2012-05-02

(S)kattechock för unga

De nya beskeden var få i Socialdemokraternas vårmotion. Socialdemokraterna nöjde sig med att damma av gamla förslag och föreslå åtgärder som redan finns eller är på väg.

Socialdemokraternas vårmotion innebär en skattechock på att anställa unga. Beräkningar visar att 14000 jobb hotas som en följd av förslaget. Detta i en tid då ungdomsarbetslösheten är ett stort problem och det ekonomiska läget är fortsatt osäkert.

I sin motion föreslår Socialdemokraterna dessutom att ett sysselsättningsmål ska inrättas i finanspolitiken, vilket är något som historiskt använts för att dölja arbetslöshet. Människor sjukskrevs för att bättra på statistiken. Det är orande, inte minst tillsammans med Miljöpartiets förslag att inrätta ett miljöpolitiskt mål och Vänsterpartiets förslag att avskaffa överskottsmålet och höja inflationsmålet. Diskussionen i Europa de senaste åren har handlat om hur de finanspolitiska ramverken ska kunna stärkas, inte hur de ska förändras.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP