2011-09-16

Nya överord av Kent Ivarsson (C)

"Ett hot mot demokratin" kallar oppositionsrådet Kent Ivarsson (C) beslutet att ställa in septembersammanträdet som fullmäktiges ordförande har fattat då inga beslutsärenden och endast tre interpellationer förelåg.

I Kent Ivarssons värld är alltså demokratin hotad om inte just kommunfullmäktige sammanträder varje månad, vare sig det behövs eller ej. Det är är stora ord som får en att fundera på hur Centerpartiet i så fall skulle vilja beskriva utvecklingen i t ex Nordkorea, Syrien eller på Kuba.

Av tradition hålls ett fullmäktigesammanträde varje månad, juli och augusti undantagna. Så har det varit mycket länge. Samtidigt har det skett en utveckling av det demokratiska beslutsfattandet under de senaste 25-30 åren, där fler och fler beslut är delegerade till nämnderna och medarbetarna ute i organisationen.

I grund och botten är detta en bra utveckling som innebär att beslut fattas närmare de som är berörda istället för att man centralstyr kommunens verksamhet från fullmäktigesalen. På så sätt blir besluten bättre och stadens organisation effektivare, dvs. lidingöborna får ut mer av sina skattepengar.

Som en följd av denna decentralisering har kommunfullmäktige fått färre beslut att fatta och därmed uppstår ibland frågan om att ställa in planerade sammanträden när få eller inga ärenden föreligger.

Fullmäktige ska självfallet sammanträda så ofta som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter, dvs. ta de övergripande strategiska besluten samt följa upp kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens verksamheter. Exempelvis innebar det att fullmäktige hade ett extra sammanträde i augusti.

Utan det sammanträdet hade Kent Ivarsson inte kunnat lägga den interpellation som han nu är så upprörd över att få vänta till oktober med att få besvarad.

Fullmäktige är också en viktig arena för den offentliga politiska debatten, men lidingöbornas intresse för just debatterna i fullmäktige är som regel tyvärr ganska begränsat. Där ligger snarare ansvaret på oss förtroendevalda att i andra sammanhang möta lidingöborna för att föra en dialog kring viktiga politiska frågor och Lidingös utveckling. Som ett exempel kommer ett antal moderata företrädare att finnas i Lidingö Centrum imorgon lördag för att samtala med de lidingöbor som så vill.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP