2012-02-23

Second opinion

Alla har vi kunnat följa drevet mot Carema. Men nu visar det sig att sanningen inte är så enkel som medierna med Dagens Nyheter i spetsen har försökt göra gällande.


Visst har Carema förtjänat kritik, men som framgår av den granskning av mediebilden som Second Opinion har gjort på uppdrag av Expressen är den mycket ensidig och onyanserad.

Av de 8 ”sanningar” som Expressen identifierade menar Second Opinion att 5-6 är felaktiga eller så hårt vinklade att de inte ger en rimligt balanserad bild av verkligheten.

Bland annat visar det sig att


  • Felaktiga uppgifter publiceras utan att kontrolleras.

  • Medier använder varandra som källor och vidareförmedlar uppgifter utan egen kontroll.

  • Viss plats för bemötanden lämnas, men ofta pliktskyldigt utan att egentligen verka vilja höra den kritiserade parten i sak, eller låta oberoende experter ge sin bedömning.

De felaktigheter och den pressetiskt tveksamma journalistik som förekommer i Carema-drevet har i de flesta av de undersökta fallen sitt ursprung på DN, uppgifter som andra medier sedan vidarebefordrar utan att kontrollera själva. På så sätt skapas ett okritiskt drev där "alla" drar åt samma håll och den anklagade (i det här fallet Carema) inte ges någon rimlig chans att försvara sig.

Läs rapporten själv och begrunda.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP