt att den skadliga värnskatten ska vara kvar, medan jag och Kenth Ivarsson kommer från ett parti som vill ta bort den och som är öppna för att också diskutera hela stats-skatten. Det är borde vara ett större problem för bloggaren än att inte varje tung centerföreträdare i landet hann tillfrågas om att underteckna vår SvD-artikel.

Vänliga hälsningar,
/Gustav Andersson, landstingsråd (c)

Gustav Andersson 24 februari 2011 00:29  

Förmodligen för att Kent Ivarsson inte kände till artikeln. Märklig och lite illasinnad fråga som lika gärna kan riktas mot många av bloggarens moderata kommunkollegor som inte stod under den moderata artikeln om värnskatten.

Den stora skillnaden är att bloggaren tillhör ett parti vars ledande företrädare sagt att den skadliga värnskatten ska vara kvar, medan jag och Kenth Ivarsson kommer från ett parti som vill ta bort den och som är öppna för att också diskutera hela stats-skatten. Det är borde vara ett större problem för bloggaren än att inte varje tung centerföreträdare i landet hann tillfrågas om att underteckna vår SvD-artikel.

Vänliga hälsningar,
/Gustav Andersson, landstingsråd (c)

Paul Lindquist 24 februari 2011 09:43  

Gustav!

Så trevligt att du tar dig tid att läsa min blogg.

Nu är det ju så att Lidingöcentern till skillnad från Centerpartiet i landstinget och riksdagen rätt länge valt att inta en oppositionsroll, snarare än att vara med och ta ansvar.

Mitt intryck är också att Lidingöcentern i många fall har valt att distansera sig från övriga centerrörelsen och att det kanske fanns en medveten avsikt med att inte skriva på artikeln (och i så fall är det ju intressant för lidingöborna), men jag kanske hade fel. Det kanske var så enkelt att ni valde bort/glömde att tillfråga Kent, ungefär som när du gjorde utspel om byggnation på Lidingö i valrörelsen (helt utanför ditt ansvarsområde) utan att prata med mig först.

Vad gäller själva sakfrågan, så har även vi partistämmobeslut på att avskaffa värnskatten och det vet du nog. Det står också i Alliansens gemensamma valmanisfest. Men lika lite som jag har sett något förslag från Anders Borg har jag hört Maud Olofsson offentligt säga att nu är det dags att avskaffa värnskatten.

Anonym,  24 februari 2011 23:42  

Nu är det ju inte partistämmobesluten som avgör moderatpoltiken i skattefrågor utan det är Anders Borg.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP