2011-04-04

Nu inför vi en "whistleblower" funktion

Mot bakgrund av den stora korruptionshärvan i Göteborg, kompletterar vi nu Lidingö stads korruptionspolicy med en s k "whistleblower" funktion. Det innebär att stadens anställda anonymt kan vända sig till stadsdirektören eller stadsjuristen om de ser, hör eller kommer i kontakt med något misstänkt.

Den reviderade policyn är ett viktigt dokument som ger vägledning till hur förtroendevalda och anställda inom staden ska förhålla sig till gåvor och andra förmåner i sin tjänsteutövning. Att ta emot en otillbörlig gåva kan ge fängelse och leda till att den som tagit emot gåvan förlorar jobbet.

Det får inte finnas utrymme för att någon inom staden kan misstänkas för korruption. Det skulle allvarligt skada allmänhetens förtroende för oss förtroendevalda och stadens anställda. Därför är det mycket viktigt att ha en klar och tydlig policy för hur vi förtroendevalda och anställda inom Lidingö stad ska förhålla oss till gåvor och förmåner som kan dyka upp i olika sammanhang.

Framför allt måste vi fortsatt vara vaksamma på de delar som är mest känsliga för påtryckningar. Det handlar om de områden som är i kontakt med fastighets- och byggsektorn, upphandling, entreprenader och avtalsförhandlingar. Men det finns även risker för anställda inom skolan samt inom vården och omsorgen.

Vår korruptionspolicy ger ett bra stöd till alla att kunna säga nej till erbjudande som ligger i gränszonen. Det är en trygghet att kunna hänvisa till vår policy när det kommer olika inbjudningar eller gåvor som inte alltid har med tjänsten att göra.

Upphandling 24

6 kommentar(er):

Anonym,  9 april 2011 11:15  

Bra initiativ! När kommer det en liknande funktion för kommunmedborgare att rapportera oegentligheter och lögner hos politiker och tjänstemän? http://fulldelaktighet.nu/?p=1901

(Trodde jag skulle hitta ett blogginlägg och en fet ursäkt för detta ovan!)

Paul Lindquist 9 april 2011 14:33  

Anonym!

För det första har jag bett Anna Stensom om ursäkt både personligen och i media.

För det andra var det jag skrev ingen lögn, däremot uppfattade Anna Stenson det som kränkande vilket jag beklagar.

Anonym,  19 april 2011 15:25  

Beklagar du att hon uppfattade det som kränkande eller att du gjorde bort dig?

Anna Stenson,  24 april 2011 10:24  

Hej!

Jag har tagit upp med Paul att vi var vänner på Facebook. Han hävdar att så inte var fallet. Jag hade lagt till honom som vän för länge sen och på den tiden blev man vänner om man sökte om det. Nu är det så att man måste godkänna vänskap. Förut kunde jag läsa vad han skrev, sen kunde jag det inte. Han hävdade att det berodde på något annat än att han tagit bort mig som vän. Nu har jag sökt om vänskap och han har inte godkänt mig. Så nu är vi inte vänner på facebook.

Han har bett mig om ursäkt och det har jag givetvis godtagit. Jag har skrivit om händelsen på fler ställen och berättat om detta och jag vill givetvis att de som blir upprörda tänker på att inte heller kränka Paul.

Hälsar Anna Stenson

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP