2012-05-11

Lidingö bland de bäst rustade för framtiden

Att attrahera talang och kapital är ett måste för kommuners tillväxt i det allt mer specialiserade samhälle vi går till mötes. Ett samhälle där ”tankar och tänkande” är den nya produktionsfaktorn säger Kairos Future som har tagit fram ett nytt statistiskt verktyg som mäter vilka kommuner som har attraktionskraften, kunskapsintensiteten och nätverket för att överleva i Tankesamhället.

Det index, T-index, som Kairos Future tagit fram fångar tre centrala dimensioner; koncentration (befolkning och inpendling), kunskapsintensitet (högutbildade och arbetsplatser inom kunskapsbranscher), samt nätverk och kontakt (regionexport, importföretag, pendling och medlemmar i professionella nätverk). Stockholms stad toppar inte helt oväntat listan, medan Lidingö kommer på en åttonde plats bland landets 290 kommuner.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP