2011-02-24

Malmö missgynnar friskolor

I Malmö för de kommunala skolorna ersättning efter socioekonomiska skillnader, medan de fristående skolorna får genomsnittskostnaden i skolpeng. Det innebär att en friskola som har en stor andel elever från socioekonomiskt missgynnade områden får en lägre ersättning än motsvarande kommunal skola och i förlängningen de eleverna mindre resurser.

Men denna ersättningsmodell strider mot likabehandlingsprincipen enligt skollagen och efter att en friskola överklagat beslutet har förvaltningsrätten nu upphävt detsamma och Malmö stad får göra om och göra rätt.

1 kommentar(er):

Leffe B,  27 februari 2011 11:11  

Mycket bra:

Kurdisk kvinna får 30 000 i skadestånd
KARLSTAD: Förlikning med landstinget
Det blir ingen rättegång kring diskrimineringen av en kurdisk kvinna som besökte Centralsjukhuset i Karlstad för två och ett halvt år sedan.
I elfte timmen skedde en förlikning som ger kvinnan 30 000 kronor i skadestånd.


http://www.nwt.se/article858921.ece

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP