2012-09-25

Därför slås Hersby och Gångsätra samman

Centerpartiet bedriver för närvarande en kampanj för att riva upp beslutet om att slå samman Gångsätra och Hersby gymnasieskolor. Nu senast igår kväll genom att lägga en motion om en folkomröstning i frågan.

Det finns frågor som lämpar sig för en folkomröstning, men dit hör knappast beslut som redan är tagna och som dessutom i praktiken kommer att vara genomförda innan en folkomröstning kan ske.

Men bortsett från detta, låt mig ge lite bakgrund till varför utbildningsnämnden har fattat beslut om att slå samman Hersby och Gångsätra till en gemensam gymnaseskola:

Bristande elevunderlag
Lidingö ingår numera i en gemensam gymnasieregion tillsammans med 26 andra kommuner. Det är i sig en stor fördel då det innebär att Lidingös elever numera fritt kan söka inte bara till fristående skolor, utan även till kommunala skolor i andra kommuner. Många lidingöungdomar gör just detta och då inte minst till skolorna i Stockholms innerstad. Det har lett till att en mindre andel lidingöungdomar än tidigare väljer att söka till Hersby eller Gångsätra.

Utbudet är dessutom stort. Det finns för närvarande 5000 fler gymnasieplatser än det finns gymnasieelever i regionen.

Därtill kommer att det totala antalet ungdomar i gymnasieåldern på Lidingö minskar ytterligare de närmaste åren för att så småningom åter komma upp i ungefär samma nivå som idag. Vi har idag inte tillräckligt med elevunderlag för att på långa vägar fylla två skolor och kommer inte heller att få det under en överskådlig framtid.

Skulle det däremot någon gång i framtiden finnas behov av ytterligare en gymnasieskola finns alltid Gångsätras lokaler kvar.

Kvalitet i utbildningen
Skolan finansieras genom en s k skolpeng som följer eleven. Dvs. varje skola får den budget som antalet inskrivna elever ger. Den budgeten ska täcka allt ifrån lokaler och skolmat till löner och skolmateriel.

Om elevantalet är för litet så räcker helt enkelt inte pengarna. Det är den situationen framförallt Gångsätra gymnasium har hamnat i, vilket har lett till underskott på flera miljoner kronor. Det är i längden ohållbart.

För att råda bot på detta finns det i huvudsak två alternativa lösningar. Antingen rationaliserar man lokalytorna så att skolan inte behöver betala för tomma eller dåligt utnyttjade lokaler, eller så får man skära i de rörliga kostnaderna såsom personal och skolmateriel.

Utbildningsnämnden har valt det förstnämnda för att säkra utbildningens kvalitet för Lidingös gymnasielever. Väljer man det senare kommer det att negativt påverka klasstorlekar, möjlighet till internationella program, mängden valfria kurser, tillgång till elev-pc, m.m.

Grundskolans behov
Under de senaste åren har det fötts många barn på Lidingö. Förskolan är därför rekordstor. Den kullen barn är nu på väg in i grundskolan vilket innebär att vi behöver tillskapa flera hundra nya grundskoleplatser de kommande 7-8 åren.

Genom att frigöra Gångsätra skola har vi möjlighet att tillgodose det behovet utan att behöva bygga en ny skola (vilket har varit planerat i Dalénum) för flera hundra miljoner kronor.

Informationsmöte den 3 oktober 
Vi förstår att det finns många som har synpunkter på beslutet och andra som har frågor och funderingar. Därför kommer Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna att bjuda in till ett gemensamt informationsmöte den 3 oktober kl 19.00 i Hersbys aula. Kom gärna dit och diskutera frågan med våra företrädare i utbildningsnämnden.

Läs även: Lars Björndahl

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP