2011-09-13

Ojämnt fördelad arbetslöshet

Enligt Arbetsförmedlingens egen statistik var andelen arbetslösa 2010 (öppet arbetslösa eller i någon form av program) på Lidingö 2,6 %. Det är en mycket låg andel, bara Danderyd och Vaxholm har lägre arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten på Lidingö var dessutom ännu lägre, bara 2,3 %.

Detta kan jämföras med genomsnittet i riket som var 6,9 % och för ungdomar hela 11 %.

En annan intressant iakttagelse är att män drabbas av arbetslöshet i större utsträckning än kvinnor. 7,3 % av männen mot 6,4 % av kvinnorna i Sverige är arbetslösa. För ungdomar är skillnaden ännu större. 12,5 % av pojkar under 25 år är arbetslösa mot bara 9,5 % av tjejerna.

3 kommentar(er):

Anonym,  13 september 2011 21:55  

Kan de låga arbetslöshetssiffrorna för Lidingö bero på att det på ön råder en sund inställning om att var och en har ansvar för sitt eget liv, för sin egen försörjning? Om man å andra sidan lever med föreställningen att pappa Staten ska träda in i alla lägen blir utfallet tvåsiffrig arbetslöshet?

Anonym,  13 september 2011 22:59  

Kära anonym!

A-kassa tex. är en försäkring.
Inget bidrag.

Så du får dela upp dina synpunkter
och inte generalisera.

Anonym,  14 september 2011 17:30  

Könsskillnaderna kan tolkas på olika sätt. Det institutionaliserade lärandet, läs akademin, har idag blivit ett utbildningsindustriellt komplex där ungdomar i princip förväntas utbilda sig efter gymnasiet för att ö h t kunna försörja sig. Det måste utredas vilken nytta som skapas i detta komplex, där ju högskolor och universitet gynnas ekonomisk av att tänka i kvantitativa termer snarare än kvalitativa. Måste alla vara akademiker? Måste alla vilja göra karriär? Är det OK att skaffa barn vid 20 års ålder? Många svåra frågor för vårt samhälle att gemensamt ta ställning till.

Männen är uppenbarligen trötta på den statsfeminism och historieförfalskning som flödar i universitetens korridorer; man har helt enkelt tröttnat på det formella samhället. Med en minst sagt ineffektiv gymnasieskola lämnas många pojkar vind för våg; de har varken den praktiska utbildning de behöver/vill ha, eller förmågan/intresset/formell kompetens att utbilda sig vidare.

Det som krävs är en ordentlig upprustning av gymnasieskolan och en avakademisering av flertalet utbildningar som gör sig betydligt bättre som praktiska yrkesutbildningar.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP