2012-09-07

Satsa på lärarna istället för tomma lokaler

Vi har som mål att Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor. För att uppnå det är måste undervisningen hålla hög kvalitet med duktiga och tillräckligt många lärare och bra läromedel.

Därför har utbildningsnämnden beslutat att Lidingös båda kommunala gymnasieskolor ska slås ihop. På så sätt kan vi bibehålla en normalstor gymnasiekola där lokalerna utnyttjas effektivt och eleverna kan få ta del av ett större kursutbud. Det är helt enkelt inte rimligt att fortsätta driva en gymnasieskola med bara 400 elever.

Centern och Lidingöpartiet vill istället lägga pengar på tomma lokaler. Pengar som annars skulle kunna anmvändas till att betala lärarlöner, hålla elever med datorer och andra moderna hjälpmedel. Det är oansvarigt. Redan idag går Gångsätra med 4 miljoner kronor i underskott varje år, ett underskott som dessutom kommer att öka i takt med att gymansiekullarna krymper. Dessutom finns det ett överskott motsvarande 5000 gymnasieplatser i regionen.

Centerpartiet har nu också gått ut och sagt att de vill folkomrösta om frågan. Men de säger inget om hur Gångsätras ekonomiska underskott ska finansieras eller hur valfrihet och likvärdighet för Lidingös elever ska garanteras. De blundar även för hur kvaliteten i undervisningen ska säkras när en stor del av skolpengen går till att finansiera tomma skollokaler.

Än en gång har Centerpartiet visat att de inte vill ta ansvar utan att de hoppas på att vinna kortsiktiga sympatier genom populistiska aktioner.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP